Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ είναι ΥΨΙΣΤΗΣ σημασίας για μας!

Όσοι είναι κάτω των 18 ετών δεν μπορούν να παίξουν σε αυτή την πλατφόρμα! Η πρόσβαση δεν επιτρέπεται σε ανήλικους χρήστες. Προς τους ανήλικους χρήστες που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα ή ψευδείς πληροφορίες, έχουμε να πούμε σε αυτό το σημείο το εξής:

Εδώ δεν θα κερδίσετε ούτε ένα σεντ!

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, κανένα κέρδος δεν καταβάλλεται εάν δεν ολοκληρωθούν στο σύνολό τους όλα τα στάδια ελέγχου και με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αυτό συνήθως διαρκεί από μία έως τρεις μέρες και περιλαμβάνει μία ποικιλία από διάφορα εμπόδια. Τέλος, η κατάθεση (και μόνο) θα επιστρέφεται στους γονείς σας ή στους νόμιμους κηδεμόνες σας με την προσκόμιση των αντίστοιχων εγγράφων ταυτότητας.

Προς όλους τους ενήλικους χρήστες, σε αυτό το σημείο λέμε το εξής:

  • Μην επιτρέπετε ανήλικους να παίζουν με τα προσωπικά σας στοιχεία!
  • Κρατήστε τα στοιχεία σύνδεσης σε ασφαλές μέρος!
  • Μην παίζετε εν τη παρουσία παιδιών και νέων σε αυτή την ιστοσελίδα!
  • Αναφέρετε κάθε μορφή κατάχρησης, όπου πέσει στην αντίληψή σας!