hotbet Κανόνες Στοιχηματισμού

Όροι στοιχηματισμού

1) Οι ακόλουθοι κανόνες στοιχηματισμού τους οποίους ο παίκτης αναγνωρίζει με τη σύμβαση (το αργότερο), ισχύουν για όλες τις στοιχηματικές συμβάσεις.

2) Κάθε στοίχημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: Από τη μία πλευρά την εταιρεία hotbet SPORT BETS (η οποία από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως πράκτορας ή hotbet) και από την άλλη πλευρά τον πελάτη στοιχημάτων (ο οποίος από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως παίκτης). Για τα παιδιά και τους ανήλικους ανθρώπους ο στοιχηματισμός απαγορεύεται απόλυτα. Το στοιχηματικό γεγονός και η δυνατότητα να στοιχηματίσετε σε αυτό, καθορίζεται από τον πράκτορα.

3) Ο πράκτορας έχει κάνει γνωστούς τους ισχύοντες στοιχηματικούς κανόνες σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας του κράτους.

4) Ο παίκτης δηλώνει α) πως έχει τη νόμιμη ελάχιστη ηλικία στο χώρο σύναψης της συμφωνίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο Πράκτορας δικαιούται να απαιτήσει αποδείξεις με έγγραφα ταυτότητας. β) πως δεν έχει καμία γνώση του αποτελέσματος του αντίστοιχου στοιχηματικού γεγονότος προτού υπογράψει τη σύμβαση. γ) πως τα κεφάλαια με τα οποία κερδίζει το ποντάρισμά του δεν προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα και είναι στην ελεύθερη διάθεσή του. δ) πως δεν του έχει απαγορευτεί η συμμετοχή σε στοιχήματα για νομικούς ή άλλους λόγους.

5) H hotbet διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει έναν νέο στοιχηματικό λογαριασμό.

5β) Επιπλέον, απαγορεύεται η εμπορική διαμόρφωση και εμπορική μεσολάβηση σε συμφωνίες για αποδόσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα κατά τη στιγμή της συμφωνίας των αποδόσεων, όπως π.χ. προ-καταγεγραμμένα ή εικονικά αθλήματα ή άλλα γεγονότα

6) Κατά κανόνα, ο πράκτορας αποδέχεται μία σωστά δομημένη στοιχηματική προσφορά από έναν παίκτη – η αποδοχή είναι de facto. Συνεπώς, μια επιπλέον δήλωση αποδοχής δεν έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για τη νομική ισχύ της σύμβασης.

7) Ο πράκτορας διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αρνηθεί να δεχθεί στοιχήματα χωρίς να παρέχει τους λόγους, να περιορίσει το ποσό των πονταρισμάτων προτού αποδεχθεί στοιχήματα και / ή να αλλάξει τις αποδόσεις πριν την τοποθέτηση στοιχημάτων. Επίσης, είναι στη διακριτική ευχέρεια του πράκτορα να καθορίσει δεσμευτικές αποδόσεις και όρια πληρωμής για τον παίκτη.

8) Η στοιχηματική σύμβαση ολοκληρώνεται με την αποδοχή μίας στοιχηματικής προσφοράς. Για την ερμηνεία του περιεχομένου της σύμβασης, τα αρχεία του πράκτορα υπερισχύουν. Σε περίπτωση που δοθεί ένα κουπόνι στοιχήματος, ο παίκτης αποδέχεται ομόφωνα την ακρίβεια αυτού του κουπονιού. Μεταγενέστερες καταγγελίες δεν θα ληφθούν υπόψη.

9) Ο Πράκτορας δικαιούται – ακόμη και χωρίς την τήρηση των όρων αποφυγής της σύμβασης σε περίπτωση λάθους – να διορθώσει γραμματικά, αριθμητικά ή λάθη στις αποδόσεις οποιαδήποτε στιγμή – ακόμη και μετά την υπογραφή της σύμβασης. Το δικαίωμα του πράκτορα να αποφύγει τη σύμβαση σε περίπτωση λάθους δεν επηρεάζεται από αυτό. Εάν αποδειχθεί, μετά την ολοκλήρωση της στοιχηματικής σύμβασης, πως το περιεχόμενό της – για οποιοδήποτε λόγο – δεν είναι ούτε καθορισμένο ούτε προσδιορίσιμο, το στοίχημα θα θεωρείται άκυρο και το ποντάρισμα θα επιστρέφεται.

10) Το μονομερές δικαίωμα του παίκτη να αποσύρει τα χρήματά του κατά την ολοκλήρωση της στοιχηματικής σύμβασης, αποκλείεται.

11) Έχοντας ο πράκτορας παραδώσει ένα κουπόνι στοιχήματος, η πληρωμή των κερδών, χωρίς εξαίρεση, έπεται της επιστροφής του αρχικού κουπονιού. Ο πράκτορας δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση πληρωμής σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής (ζημίας) του κουπονιού. Επίσης, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να εξακριβώσει την εγκυρότητα του κατόχου του κουπονιού.

12) Εάν τα κουπόνια στοιχήματος δεν πληρωθούν σε διάστημα 60 ημερών από την επόμενη ημέρα της ολοκλήρωσης του στοιχηματικού γεγονότος, το δικαίωμα του παίκτη να πληρωθεί εκπνέει. Ο Πράκτορας μπορεί να καθυστερήσει μέχρι και 45 ημέρες μετά την παρουσίαση του κουπονιού, προκειμένου να καταβάλλει τα κέρδη.

13) Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει ή να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση από τον πράκτορα όσον αφορά τις συνθήκες του στοιχήματος ή να εκχωρήσει με νομική πράξη με οποιονδήποτε τρόπο ή να συμψηφίσει τέτοιες απαιτήσεις έναντι των απαιτήσεων του πράκτορα.

15) Στις ακόλουθες περιπτώσεις, το στοίχημα θα είναι άκυρο και η σύμβαση θα ακυρώνεται αναδρομικά κοινή συναινέσει με την έννομη συνέπεια πως το ποντάρισμα του παίκτη θα επιστρέφεται: α) Εάν το στοιχηματικό γεγονός δεν διεξάγεται όπως υποδεικνύεται στο δελτίο με τις αποδόσεις (π.χ. λανθασμένη μετάθεση της έδρας), εκτός κι αν η γηπεδούχος ομάδα έχει – για οποιονδήποτε λόγο – μεταθέσει σε άλλο γήπεδο την έδρα της. β) Εάν το στοίχημα είναι κλειστό μετά την πραγματική έναρξη του υποδηλωμένου στοιχηματικού συμβολαίου ή αν δεν λάβει χώρα σύμφωνα με τους στοιχηματικούς όρους. Η ώρα του στοιχηματικού συμβολαίου καθορίζεται από τον Πράκτορα και είναι δεσμευτική από τον παίκτη. γ) Εάν ένα στοιχηματικό γεγονός ακυρωθεί ή εάν δεν διεξαχθεί εκτός κι αν γ1) κατά την ώρα της ακύρωσης έχει ήδη αποφασιστεί μία εναλλακτική ημερομηνία για αυτό το αθλητικό γεγονός η οποία να βρίσκεται εντός των επόμενων δύο ημερολογιακών ημερών από την αρχικά προγραμματισμένη έναρξη του γεγονότος (δεν ισχύει για παιχνίδια που ακυρώθηκαν ή ματαιώθηκαν στη MLB, δείτε τη σχετική παράγραφο 14στ) ή γ2) το στοιχηματικό γεγονός θα συμπεριληφθεί στο περιεχόμενο ενός αθλητικού τουρνουά (π.χ., Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό ή εθνικό πρωτάθλημα, Ολυμπιακοί Αγώνες, τουρνουά τένις κτλ). δ) Εάν το στοιχηματικό γεγονός ακυρωθεί και την ακύρωση ακολουθήσει ένα επίσημο αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, οι επόμενες αλλαγές στα αποτελέσματα (π.χ. αποφάσεις στο «πράσινο ταμπλό») αγνοούνται). ε) Εάν ένας αγώνας τένις κριθεί με w.o. (walk over). στ) Εάν αγώνες στη Major League Baseball (MLB) ματαιώθηκαν ή ακυρώθηκαν.

16) Εάν ένα στοιχηματικό γεγονός ακυρωθεί και ακολουθήσει άμεσα μετά την ακύρωση, επίσημο αποτέλεσμα, το στοίχημα παραμένει σε ισχύ και το άρθρο 16 θα ισχύει τηρουμένων των αναλογιών. Ένας αγώνας τένις που τερματίζεται με w.o., θα θεωρείται ως μη γενόμενος έτσι ώστε να επιστραφεί το ποντάρισμα.

17) Για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του στοιχήματος, ισχύουν συγκεκριμένα οι ακόλουθες διατάξεις: α) Τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώνονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του στοιχηματικού γεγονότος (π.χ. τελετή νίκης, εάν ακολουθήσει αμέσως μετά τη λήξη του στοιχηματικού γεγονότος) είναι τελεσίδικα. β) Σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, το αποτέλεσμα μετά τα 90 λεπτά (της κανονικής διάρκειας), σε αγώνες χόκεϊ μετά τα 60 λεπτά (της κανονικής διάρκειας παιχνιδιού) είναι αυτά που υπερισχύουν. Οποιαδήποτε παράταση ή διαδικασία των πέναλτι ακολουθήσει, δεν επηρεάζει το στοιχηματικό συμβόλαιο, εκτός κι αν τα συμβεβλημένα μέρη έχουν συμφωνήσει σε παρεκκλίνουσες συμφωνίες σύμφωνα με τα αρχεία του πράκτορα (π.χ. Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης – Μπαράζ Ανόδου). γ) Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες διοργανώσεις του ίδιου τύπου (π.χ. δύο γεγονότα γιγαντιαίου σλάλομ) που διεξάγονται σε μία τοποθεσία, όλα τα στοιχήματα που είχαν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του πρώτου γεγονότος θα ισχύουν μόνο για το πρώτο γεγονός, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό.

18) Στην περίπτωση της 'ισοπαλίας' (dead heat, δηλαδή 2 ή περισσότεροι αγωνιζόμενοι τερμάτισαν ισότιμα) οι πληρωμές μοιράζονται αντίστοιχα (π.χ. ποντάρισμα 100, απόδοση στο νικητή στο 1.80, αποτελέσματα στην πληρωμή εντός στοιχήματος 180, με δύο νικητές η πληρωμή συνεπώς αντιστοιχεί σε 90 στον καθένα, με τρεις σε 60 στον καθένα κτλ). Εάν υπάρχουν μόλις δύο συμμετέχοντες (ομάδες) σε στοιχηματικά γεγονότα (π.χ. στο στοίχημα Head-to-head) και δεν προσφέρεται η ισοπαλία, το ποντάρισμα σε περίπτωση ισοπαλίας ('dead heat') δεν θα μοιράζεται αλλά θα επιστρέφεται πίσω εξ ολοκλήρου.

19) Εάν το στοιχηματικό γεγονός συμφωνεί με τους ισχύοντες γενικούς κανόνες στοιχηματισμού και ένας συμμετέχοντας ή μία ομάδα δεν πάρει μέρος στο γεγονός, το στοιχηματικό συμβόλαιο παραμένει έγκυρο ('play or pay'). Αυτό σημαίνει πως ένα στοίχημα που τοποθετήθηκε σε έναν συμμετέχοντα ή μια ομάδα που τελικά δεν πήρε μέρος, είναι χαμένο για τον παίκτη

20) Εάν συνδυάζονται διάφορα αθλητικά γεγονότα ('συνδυαστικό στοίχημα') ισχύουν τα ακόλουθα: α) Εάν ένα ή περισσότερα γεγονότα ακυρωθούν, ματαιωθούν ή δεν διεξαχθούν για άλλους λόγους χωρίς να γίνει κάποια προσθήκη σύμφωνα με την παράγραφο 15γ ή χωρίς να ανακοινωθεί κάποιο επίσημο αποτέλεσμα κατά την έννοια της ενότητας 15δ, αυτό (ή αυτά) το στοιχηματικό γεγονός (γεγονότα) θα σημειώνονται με απόδοση μονάδα (1.00). Το ίδιο ισχύει και για τους Αγώνες Τένις που ολοκληρώνονται με w.o. β) Εάν όλα τα στοιχηματικά γεγονότα ακυρωθούν ή δεν διεξαχθούν για άλλους λόγους χωρίς να γίνει κάποια προσθήκη σύμφωνα με την παράγραφο 15γ και χωρίς να ανακοινωθούν επίσημα αποτελέσματα κατά την έννοια της παραγράφου 15δ, τότε το στοιχηματικό δελτίο ακυρώνεται αναδρομικά και το ποντάρισμα επιστρέφεται. Το ίδιο ισχύει και για τους Αγώνες Τένις που ολοκληρώνονται με w.o. γ) Εάν το συμβόλαιο έχει συναφθεί μετά την έναρξη ενός ή περισσοτέρων γεγονότων, η απόδοση 1.00 (μονάδα) ισχύει για εκείνα τα γεγονότα. Εάν το στοίχημα έχει συναφθεί μετά την έναρξη όλων των γεγονότων, τότε εφαρμόζεται η παράγραφος 15β τηρουμένων των αναλογιών.

21) Για οποιαδήποτε μειονεκτήματα του παίκτη που προκύπτουν από εσφαλμένη μεταβίβαση δεδομένων και / ή άλλες περιπτώσεις ή ελλιπή ή κατά λάθος μεταβίβαση δεδομένων συμπεριλαμβανομένων χρηματικών μειονεκτημάτων, η 'hotbet δεν φέρει ρητά καμία ευθύνη.

22) Σε περίπτωση που ένας παίκτης-πελάτης χάσει ένα χρηματικό ποσό που παρεκκλίνει από το «φυσιολογικό» εντός δεδομένης χρονικής διάρκειας, ο πράκτορας διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του παίκτη.

Προσθήκες – Όρια Κέρδους

23) Όρια Κέρδους α) Η πληρωμή των κερδών από το στοίχημα είναι δυνατό να γίνει μόνο μέχρι ενός ποσού που καθορίζεται από τον Πράκτορα (όριο κέρδους). Όταν ο παίκτης τοποθετήσει ένα στοίχημα που υπερβαίνει το όριο κέρδους, ο πράκτορας δεν φέρει ευθύνη για το επιπλέον ποσό. Στην περίπτωση αυτή οι πληρωμές στοιχημάτων θα μειώνονται ανάλογα. Το ίδιο ισχύει, επίσης, ακόμη κι αν ο πράκτορας δεν έχει επισημάνει μία πιθανή υπέρβαση του ορίου κέρδους κατά την ολοκλήρωση του στοιχήματος. Ο πράκτορας δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον παίκτη αναφορικά με τα θεωρητικά χαμένα κέρδη που προκλήθηκαν από τέτοιες μειώσεις. β) Εάν ένας παίκτης τοποθετήσει διάφορα ισόποσα στοιχήματα (καθώς και συνδυασμό μονών και πολλαπλών στοιχημάτων) των οποίων τα συνολικά κέρδη υπερβαίνουν το όριο κέρδους, ο πράκτορας έχει το δικαίωμα να μειώσει το ποντάρισμα σε βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο ώστε να μην ξεπερνάει το όριο κέρδους. γ) Ο πράκτορας διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τα όρια κέρδους για μεμονωμένους παίκτες. δ) Ο πράκτορας διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ανάλογα τα όρια σε στοιχήματα των οποίων το συνολικό κέρδος υπερβαίνει το προκαθορισμένο όριο του πράκτορα για το γεγονός, έτσι ώστε να μην γίνεται υπέρβαση αυτών των ορίων.

Όροι συμμετοχής για το "Cash Out"
Μπορούμε να προσφέρουμε την επιλογή "Cash Out" για τοποθετημένα στοιχήματα: Θα έχετε την επιλογή να αποδεχτείτε τον διακανονισμό στοιχήματος που είχατε θέσει πριν καθοριστεί το αποτέλεσμα του στοιχήματος. Το ποσό 'Cash Out' υπολογίζεται βάσει των ισχυόντων αποδόσεων και υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με το πότε επιλέγετε να αποδεχθείτε ένα 'Cash Out'. Εάν προσφέρεται η επιλογή "Cash Out" για κάποιο τοποθετημένο στοίχημα, το αντίστοιχο σύμβολο θα εμφανιστεί στην ενότητα "Cash Out"(live στοιχήματα) του κουπονιού.
Η λειτουργία "Cash Out" διατίθεται μόνο για μονά και παρολί στοιχήματα. Τα στοιχήματα συστήματος δεν εμπίπτουν στη λειτουργία "Cash Out".
Η επιλογή του "Cash Out" δεν θα μετρήσει στο πλαίσιο των περιορισμών τοποθέτησης στοιχημάτων εάν χρησιμοποιηθούν μπόνους για την τοποθέτηση του στοιχήματος.
Σε περίπτωση που κάποιο στοίχημα έχει παγώσει ή κλείσει αμέσως μετά το αίτημα του πελάτη για την ολοκλήρωση του "Cash Out", τότε το "Cash Out" θα τεθεί σε φραγή.
Εάν η αξία του "Cash Out" αλλάξει αμέσως μετά το αίτημα του πελάτη και πριν την ολοκλήρωση του "Cash Out", τότε το "Cash Out" θα τεθεί σε φραγή εκτός κι εάν ο πελάτης έχει δηλώσει στις ρυθμίσεις του το "Αποδοχή όλων των τιμών αποπληρωμής".
Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να άρουμε τις προσφορές "Cash Out" χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα των προσφορών "Cash Out" για οποιαδήποτε διοργάνωση ή τύπο στοιχήματος οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη κι εάν έχει προσφερθεί για την ίδια διοργάνωση ή τον τύπο στοιχήματος στο παρελθόν.
Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη σε περίπτωση που το "Cash Out" δεν είναι διαθέσιμο για τεχνικούς ή άλλους λόγους. Σας συνιστούμε ρητώς να μην τοποθετήσετε στοιχήματα βασιζόμενοι στην υπόθεση ότι το "Cash Out" θα είναι διαθέσιμο σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή για το εν λόγω στοίχημα.
Εάν το "Cash Out" γίνει αποδεκτό από εμάς όταν το αποτέλεσμα του αντίστοιχου στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το "Cash Out". Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε και να διεκδικήσουμε εκ νέου οποιαδήποτε "Cash Out" σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες γαι κατάχρηση της λειτουργίας "Cash Out".
Η λειτουργία "Cash Out" δεν διατίθεται για στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί ως 'Freebets'.

Προσθήκες – Τένις

24) Στοιχήματα νίκης: Εάν ένα ματς δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα σε αυτό το ματς θα ταιριάζονται στη μονάδα (1.00). Εάν ένας από τους δύο προαναφερόμενους παίκτες αλλάξει πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα σε αυτό τον αγώνα θα ταιριάζονται στη μονάδα (1.00).

25) Στοιχήματα στα σετ: Εάν αλλάξει ο αριθμός των σετ που είναι να παιχθούν, όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε αυτό το είδος στοιχήματος (στοιχήματα στα σετ) θα ταιριάζονται στη μονάδα (1.00). Στοιχήματα στο αποτέλεσμα του αγώνα εξακολουθούν να ισχύουν.

26) Στοιχήματα στο τάι μπρέικ: Εάν αλλάξει ο αριθμός των σετ που είναι να παιχθούν, όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε αυτό το είδος στοιχήματος (στοιχήματα στο τάι μπρέικ) θα ταιριάζονται στη μονάδα (1.00). Στοιχήματα στο αποτέλεσμα του αγώνα εξακολουθούν να ισχύουν

27) Κατάκτηση τουρνουά: Εάν ένα στοιχηματικό γεγονός λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους παρόντες όρους στοιχηματισμού και ένας συμμετέχοντας ή μια ομάδα δεν λάβουν μέρος σε αυτό το γεγονός, το στοιχηματικό συμβόλαιο εξακολουθεί να ισχύει ('play or pay'). Αυτό σημαίνει πως ένα στοίχημα που τοποθετήθηκε σε ένα πρόσωπο ή μια ομάδα που δεν συμμετείχε, είναι χαμένο για τον παίκτη.

28) Βάση: Στις ακόλουθες περιπτώσεις, στοιχήματα στο τένις παραμένουν σε ισχύ: Αλλαγή στην ημέρα του αγώνα – αλλαγή από «εσωτερικό» σε «εξωτερικό» (χώρο) και αντίστροφα.

Προσθήκες – Live Στοίχημα

29) Τα Live στοιχήματα χαρακτηρίζονται ως τέτοια από μία προσθήκη στην προσφορά του στοιχήματος και / ή στο κουπόνι του στοιχήματος (live ή live στοίχημα). Αυτά τα στοιχήματα είναι ρητώς ανοιχτά προς στοιχηματισμό μετά την έναρξη του γεγονότος. Οι αποδόσεις αλλάζουν συνεχώς σε αυτό το είδος στοιχήματος και προσαρμόζονται συνεχώς με βάση την πραγματική ροή του αγώνα. Τα σχετικά αποτελέσματα για την αποτίμηση των live στοιχημάτων, είναι τα αποτελέσματα που γίνονται γνωστά αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αντίστοιχου στοιχήματος. Μεταγενέστερες αλλαγές (π.χ. αποφάσεις στο 'πράσινο ταμπλό') δεν έχουν καμία επίδραση στην αξιολόγηση του προσφερόμενου Live στοιχήματος.

30) Live Στοιχήματα Τένις: Εάν ένας αγώνας τένις που προσφέρεται από τον πράκτορα ως ένα live στοίχημα, ματαιωθεί και δεν συνεχιστεί την ίδια ημέρα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), τότε όλα τα στοιχήματα των οποίων το αποτέλεσμα είναι ακόμη ανοιχτό θεωρούνται άκυρα και ταιριάζονται στη μονάδα (1.00). Στοιχήματα τα οποία έχουν ήδη κριθεί πριν το σημείο του τερματισμού (π.χ. στοίχημα στο «Ποιος θα κερδίσει το πρώτο σετ;», με την ματαίωση να λαμβάνει χώρα στο δεύτερο σετ) παραμένουν ανεπηρέαστα. Αυτά αποτιμώνται σύμφωνα με το αντίστοιχο αποτέλεσμα – ανεξάρτητα από την περαιτέρω πορεία του αγώνα.

31) Live Στοιχήματα Ποδοσφαίρου: Και στα live στοιχήματα ποδοσφαίρου, ισχύουν οι γενικοί όροι στοιχηματισμού για την αποτίμηση του αγώνα. Ετσι, στοιχήματα σε έναν αγώνα χωρίς επίσημο αποτέλεσμα, θα είναι άκυρα. Εξαιρέσεις είναι τα ειδικά στοιχήματα τα οποία είχαν ήδη κριθεί πριν το σημείο τερματισμού (π.χ. στοίχημα στο αποτέλεσμα ημιχρόνου, με τη ματαίωση να λαμβάνει χώρα στο δεύτερο ημίχρονο). Αυτά αποτιμώνται σύμφωνα με το αντίστοιχο αποτέλεσμα – ανεξάρτητα από την περαιτέρω πορεία του αγώνα.

32) Live Στοιχήματα στη Φόρμουλα Ένα: Και στα Live στοιχήματα της Φόρμουλα Ένα ισχύουν οι γενικοί όροι στοιχηματισμού για την αποτίμηση της κούρσας. Εξαιρέσεις είναι, και πάλι, τα ειδικά στοιχήματα τα οποία έχουν ήδη κριθεί πριν από τη στιγμή μια πιθανής ματαίωσης (π.χ. στοιχήματα «Ποιος θα προηγείται μετά από 10 γύρους;», όταν η κούρσα σταμάτησε στον 15ο γύρο) τα οποία θα αποτιμώνται ως έγκυρα.

33) Εάν χαθεί η εικόνα ή ολοκληρωθεί η μετάδοση ενός αθλητικού γεγονότος από τηλεοπτικό σταθμό που έχει οριστεί από τον πράκτορα στο live στοίχημα, και το αποτέλεσμα (π.χ. «Ποιος θα κερδίσει το 3ο γκέιμ;» ή «Ποιος θα κερδίσει το επόμενο κόρνερ;») δεν έχει μοναδικά καθοριστεί, τα άμεσα σχετιζόμενα να στοιχήματα θα ταιριάζονται στη μονάδα (1.00).

34) Για όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, ισχύουν τα ακόλουθα: Για όλα τα Live Στοιχήματα, ισχύον οι γενικοί όροι στοιχηματισμού αναφορικά με την αποτίμηση του αγώνα. Εξαιρέσεις είναι τα ειδικά στοιχήματα που κρίνονται πριν τη στιγμή μιας πιθανής ματαίωσης. Αυτά θεωρούνται ως έγκυρα.

Όροι Τερματισμού

35) Όλες οι χρονικές αναφορές του πράκτορα αναφέρονται σε Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET)

Μπέιζμπολ

Πρέπει να αρχίσουν όλοι οι αγώνες στην προγραμματισμένη ημερομηνία (σύμφωνα με την τοπική ώρα) για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Αν ένα παιχνίδι αναβληθεί ή ακυρωθεί πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Μη-MLB Μπέιζμπολ (συμπεριλαμβανομένης της Minor League Baseball) - Αν δεν υπάρχουν καθορισμένοι pitchers, όλα τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα ποιός θα είναι ο pitcher κάθε ομάδας. O κανόνας 8½ inning ισχύει στην περίπτωση του 'Κανόνα Οίκτου' και όλα τα στοιχήματα θα βασίζονται στο σκορ εκείνη τη στιγμή. Για αγώνες των 7 innings που παίζονται σαν μέρος ενός doubleheader, ο κανονισμός 6½ inning θα ισχύει.

Στις αγορές ιπλής επιλογής, οι κανόνες ισοπαλίας εφαρμόζονται, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω. Πονταρίσματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται, και σε πολλαπλά/παρολί, η επιλογή λαμβάνεται ως μη-συμμετέχουσα.

MLB Στοιχήματα

Είναι ευθύνη του πελατών να βεβαιωθούν ότι είναι ενήμεροι για όποιες σχετικές αλλαγές. Για στοιχήματα Πλευρας/Συνολικών/Χάντικαπ αγώνα υπάρχουν τρείς εναλλακτικές επιλογές:

Δράση - ομάδα εναντίον ομάδας, ανεξαρτήτου αρχικού pitcher. Ο αρχικός pitcher κάθε ομάδας χαρακτηρίζεται για σκοπούς στοιχήματος ως ο pitcher που ρίχνει το αρχικό pitch. Οι Pitchers μπορούν να χαρακτηριστούν κατά την καταχώρηση στοιχημάτων.

Συγκεκριμένος Pitcher - Στοίχημα υπέρ ή εναντίον ενός συγκεκριμένου αρχικού pitcher, ανεξαρτήτως του άλλου αρχικού pitcher. Ο συγκεκριμένος pitcher πρέπει να ξεκινήσει, διαφορετικά τα στοιχήματα δεν έχουν ισχύ. Να αρχίσουν οι αναγραφόμενοι pitchers.

Οι Αναγραφόμενοι Pitchers Πρέπει Να Ξεκινήσουν - Στοίχημα που προσδιορίζει και τους δύο αρχικούς pitchers. Οποιαδήποτε διαφοροποίσης σημαίνει ότι το στοίχημα δεν ισχύει. Στοιχήματα για «συγκεκριμένο pitcher» και «να αρχίσουν οι αναγραφόμενοι pitchers» τα οποία έχουν τοποθετηθεί όταν ο ονομαζόμενος pitcher είχε ήδη ανακοινωθεί, δεν έχουν ισχύ αν αλλάξει ο αναγραφόμενος pitcher.

Στοιχήματα που τοποθετούνται στον ονομαζόμενο pitcher, αφού έχει επαναγραφεί, έχουν ισχύ.

Σε περίπτωση αλλαγής ενός ή και των δύο αρχικών pitchers πριν από την αρχή ενός αγώνα, τότε τα Στοιχήματα Πλευράς/Συνολικών/Χάντικαπ μπορεί να αναπροσαρμοστούν. Αν ο προγραμματισμένος αρχικός pitcher αρχίσει εναντίον ενός μη προγραμματισμένου αρχικού pitcher, ή και οι δύο αρχικοί pitchers ήταν μη προγραμματισμένοι, τότε όλα τα ζωντανά στοιχήματα Ενέργειας και Συγκεκριμένου Pitcher θα υπολογιστούν στην αρχική τιμή που έχει καθιερωθεί με το νέο αρχικό pitcher.

Διπλή αλλαγή pitcher, όπου ένας pitcher, ο οποίος έχει αντικαταστήσει τον αρχικό, αλλάξει ξανά για σκοπούς στοιχηματισμού, τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν κανονική αλλαγή pitcher.

Για οποιοδήποτε αγώνα πλέι-οφ της MLB που έχει διακοπεί και επαναρχίζει εντός 72 ωρών από τη στιγμή τη διακοπής, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν και θα διευθετούνται μετά την την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Αν το παιχνίδι δεν ολοκληρωθεί εντός 72 ωρών από τη στιγμή της διακοπής, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

Αλλαγή Συνθηκών Διεξαγωγής Αγώνα

Αν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα αλλάξει, τότε τα στοιχήματα θα ισχύσουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να είναι γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν γηπεδούχος και φιλοξενούμενος,τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Κανονισμός 4½ Innings

Στοίχημα Αγώνα - Πρέπει να έχουν συμπληρωθεί 5 πλήρη innings, εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη, προηγείται μετά τα 4½ innings. Αν ο αγώνας διακοπεί, ο νικητής κρίνεται από το σκορ μετά το τελευταίο πλήρες inning (εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη, σκοράρει ισοφαρίζοντας, ή παίρνει το προβάδισμα στο δεύτερο μισό του inning, οπότε σε τέτοια περίπτωση ο νικητής κρίνεται από το σκορ τη στιγμή της διακοπής. Οι διακοπέντες αγώνες δεν συνεχίζονται (με την εξαίρεση των αγώνων πλέι-οφ της MLB - δείτε τον αντίστοιχο κανόνα). Εντούτοις, στην περίπτωση Κανόνα Οίκτου', όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή.

Κανονισμός 6½ Ιnnings

Στοίχημα Συνολικών και Χάντικαπ (για αγώνες των 7 innings) - Το παιχνίδι πρέπει να φθάσει τουλάχιστον στα 7 πλήρη innings (ή 6 ½ αν προηγείται η ομάδα που κάνει batting δεύτερη) για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα. Εντούτοις, στην περίπτωση Κανόνα Οίκτου', όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή. Παρακαλώ σημειώστε ότι τα παιχνίδια που διακόπτονται δε συνεχίζονται.

Κανονισμός 8½ Ιnnings

Στοίχημα Συνολικών και Χάντικαπ - Το παιχνίδι πρέπει να φθάσει τουλάχιστον στα 9 πλήρη innings (ή 8 ½ αν προηγείται η ομάδα που κάνει batting δεύτερη) για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα. Εντούτοις, στην περίπτωση Κανόνα Οίκτου', όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή. Παρακαλώ σημειώστε ότι τα παιχνίδια που διακόπτονται δε συνεχίζονται (με την εξαίρεση των αγώνων πλέι-οφ της MLB - δείτε τον αντίστοιχο κανόνα).

Στοιχήματα Πριν τον Αγώνα

Όλα τα στοιχήματα πριν τον αγώνα περιλαμβάνουν επιπλέον innings, εκτός αν οριστεί διαφορετικά.

Όπου εφαρμόζεται Κανόνας Οίκτου, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή.

Στοίχημα Αγώνα - Υπόκειται σε 4½ innings κανόνα.

Στοίχημα Χάντικαπ, Χάντικαπ 3πλής Επιλογής και Εναλλακτικά Χάντικαπ - Υπόκειται στον κανόνα 8½ innings.

Συνολικά Αγώνα, Συνολικά Ομάδας, Συνολικά 3πλής Επιλογής και Εναλλακτικά Σύνολα Αγώνα - Υπόκεινται στον κανόνα 8½ innings ΕΚΤΟΣ αν το σύνολο έχει γίνει ήδη over, (αν αυτό έχει συμβεί, τα στοιχήματα στο over θα διευθετούνται ως κερδισμένα και τα αντίστοιχα στο under θα διευθετούνται ως χαμένα) ή το φυσικό αποτέλεσμα του αγώνα θα σήμαινε ότι το σύνολο αγώνα θα είχε ήδη καθοριστεί, π.χ για MLB αγώνα που «καλείται» ή διακόπτεται στο 5-5, τα στοιχήματα στο Over 10 ή 10.5 θα διευθετούνταν ως κερδισμένα, με τα στοιχήματα στο Under 10 ή 10.5 να είναι χαμένα, αφού οποιοαδήποτε φυσική εξέλιξη του αγώνα θα είχε τουλάχιστον 11 runs.

Περισσότερα Hits, Συνολικά Hits, Hits Ομάδας - Υπόκεινται στον κανόνα 8½ innings ΕΚΤΟΣ αν το σύνολο έχει γίνει ήδη over, οπότε τα στοιχήματα στο over θα διευθετούνται ως κερδισμένα και τα αντίστοιχα στο under θα διευθετούνται ως χαμένα.

4½ Innings Σύνολα - Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ στη μέση του 5ου inning (δηλ. όχι στο bottom του 5ου inning), εκτός κι αν το Σύνολο έχει βγει ήδη over. Όπου αυτό συμβαίνει όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ακολούθως - στοιχήματα στο over για το προσφερόμενο Σύνολο θα διευθετούνται ως κερδισμένα και στοιχήματα στο under ως χαμένα.

4½ Innings Στοίχημα Αγώνα - Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ στη μέση του 5ου inning (δηλ. όχι στο bottom του 5ου inning), εκτός κι αν η ομάδα που κάνει batting πρώτη είναι μπροστά (με οποιοδήποτε χάντικαπ) κατά την εκκίνηση του top του the 5ου innings ή σκοράρει για να προηγηθεί (με οποιοδήποτε χάντικαπ) σε αυτό το inning, στην οποία περίπτωση η ομάδα που κάνει batting πρώτη θα διευθετείται ως νικήτρια.

3/5/7 Innings Σύνολα - Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ μετά από 3/5/7 ολοκληρωμένα innings, εκτός κι αν το Σύνολο έχει βγει ήδη over. Όπου αυτό συμβαίνει όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ακολούθως - στοιχήματα στο over για το προσφερόμενο Σύνολο θα διευθετούνται ως κερδισμένα και στοιχήματα στο under ως χαμένα.

3/5/7 Innings Στοίχημα Αγώνα - στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ μετά από 3/5/7 ολοκληρωμένα innings, εκτός κι αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη είναι ήδη μπροστά (με οποιοδήποτε χάντικαπ) στη μέση του αντίστοιχου inning, ή σκοράρει για να προηγηθεί (με οποιοδήποτε χάντικαπ) σε αυτό το inning, στην οποία περίπτωση αυτή η ομάδα που κάνει batting δεύτερη θα διευθετείται ως νικήτρια.

Προϋποθετικά Στοιχήματα Πριν τον Αγώνα και Προϋποθετικά Στοιχήματα Παικτών

Όπου εφαρμόζεται Κανόνας Οίκτου, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή.

Πρέπει να αρχίσουν οι ανακοινωμένοι pitchers για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Eπιπλέον innings υπολογίζονται εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά.

Όλα τα Προϋποθετικά Στοιχήματα για το 1ο Innings - Το 1ο Inning πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

Ημίχρονο/Τελικό - Αποτέλεσμα μετά από 4½ innings και τελικό αποτέλεσμα αγώνα.

Σύνολο Αγώνα Μονό/Ζυγό - Αν το συνδυασμένο σκορ είναι 0, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Περίοδος με το Υψηλότερο Σκορ - Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings

Συνολικά Ομάδας Μονά/Ζυγά - Αν μια ομάδα σκοράρει 0, τότε το στοίχημα είναι άκυρο.

Συνολικά Runs 5πλής Επιλογής - Ισχύει ο κανόνας 8½ innings εκτός κι αν το σύνολο έχει ήδη φτάσει στην υψηλότερη επιλογή του, στην οποία περίπτωση αυτή θα διευθετείται ως κερδισμένο.

Διαφορές Νίκης - Υπόκεινται στον κανόνα των 8½ innings. Η διευθέτηση περιλαμβάνει έξτρα innings για MLB. Για αγώνες εκτός MLB, όπου ένας αγώνας μπορεί να λήξει σε Ισοπαλία, τότε αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη. Αν ένας MLB αγώνας λήξει σε Ισοπαλία όταν ένα παιχνίδι καλείται/διακόπτεται, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Πρωτοπορία Μετά από x Innings - Τα στοιχήματα θα διευθετούνται στο αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση των πρώτων x innings, εκτός και αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη, είναι ήδη μπροστά στο σκορ στη μέση του αντίστοιχου inning, ή σκοράρει για να προηγηθεί σε αυτό το inning, στην οποία περίπτωση αυτή η ομάδα θα διευθετείται ως νικήτρια.

Να Σκοράρει Πρώτη / Πρώτη Ομάδα σε x runs - η πρώτη ομάδα που θα φτάσει τον απαιτούμενο αριθμό των runs θα διευθετείται ως νικήτρια. Τα στοιχήματα στην επιλογή "Καμία" απαιτούν την εφαρμογή του κανόνα των 8½ innings για να διευθετηθούν ως κερδισμένα.

Η Ομάδα που Σκοράρει Πρώτη Να Κερδίσει τον Αγώνα - Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings

Να Σκοράρει Τελευταία - Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings.

Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ σε Innings - θα διευθετείται στο υψηλότερο σκοράρισμα μισού-inning στον αγώνα. Αν και οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο υψηλότερο σκοράρισμα, τότε η Ισοπαλία θα διευθετείται ως κερδισμένη επιλογή (ακόμα κι αν μια ομάδα έχει καταφέρει αυτό το σκοράρισμα πιο συχνά από την άλλη). Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings.

Έξτρα Innings Ναι/Όχι - Θα διευθετείται ως Ναι αν το σκορ είναι ισόπαλο μετά από 9 innings (ή τον οριζόμενο αριθμό των innings αν αυτός δεν είναι 9), ακόμα κι αν ακόλουθα innings δεν παιχθούν για οιοδήποτε λόγο.

Πότε θα επιτευχθούν να περισσότερα runs; - Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings.

Το πρώτο HR θα είναι; - θα διευθετείται στο πρώτο HR hit του αγώνα. Στοιχήματα στην επιλογή "Κανένα HR" απαιτούν την εφαρμογή του κανόνα των 8½ innings για να διευθετηθούν ως κερδισμένα.

Head 2 Head: Περισσότερες (Συνολικές) Βάσεις* /Περισσότερα Hits/Περισσότερα Strikeouts - Για να έχουν ισχύ τα συγκεκριμένα head 2 head, πρέπει και οι δύο παίκτες να είναι στην επίσημη αρχική σύνθεση. Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings, εκτός αν και οι δύο παίκτες ή ο παίκτης που χάνει το head 2 head, έχουν ήδη αντικατασταθεί στον αγώνα. Και οι δύο αναγραφόμενοι παίκτες (τη στιγμή τοποθέτησης του στοιχήματος) πρέπει να αρχίσουν, για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

Αγωνιστική Απόδοση Παίκτη: (Συνολικές Βάσεις*/Συνολικά Hits/Συνολικά Strikeouts/Να Επιτύχει ένα HR/Να καταγράψει ένα Walk/Να Καταγράψει ένα RBI/Να Σκοράρει ένα Run). Ο παίκτης πρέπει να είναι στην επίσημη αρχική σύνθεση και ο αντίπαλος αναρτημένος pitcher (τη στιγμή της τοποθέτησης του στοιχήματος) πρέπει να ξεκινήσει ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Ισχύει ο κανόνας των 8½ innings, εκτός κι αν η διευθέτηση του στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί, είτε με τον παίκτη να επιτυγχάνει το ζητούμενο αποτέλεσμα ή με αντικατάστασή του στον αγώνα χωρίς να το έχει επιτύχει.

Συνολικές Βάσεις - υπολογίζονται προσθέτοντας όλα τα hits ενός παίκτη ως ακολούθως: Μονό= 1 Βάση, Διπλό= 2, Τριπλό= 3, Home Run = 4. Μόνο αυτά μετρούν.

Ολοκληρωμένα Innings Αρχικού Pitcher: Ο Pitcher πρέπει να ξεκινήσει τον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τον αριθμό των ολοκληρωμένων innings όπου ο αρχικός pitcher κάνει pitching. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας γίνει "call" ή διακοπεί με τον αρχικό pitcher ακόμα στο παιχνίδι και χωρίς να έχει φτάσει τον απαιτούμενο αριθμό των innings.

Προϋποθετικά Στοιχήματα Ημέρας

Αυτές οι αγορές αναφέρονται σε ένα σύνολο αγώνων που διεξάγονται σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν υπάρχουν Αναρτημένοι Pitchers (ταστοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από αλλαγές Pitchers).

Grand Salami είναι το σύνολο όλων των runs που σκοράρονται στους αντίστοιχους αγώνες. Όλοι οι αγώνες πρέπει να διεξαχθούν και να φτάσουν τουλάχιστον στα 8½ innings για να ισχύουν τα στοιχήματα, ακόμα κι αν το σύνολο γίνει over με κάποιους αγώνες να έχουν αναβληθεί ή να έχουν γίνει call.

Γηπεδούχοι ν Φιλοξενούμενοι - Όλοι οι αγώνες πρέπει να διεξαχθούν και να φτάσουν τουλάχιστον στα 8½ innings για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Ομάδα με το Υψηλότερο Σκοράρισμα - Όλοι οι αγώνες πρέπει να διεξαχθούν και να φτάσουν τουλάχιστον στα 8½ innings για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Το Υψηλότερο/Χαμηλότερο Σκοτ της Βραδυάς αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των επιτευγμένων runs από οποιαδήποτε ομάδα και τα Συνολικά Shutouts αναφέρονται στον αριθμό των ομάδων που δεν έχουν σκοράρει κάποιο run. Για αυτές τις αγορές, μόνο τα παιχνίδια που φτάνουν τουλάχιστον στα 8½ innings, θα λαμβάνονται υπόψη για λόγους διευθέτησης. Για να ισχύουν αυτά τα στοιχήματα, απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός αγώνων να φτάσουν στα 8½ innings, όπως αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

Σύνολο Αγώνων Προϋποθετικού Στοιχήματος - Αριθμός αγώνων που απαιτούνται να φτάσουν στα 8½ innings για να ισχύουν τα στοιχήματα.

5 και κάτω - Όλοι οι αγώνες

6 έως 8 - Όλοι εκτός από έναν

9 και πάνω - Όλοι εκτός από δύο

Σε-Εξέλιξη

Όπου εφαρμόζεται Κανόνας Οίκτου, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ εκείνη τη στιγμή.

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα από αλλαγές pitching. Τα επιπλέον innings υπολογίζονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Στοιχήματα Αγώνα - Υπόκειται σε 4½ innings κανόνα.

Στοίχημα Χάντικαπ/Εναλλακτικού Χάντικαπ - Υπόκεινται στον κανόνα 8½ innings.

Συνολικά Αγώνα/Εναλλακτικά Συνολικά Αγώνα - Υπόκεινται στον κανόνα 8½ innings ΕΚΤΟΣ αν το σύνολο αγώνα έχει γίνει ήδη over, (αν αυτό έχει συμβεί, τα στοιχήματα στο over θα έχουν κερδίσει και τα αντίστοιχα στο under θα έχουν χάσει) ή το φυσικό αποτέλεσμα του αγώνα θα σήμαινε ότι το σύνολο αγώνα θα είχε ήδη καθοριστεί, π.χ για MLB αγώνα που «καλείται» ή διακόπτεται στο 5-5, τα στοιχήματα στο Over 10 ή 10.5 θα διευθετούνται ως κερδισμένα, με τα στοιχήματα στο Under 10 ή 10.5 να είναι χαμένα, αφού οποιοαδήποτε φυσική εξέλιξη του αγώνα θα είχε τουλάχιστον 11 runs.

Συνολικά Ομάδας - Υπόκεινται στον κανόνα 8½ innings ΕΚΤΟΣ αν το Σύνολο Ομάδας έχει γίνει ήδη over, (αν αυτό έχει συμβεί, τα στοιχήματα στο over θα έχουν κερδίσει και τα αντίστοιχα στο under θα έχουν χάσει).

Χάντικαπ 3πλης επιλογής - περιλαμβάνει απόδοση για ‘Ισοπαλία με Χάντικαπ’. Τα επιπλέον innings υπολογίζονται. Ισχύει ο κανόνας 8½ innings.

Να Υπάρχει Επιπλέον Innings - Πρέπει να ολοκληρωθεί το τέλος του 9ου inning για να ισχύουν τα στοιχήματα. Αν υπάρχει ισοπαλία μετά από το 9o inning, τότε αυτή η αγορά θα διευθετείται ως “Ναι”, ακόμα και αν το επιπλέον innings δεν παιχθεί λόγω «ανάκλησης» / διακοπής του αγώνα.

Να Κερδίσει το Ιnning (Τρέχον/Επόμενο) - Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν, εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη στο συγκεκριμένο Inning κερδίζει κατά τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού.

Στοίχημα Χάντικαπ στο Inning (περιλαμβάνει και τα Εναλλακτικά) - Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη στο συγκεκριμένο Inning έχει ήδη καλύψει το χάντικαπ και δεν μπορεί αυτό να αλλάξει.

Συνολικά στο Inning (περιλαμβάνει και τα Εναλλακτικά) - Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το Σύνολο έχει γίνει ήδη over κατά τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού.

Ένα Σκοράρισμα στο Ιnning (Τρέχον/Επόμενο) - Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

Ένα Σκοράρισμα στο Μισό Ιnning/Ηit στο Μισό Ιnning (Τρέχον/Επόμενο) - Το συγκεκριμένο μισό inning (πάνω ή κάτω) πρέπει να ολοκληρωθεί, εκτός κι αν έχει ήδη επιτευχθεί ένα run / έχει συμβεί ένα hit κατά τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού.

Η Ομάδα να έχει τα Περισσότερα Ηits στο Ιnning (Τρέχον/Επόμενο) - Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη στο συγκεκριμένο Inning έχει περισσότερα hits κατά τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού.

Συνολικά Hits στο Ιnning (Τρέχον/Επόμενο) / Συνολικά Runs στο Ιnning (Τρέχον/Επόμενο) - Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

Πρωτοπόρος Ομάδα Μετά Από 'X' Innings - Το πρώτο και το δεύτερο μισό του innings πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός αν η ομάδα που κάνει batting δεύτερη προηγείται και δεν μπορεί αυτό να αλλάξει κατά τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού. Σε περίπτωση που υπάρχει κανόνας οίκτου, οποιεσδήποτε ανολοκλήρωτες αγορές πρωτοπορίας για innings, θα λαμβάνονται να έχουν κερδηθεί από τον νικητή του αγώνα.

Αγόρες ‘Πρώτη Ομάδα Σε’ / Σύνολα Ομάδας / Συνολικά Hits - ισχύει ο κανόνας 8½ innings εκτός και να η δειυθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί, ή η φυσική κατάληξη του αγώνα θα σήμαινε ότι το αποτέλεσμα των στοιχημάτων θα είχε ήδη καθοριστεί.

Αν ένα ισόπαλο παιχνίδι «ανακληθεί» ή διακοπεί και το φυσικό αποτέλεσμα του αγώνα απαιτεί έναν νικητή, τότε τα στοιχήματα στη σχετική αγορά ‘Πρώτη Ομάδα Σε’ θα είναι άκυρα. Π.χ. Αγώνας MLB «καλείται» ή διακόπτεται στο 3-3 μετά από 10 innings, και όλα τα στοιχήματα για το ‘Πρώτη Ομάδα Σε 4’ θα είναι άκυρα. Στοιχήματα για Πρώτη ομάδα σε 5/6/7 θα διευθετούνται ως ‘Καμία’.

Επόμενη Ομάδα που θα Σκοράρει - Σε περίπτωση αναβολής του παιχνιδιού, όλες οι αγορές στα runs που έχουν ήδη σημειωθεί, θα ισχύσουν. Στοιχήματα στο επόμενο run τη στιγμή της «ανάκλησης»/διακοπής του παιχνιδιού, δεν ισχύουν.

Διαφορά Νίκης - Ισχύει ο κανόνας 8½ innings. Η διευθέτηση περιλαμβάνει επιπλέον innings για την MLB. Για μη MLB αγώνες, όπου ένα παιχνίδι μπορεί να τελειώσει σε ‘Ισοπαλία’, τότε αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη. Αν ένας MLB αγώνας λήξει ισόπαλος όταν υπάρχει «ανάκληση»/διακοπή, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Μελλοντικά - Γενικοί κανόνες

Νίκες /Head 2 Head κανονικής περιόδου - Η ομάδα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 160 παιχνίδια στην κανονική περίοδο για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα, εκτός αν τα εναπομείναντα παιχνίδια δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

Θα υπάρχει ένα "Τέλειο Παιχνίδι' στην Κανονική Σεζόν; - Για να διευθετηθεί το αποτέλεσμα ως ''Ναι'', θα πρέπει να υπάρχει ένα παιχνίδι της MLB στην κανονική σεζόν, στο οποίο ο pitcher (ή συνδυασμός από pitchers) αποφέρει μια νίκη που διαρκεί τουλάχιστον για 9 innings και στα οποία κάνενας αντίπαλος batter δεν φτάνει σε οποιαδήποτε βάση κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα.

Ειδικά Κανονικής Περιόδου - Όλες οι αγορές αναφέρονται σε στατιστικά σεζόν για την MLB και μεταφέρονται μεταξύ της Αμέρικαν Λιγκ και της Νάσιοναλ Λιγκ. Τα στατιστικά για οποιαδήποτε άλλη Λίγκα δεν υπολογίζονται.

Αριθμός των Pitchers που θα νικήσουν 20 ή περισσότερα παιχνίδια - Αναφέρεται στον αριθμό των νικών που πιστώνονται από τους επίσημους σκόρερ της MLB.

Να Κερδίσει τo Pennant- Η ομάδα που προχωρεί στο World Series είναι αυτή που κερδίζει τo pennant.

Στοίχημα Σειράς Αγώνων

Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν συμπληρωθεί ή αλλάξει ο προκαθορισμένος αριθμός παιχνιδιών (σύμφωνα με τις διοργανώτριες αρχές).

Στοίχημα Νικητή, Pennant και Κατηγορίας

Ισχύουν όλα τα στοιχήματα ανεξάρτητα από μετακίνηση ομάδας, μετονομασμό ομάδας, διάρκεια της σεζόν ή τρόπο διεξαγωγής τωντων πλέι οφ.

Στοίχημα Wildcard

Η ομάδα που θα προχωρήσει στα πλέι οφ του MLB Πλέυ οφ μέσω wild card, θα είναι η νικήτρια για το στοίχημα αυτό.

Διευθέτηση Στοιχημάτων

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανέξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

Μπάσκετ

Στοιχήματα Αγώνα

Όλοι οι αγώνες πρέπει να αρχίσουν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα σταδίου) για να ισχύουν τα στοιχήματα. Αν το γήπεδο ενός αγώνα αλλάξει, τα ήδη επικυρωμένα στοιχήματα θα ισχύουν εφόσον η γηπεδούχος ομάδα αναφέρεται και πάλι ως γηπεδούχος. Αν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αγώνα παίξουν στο γήπεδο της φιλοξενούμενης, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί επίσημα να αναφέρεται ως γηπεδούχος. Διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Πρέπει να υπάρχουν 5 λεπτά ή λιγότερα εναπομείναντος χρόνου ενός προγραμματισμένου αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

Σε αγορές 2πλής Επιλογής οι κανόνες push εφαρμόζονται εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά από κάτω. Πονταρίσματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφoνται, και σε πολλαπλά/παρολί η επιλογή θα λαμβάνεται ως μη-συμμετέχουσα.

Στοιχήματα Πριν Τον ΑγώναΌλα τα στοιχήματα πριν τον αγώνα περιλαμβάνουν παράταση, εκτός αν οριστεί διαφορετικά.

Head 2 Head Παικτών/Αγωνιστικές αποδόσεις

Ο στοιχηματισμός είναι διαθέσιμος στην αγωνιστική απόδοση ενός συγκεκριμένου παίκτη για μια ποικιλία από στατιστικές κατηγορίες π.χ. πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ, τάπες, ελεύθερες βολές. Οι κάνονες push εφαρμόζονται.

Οι σχετικοί παίκτες πρέπει να συμμετάσχουν στον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα. Η παράταση υπολογίζεται για οποιαδήποτε στοιχήματα παικτών, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά.

Αγωνιστικές αποδόσεις παικτών συγκρίνονται για σκοπούς στοιχηματισμού σε ένα Head 2 Head παικτών. Μπορεί να χρησιμοποιούνται χάντικαπ και να εφαρμόζονται στο σκορ κάθε παίκτη για να καθοριστεί το αποτέλεσμα. Οι κάνονες push εφαρμόζονται επίσης.

Νταμπλ Νταμπλ/Τριπλ Νταμπλ. Στο Νταμπλ-νταμπλ, ο παίκτης πρέπει πετύχει 10 ή περισσότερα σε δύο από τις 5 ακόλουθες στατιστικές κατηγορίες. Στο Τριπλ-νταμπλ, ο παίκτης πρέπει να πετύχει 10 ή περισσότερα σε τρεις από τις 5 αυτές στατιστικές κατηγορίες: Πόντοι, Ριμπάουντ, Ασίστ, Τάπες, Κλεψίματα.

Σε στοιχήματα αγώνα σε εξέλιξη ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ η παράταση

Αν ένα παιχνίδι αναβληθεί ή ακυρωθεί μετά την έναρξη, τότε πρέπει να απομένουν πέντε λεπτά ή λιγότερα για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

Στοιχήματα Ημιχρόνου Σε-Εξέλιξη ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Παράταση

Για να ισχύσουν τα στοιχήματα πρώτου ημιχρόνου πρέπει να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Αν το παιχνίδι αναβληθεί ή ακυρωθεί μετά την έναρξη, για στοιχήματα αγώνα και δεύτερου πρέπει να απομένουν πέντε λεπτά ή λιγότερα για να ισχύσουν, εκτός αν έχει ήδη γίνει διευθέτηση.

Στοιχήματα Περιόδου Σε-Εξέλιξη ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Παράταση

Η περίοδος πρέπει να ολοκληρωθεί για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα, εκτός αν έχει ήδη γίνει η διευθέτηση των στοιχημάτων.

Μελλοντικά ΝΒΑ/ Υποθετικά Τουρνουά

Νίκες Κανονικής Περιόδου/Head 2 head. Η ομάδα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 80 αγώνες κανονικής περιόδου για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα, εκτός αν τα εναπομείναντα παιχνίδια δεν αλλάζουν το αποτέλεσμα.

Να Νικήσει την Υποπεριφέρεια - Ισχύουν κανόνες NBA tie break.

Να Νικήσει την Περιφέρεια - Η ομάδα που συνεχίζει στο Πρωτάθλημα ΝΒΑ, αναδεικνύεται η νικήτρια της περιφέρειας.

Η διευθέτηση των αγορών θα κρίνεται από επίσημα στοιχεία και στατιστικά που δημοσιοποιούνται από τις διοργανώτριες αρχές π.χ. NBA, FIBA.

Ομάδα Που Θα Προχωρήσει Περισσότερο και Φάση Αποκλεισμού - Θα λαμβάνεται υπόψη η ψηλότερη επίσημη κατάταξη (σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή) για διευθέτηση του στοιχήματος, εκτός από ομάδες που αποκλείονται στο ίδιο στάδιο και δεν υπάρχει συγκεκριμένη θέση κατάταξης. Σε τέτοια περίπτωση, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Στοίχημα Νικητή Πρωταθλήματος, Υποπεριφέρειας, Περιφέρειας και Περιοχής

Ισχύουν όλα τα στοιχήματα ανεξάρτητα από μετακίνηση ομάδας, μετονομασία ομάδας ή αλλαγή της διάρκειας της χρονιάς.

Στοίχημα Σειράς Αγώνων

Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν συμπληρωθεί ή αν αλλάξει ο προγραμματισμένος αριθμός αγώνων (με βάση τα στοιχεία της διοργανώτριας αρχής).

Teasers

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε επιλογή καταλήξει σε ισοπαλία, η επιλογή θα αντιμετωπίζεται ως Push και το teaser θα μετατρέπεται σε παρολί για τις εναπομείνουσες επιλογές, πχ. ένα teaser με 6 ομάδες με 1 ισοπαλία θα μετατραπεί σε teaser με 5 ομάδες για τις 5 εναπομείνουσες επιλογές, ένα teaser με 4 ομάδες με 1 ισοπαλία θα μετατραπεί σε teaser με 3 ομάδες για τις 3 εναπομείνουσες επιλογές, σε κάθε περίπτωση στις αποδόσεις που ισχύουν την στιγμή του στοιχήματος. Όπου ένα ‘Push’’ (ισοπαλία) έχει ως αποτέλεσμα ένα teaser (πολλαπλές επιλογές) να μετατραπεί σε μία επιλογή, τότε θα αντιμετωπίζεται ως απλό στοίχημα και θα πληρώνεται στις ανάλογες αποδόσεις.

Διευθέτηση Στοιχημάτων

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανέξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

Χόκεϊ επί Πάγου

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινήσουν την προγραμματισμένη ημερομηνία (σύμφωνα με την τοπική ώρα του σταδίου) για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Αν αλλάξει η έδρα διεξαγωγής του αγώνα, τα στοιχήματα θα ισχύσουν αν ο γηπεδούχος παραμείνει γηπεδούχος. Αν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αγώνα παίξουν στο γήπεδο της φιλοξενούμενης, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί επίσημα να αναφέρεται ως γηπεδούχος. Διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Πρέπει να απομένουν 5 λεπτά ή λιγότερα από τον προγραμματισμένο χρόνο για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν η συγκεκριμένη αγορά έχει ήδη κριθεί.

Όλα τα Πρωταθλήματα/Αγώνες (εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά) - Όλες Οι Αγορές Πριν Τον Αγώνα και Σε-Εξέλιξη

Όλα τα στοιχήματα περιλαμβάνουν παράταση και πέναλτι, εκτός αν οριστεί διαφορετικά. Σε περίπτωση που o αγώνας κρίνεται στα πέναλτι, τότε ένα γκολ θα προστεθεί στο σκορ της νικήτριας ομάδας και στα συνολικά αγώνα για σκοπούς διευθέτησης. Αυτό δεν ισχύει για αγορές που δεν περιλαμβάνουν τυχόν παράταση/πέναλτι.

Σε αγορές 2πλης Επιλογής, ισχύουν κανόνες Ισοπαλίας (Push). Πονταρίσματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται και σε πολλαπλά/παρολί, η επιλογή αντιμετωπίζεται ως μη συμμετέχουσα.

Αγορές 3πλης Επιλογής διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής περιόδου, με την εξαίρεση του Πότε Θα Λήξει ο Αγώνας - Αγορά 3πλής επιλογής που περιλαμβάνει παράταση/πέναλτι.

Συνολικά Ομάδας, Μονά ή Ζυγά - Αν η ομάδα δεν σκοράρει, τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ζυγά.

Για σκοπούς διευθέτησης, οι ακόλουθες αγορές δεν περιλαμβάνουν παράταση/πέναλτι:

Ασιατικό Χάντικαπ

Στοίχημα Γκολ

Ισοπαλία Όχι Στοίχημα

Χάντικαπ (3πλής Επιλογής)

Συνολικά Αγώνα (3πλής Επιλογής)

Διπλή Ευκαιρία (3πλής Επιλογής)

Στοίχημα Αγώνα (3πλής Επιλογής)

Συνολικά Ομάδας (3πλής Επιλογής)

Αγορές της μορφής Πρώτη Ομάδα Σε

Ακριβής Αριθμός Γκολ Αγώνα/Ομάδας

Η Ομάδα Να Σκοράρει Πρώτη/Τελευταία

Να Σκοράρει Τελευταία στην Κανονική Διάρκεια

Επόμενο Γκολ

Ποια Ομάδα Θα Κερδίσει Τις Περισσότερες Περιόδους

Αριθμός Γκολ Αγώνα/Γηπεδούχου και Φιλοξενούμενης

Στοίχημα Περιόδου

Αγορές 10 Λεπτών Σε-Εξέλιξη

Περίοδος με το Υψηλότερο Σκορ

Στοιχηματισμός περιόδου - Η σχετική περίοδος πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη κριθεί.

Αγορές 10 λεπτών Σε-Εξέλιξη - Το συγκεκριμένο 10λεπτο του αγώνα, π.χ. 31-40 λεπτό, πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί. Για σκοπούς διευθέτησης, το δεκάλεπτο 51-60’ δε θα περιλαμβάνει τυχόν παράταση.

Περίοδος Με Το Υψηλότερο Σκορ Πριν τον Αγώνα - Αν 2 ή περισσότερες περίοδοι έχουν το ίδιο σκορ. Ισχύουν κανόνες dead-heat.

Περίοδος Με Το Υψηλότερο Σκορ Σε-Εξέλιξη - Αν 2 ή περισσότερες περίοδοι έχουν το ίδιο σκορ. Η Ισοπαλία θα διευθετείται σαν νικητήρια επιλογή.

Για σκοπούς διευθέτησης, η ακόλουθη ιστοσελίδα και τα στοιχεία του box score θα χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τους χρόνους διευθέτησης:-

AHL www.theahl.com

NCAAH www.ncaa.com

NHL www.nhl.com

Αυστρία www.erstebankliga.at

Λευκορωσία www.pointstreak.com

Ηνωμένο Βασίλειο www.eliteleague.co.uk

Τσεχία www.hokej.cz 

Δανία www.al-bankligaen.dk και www.ishockey.dk

Γερμανία www.del.org και www.hockeyweb.de

Φινλανδία www.finhockey.fi και www.sm-liiga.fi

Γαλλία www.hockeyfrance.com

Ιταλία www.pointstreak.com

Νορβηγία www.hockey.no και www.n3sport.no

Πολωνία www.hokej.net

Ρουμανία www.pointstreak.com

Ρωσία www.khl.ru

Ρωσία www.mhl.khl.ru

Ρωσία www.vhlru.ru

Σλοβακία www.hokej.sk

Σουηδία stats.swehockey.se

Ελβετία www.sehv.ch

Διεθνή www.iihf.com

Αγώνες που απαριθμούνται ως Φιλικοί Συλλόγων (Κανονική Διάρκεια Μόνο) και Διεθνείς Φιλικοί (Κανονική Διάρκεια Μόνο) - Όλες οι Αγορές Πριν Τον Αγώνα και Σε-Εξέλιξη

Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής περιόδου, χωρίς να υπολογίζεται η παράταση αν παιχτεί, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω.

Συνολικά Αγώνα, Μονά ή Ζυγά - Αν δεν υπάρχει σκορ, όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ζυγά.

Συνολικά Ομάδας, Μονά ή Ζυγά - Αν η ομάδα δεν σκοράρει, τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως ζυγά.

Οι ακόλουθες αγορές περιλαμβάνουν παράταση/πέναλτι για σκοπούς διευθέτησης:-

Να Κερδίσει τον Αγώνα (περιλαμβάνει παράταση/πέναλτι)

Να Σηκώσει το Τρόπαιο

Να Προκριθεί

Πότε Θα Τελειώσει ο Αγώνας

Νικητής Διαδικασίας Πέναλτι

Σωστό Σκορ Διαδικασίας Πέναλτι

Προϋποθετικά Ημέρας

Ομάδα με το Χαμηλότερο/Ψηλότερο σκοράρισμα - Πρέπει να διεξαχθούν όλοι οι αγώνες στη συγκεκριμένη ημερομηνία για να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση ισοπαλίας, ισχύουν κανόνες dead-heat.

Grand Salami - To Grand salami αφορά τον αριθμό γκολ που θα επιτευχθούν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών της μέρας. Προσφέρονται στοιχήματα under / over για αυτή την αγορά . Εφαρμόζονται κανόνες ισοπαλίας. Για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα, όλα τα σχετικά παιχνίδια πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 55 λεπτά.

Γηπεδούχος/Φιλοξενούμενη - Για να ισχύσουν τα στοιχήματα, πρέπει όλα τα σχετικά παιχνίδια να συμπληρώσουν τουλάχιστον 55 λεπτά.

Head 2 head Παικτών/Αγωνιστικές Αποδόσεις/Scorecast

Οι εμπλεκόμενοι παίκτες πρέπει να είναι «ντυμένοι» και να έχουν μπει στο γήπεδο για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα.

Head 2 Head Πόντων Παικτών - Οι πόντοι παικτών σε ένα παιχνίδι συνδυάζονται με το σύνολο γκολ συν τις ασσίστ. Εφαρμόζονται κανόνες ισοπαλίας.

IIHF Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και Ολυμπιακοί Αγώνες

Η διευθέτηση σε στοιχήματα head 2 head θα κοθορίζεται από τις θέσεις στην Επίσημη Τελική Κατάταξη κατά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Τουρνουά. Αν οι ομάδες έχουν την ίδια θέση, τα στοίχηματα θα είναι άκυρα.

Να Υποβιβαστεί - Η διευθέτηση αφορά τις δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IIHF και τα στοιχήματα θα διευθετούνται έτσι.

Κορυφαία Διοργάνωση / Κορυφαίος Σκόρερ Ομάδας - Ο παίκτης που θα πετύχει τα περισσότερα γκολ σε μια διοργάνωση θα θεωρηθεί ο νικητής. Όλοι, παίξουν ή όχι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.

Να Προκριθεί από τον 'Ομιλο - Η ομάδα που θα προχωρήσει στον επόμενο γύρο θεωρείται νικήτρια.

Μελλοντικά

Πόντοι/Head 2 Head Κανονικής Περιόδου NHL - Η ομάδα πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 80 παιχνίδια στην κανονική περίοδο για να έχουν ισχύ τα παιχνίδια, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί.

Νικητής Περιφέρειας NHL - Η ομάδα που προκρίνεται στο Stanley Cup Final θεωρείται η νικήτρια της Ομοσπονδίας.

Στοιχήματα Νικητή/Περιφέρειας/Κατηγορίας

Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα αν μια ομάδα αλλάξει έδρα ή όνομα ή αν αλλάξει η διάρκεια της περιόδου.

Στοίχημα σειράς

Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν δεν ολοκληρωθεί η αλλάξει ο προγραμματισμένος αριθμός παιχνιδιών (με βάση τα στοιχεία της διοργανώτριας αρχής).

Πρώτος Σκόρερ Πόντων (Γκολ+Ασσίστ) στην Kανονική Περιόδο NHL

Μόνο τα γκολ και οι ασσίστ που επιτυγχάνονται στην Kανονική Περιόδο, στο αναφερόμενο Πρωτάθλημα υπολογίζονται για αυτή την αγορά, ανεξάρτητα από την ομάδα (στο Πρωτάθλημα) για την οποία σκοράρονται. Η ομάδα που φαίνεται δίπλα στον παίκτη είναι για σκοπούς αναφοράς μόνο. Η αγορά θα διευθετείται με βάση τα επίσημα στατιστικά τουwww.nhl.com . Το στοίχημα θα ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο παίκτης αγωνιστεί, οι κανονές Dead Heat ισχύουν.

Διευθέτηση Στοιχημάτων

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανέξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

Ποδόσφαιρο

90 Λεπτά

Όλες οι αγορές αγώνα βασίζονται στο αποτέλεσμα στα 90 λεπτά, εκτός αν οριστεί διαφορετικά. Ο όρος 90 λεπτά περιλαμβάνει και τους χρόνους καθυστερήσεων, όχι όμως τυχόν παράταση, διαδικασία πέναλτι ή «χρυσό γκολ».

Οι εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα είναι σε σχέση με τους φιλικούς αγώνες όπου όλες οι αγορές θα διευθετούνται βασιζόμενες στο πραγματικό αποτέλεσμα όταν τελειώνει το παιχνίδι (εξαιρουμένης οποιασδήποτε παράτασης), ανεξάρτητα από το αν ολοκληρωθούν τα 90 λεπτά, και στο Ποδόσφαιρο Παραλίας όπου οι αγορές συγκεκριμένα διευθετούνται στα 36 λεπτά παιχνιδιού μόνο.

Για αγώνες που αναγράφονται ειδικά ως Νέων και για σκοπούς αναφοράς, το "Νέοι" είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιούμε για αγώνες Ποδοσφαίρου που παίζονται ανάμεσα σε ομάδες, των οποίων οι παίκτες είναι κάτω των 23 ετών.

Αγορές Παράτασης Σε-Εξέλιξη

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα στατιστικά για την περίοδο της παράτασης. Οποιαδήποτε γκολ ή κόρνερ που σημειώθηκαν ή επιτεύχθηκαν στην κανονική διάρκεια δεν μετρούν.

Αγώνες Που Αναβάλλονται, Μετατίθενται ή Διακόπτονται

Αγώνες που δεν έχουν διεξαχθεί ή έχουν αναβληθεί, αντιμετωπίζονται ως Μη-συμμετέχοντες για σκοπούς διευθέτησης, εκτός αν ο αγώνας οριστεί και ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας (τέλος της Κυριακής σύμφωνα με την ώρα Ηνωμένου Βασιλείου).

Αν ένας αγώνας αναπρογραμματιστεί από το Σαββατοκυρίακο σε Δευτέρα για σκοπούς τηλεοπτικής κάλυψης, τα στοιχήματα θα ισχύσουν.

Αν αγώνας πραγματοποιηθεί πριν από την ορισμένη ημερομηνία ή ώρα έναρξης, τότε θα ισχύσουν τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί πριν από την έναρξη.

Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός από εκείνα των οποίων η διευθέτηση έχει ήδη κριθεί. Η αγορά πρέπει να καθοριστεί πλήρως για να ισχύουν τα στοιχήματα. Για παράδειγμα, στοιχήματα για τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει ή το πρώτο γκολ θα ισχύουν αν ένα γκολ έχει επιτευχθεί κατά τη στιγμή της διακοπής.

H μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανονισμό είναι οι αγώνες συλλόγων Νοτίας Αμερικής όπου οι αγορές Τελικού Αποτελέσματος και Διπλής Ευκαιρίας (πριν τον αγώνα και Σε-Εξέλιξη) θα διευθετούνται με βάση το σκορ την στιγμή της διακοπής, εφόσον το αποτέλεσμα ισχύει στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.

Αλλαγή Συνθηκών Διεξαγωγής Αγώνα

Αν το γήπεδο ενός αγώνα αλλαχθεί (άλλο από την έδρα της φιλοξενούμενης ομάδας), τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη παιχθεί, θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδας εξακολουθεί να φέρεται ως γηπεδούχος. Αν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα αντιστραφούν για έναν αναρτημένο αγώνα (π.χ. ο αγώνας διεξάγεται στην έδρα της φιλοξενούμενης), τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί με βάση την αρχική δημοσίευση του αγώνα, θα ακυρώνονται.

Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εξακριβώσουμε στην ιστοσελίδα μας όλους τους αγώνες που παίζονται σε ουδέτερο γήπεδο. Για αγώνες που διεξάγονται σε ένα ουδέτερο γήπεδο (είτε αυτό ορίζεται στην ιστοσελίδα μας ή όχι), τα στοιχήματα θα ισχύουν ανεξάρτητα από το ποιά ομάδα αναφέρεται ως γηπεδούχος.

Αν μια επίσημη αναμέτρηση, αναγράφει διαφορετικά στοιχεία ομάδας από αυτά που αναγράφονται στην ιστοσελίδα, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, π.χ. επίσημη αναμέτρηση αναφέρει στο όνομα της ομάδας, ‘Ρεζέρβες’ / ‘Κατηγορία Ηλικίας’ π.χ. U21 / ‘Γένος’ π.χ. Γυναίκες.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα στοιχήματα ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου αναγράγφουμε το όνομα μιας ομάδας χωρίς τον όρο ‘XI’ σε αυτό.

Διευθέτηση Στοιχημάτων

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από το Press Association (PA) για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι τα στατιστικά του ΡΑ δεν είναι σωστά, θα χρησιμοποιούμε ανέξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

Στοιχήματα σε έναν αγώνα ή πρόκριση δεν επηρεάζονται αν μια ομάδα ακυρωθεί αργότερα, ή επανενταχθεί στη διοργάνωση.

Πρώτος /Τελευταίος Παίκτης Που Θα Σκοράρει

Τα στοιχήματα γίνονται δεκτά για την κανονική διάρκεια μόνο (90 λεπτά + καθυστερήσεις)

Στόχος είναι να προσφέρονται αποδόσεις για όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες. Ωστόσο, παίκτες που δεν έχουν προσφερθεί, θα μετρήσουν ως νικητές στο στοίχημα αν πετύχουν το πρώτο ή το τελευταίο γκολ αντίστοιχα. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν λαμβάνουν μέρος στο παιχνίδι, ακυρώνονται. Το ίδιο ισχύει και για στοιχήματα πρώτου γκολ σε παίκτες που δεν ήταν στο παιχνίδι πριν την επίτευξη του πρώτου γκολ. Όλοι οι παίκτες που έχουν λάβει μέρος στο παιχνίδι, υπολογίζονται ως συμμετέχοντες για το τελευταίο γκολ.

Στοίχημα Each-Way Πρώτου Παίκτη Που Θα Σκοράρει, προσφέρουμε αποδόσεις 1/3 για απεριόριστες θέσεις σε 90 λεπτά.

Τυχόν μετέπειτα αλλαγές δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση του στοιχήματος.

Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται στη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Ακριβές Σκορ

Πρόβλεψη για το ακριβές σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Υπολογίζονται και τυχόν αυτογκόλ.

Scorecasts - Συνδυασμός Πρώτου Παίκτη Που Θα Σκοράρει και Ακριβούς Σκορ

Αν ο παίκτης περάσει στον αγώνα αφού έχει σημειωθεί το πρώτο γκολ, ή αν δεν πάρει μέρος σε αυτόν, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά στη αγορά για το ακριβές σκορ, στις αποδόσεις κατά την έναρξη του παιχνιδιού. Αν ο αγώνας διακοπεί μετά την επίτευξη ενός γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά για την αγορά του πρώτου σκόρερ, στις αποδόσεις κατά την έναρξη του παιχνιδιού. Αν το πρώτο γκολ είναι αυτογκόλ, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται για τον επόμενο σκόρερ και την αγορά για το ακριβές σκορ του αγώνα. Αν στον αγώνα δεν υπάρχει άλλο γκολ εκτός από αυτογκόλ, τότε όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν μόνο για την αγορά για το ακριβές σκορ, στις αποδόσεις κατά την έναρξη του παιχνιδιού.

Scorecasts - Συνδυασμός Τελευταίου Παίκτη Που Θα Σκοράρει και Ακριβούς Σκορ

Αν ο παίκτης δεν πάρει μέρος στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά για το ακριβές σκορ στις αποδόσεις κατά την έναρξη του παιχνιδιού. Αν ο παίκτης περάσει στον αγώνα, όταν δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί το ακριβές σκορ, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά για τον τελευταίο σκόρερ στις αποδόσεις κατά την έναρξη του παιχνιδιού. Αν ο αγώνας διακοπεί μετά την επίτευξη ενός γκολ, τότε για όλα τα στοιχήματα θα ισχύει ο προηγούμενος κανόνας. Αν το τελευταίο γκολ είναι αυτογκόλ, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται για τον προτελευταίο σκόρερ και το ακριβές σκορ του αγώνα. Αν στον αγώνα δεν υπάρχει άλλο γκολ εκτός από αυτογκόλ, τότε όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν μόνο για το ακριβές σκορ στις αποδόσεις κατά την έναρξη του παιχνιδιού.

Πρώτος/Τελευταίος Σκόρερ Ομάδας

Τα στοιχήματα για τον Πρώτο Σκόρερ της Ομάδας θα είναι άκυρα αν ένας παίκτης δεν πάρει μέρος στον αγώνα, ή μπει στο γήπεδο αφότου η ομάδα έχει ήδη σκοράρει. Τα στοιχήματα για τον Τελευταίο Σκόρερ της Ομάδας θα ισχύουν εκτός κι αν ο παίκτης δε συμμετέχει στον αγώνα. Τα αυτογκόλ δεν μετρούν.

Επόμενος σκόρερ σε εξέλιξη

Στόχος είναι να προσφερθούν αποδόσεις για όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που παίκτης που δεν είχε περιληφθεί, πετύχει το επόμενο γκολ, μετρά ως νικητής. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν πάρει μέρος στον αγώνα, ακυρώνονται. Το ίδιο ισχύει και για στοιχήματα πρώτου παίκτη που θα σκοράρει, αν ο παίκτης περάσει στο παιχνίδι μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ. Όλοι οι παίκτες που έχουν συμμετάσχει στον αγώνα, θεωρούνται συμμετέχοντες στο στοίχημα για το επόμενο γκολ.

Τυχόν μετέπειτα αλλαγές δεν επηρεάζουν το στοίχημα.

Τα αυτογκόλ δεν υπολογίζονται.

Παίκτης να Σκοράρει Οποιαδήποτε Στιγμή

Όλοι οι παίκτες που έχουν πάρει μέρος στο παιχνίδι, θεωρούνται συμμετέχοντες.

Παίκτες σε παιχνίδι που δεν έχει ολοκληρωθεί, αντιμετωπίζονται ως μη συμμετέχοντες.

Τυχόν αυτογκόλ δεν υπολογίζονται στη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Head 2 Ηead Σκόρερ

Πρέπει να αρχίσουν και οι δύο παίκτες για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

Χρόνος Πρώτου Γκολ

Αν ένας αγώνας διακοπεί μετά από την επίτευξη του πρώτου γκολ, τα στοιχήματα ισχύουν.

Αν ο αγώνας διακοπεί πριν επιτευχθεί γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα που αφορούν χρονική στιγμή που έχει περάσει, θα είναι χαμένα. Για τα λεπτά που δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα για τα λεπτά που δεν έχουν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Καθυστερήσεις

Τα στοιχήματα για το χρόνο των καθυστερήσεων διευθετούνται με βάση το χρόνο που θα δείξει ο τέταρτος διατητής και όχι το χρόνο που τελικά θα παιχθεί.

Γεγονότα 10 Λεπτών

Τα γεγονότα πρέπει να συμβούν μεταξύ 0:00 και 09:59 για να συμπεριλαμβάνονται στα πρώτα 10 λεπτά (πχ. Ένα κόρνερ που υποδεικνύεται σε αυτό το χρονικό διάστημα αλλά εκτελείται μετά το 10:00, δε θα υπολογίζεται).

Χρόνος του Πρώτου Κόρνερ

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το πότε το κόρνερ έχει ουσιαστικά εκτελεστεί (όχι το χρόνο που αυτό υποδείχθηκε).

Scorecast Ημιχρόνου (Ακριβές Σκορ Ημιχρόνου και Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει)

Αν ένας πάικτης εισέλθει στο γήπεδο αφού έχει επιτευχθεί τέρμα, δε συμμετέχει στο 1ο ημίχρονο ή τα μόνα γκολ του 1ου ημιχρόνου είναι αυτογκόλ, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν ένα μονό για το ακριβές σκορ ημιχρόνου και στις αντίστοιχες αποδόσεις που υπήρχαν κατά την έναρξη του αγώνα.

Scorecast Οποιασδήποτε Στιγμής (Ακριβές Σκορ και Πάικτης Να Σκοράρει Οποτεδήποτε)

Αν ο παίκτης δεν εισέλθει στο γήπεδο κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών ή τα μόνα γκολ που έχουν επιτευχθεί είναι αυτογκόλ, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν μονά για το ακριβές σκορ και στις αντίστοιχες αποδόσεις που υπήρχαν κατά την έναρξη του αγώνα.

Wincast (Ομάδα Να Νικήσει και Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει)

Αν ένας παίκτης εισέλθει στο γήπεδο αφού έχει επιτευχθεί τέρμα, δε συμμετέχει στον αγώνα ή τα μόνα γκολ του αγώνα είναι αυτογκόλ, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν μονά για το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα και στις αντίστοιχες αποδόσεις που υπήρχαν κατά την έναρξη του αγώνα.

Timecast (Χρόνος Επίτευξης του Πρώτου Γκολ και Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει)

Οι παίκτες πρέπει να ξεκινήσουν τον αγώνα για να ισχύουν τα στοιχήματα, αλλιώς τα στοιχήματα που περιέχουν το συγκερκιμένο παίκτη θα είναι άκυρα (ανέξαρτητα από το χρόνο επίτευξης του πρώτου γκολ). Αν τα μόνα γκόλ που έχουν επιτευχθεί είναι αυτογκόλ, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα επίσης.

Στοίχημα Χάντικαπ, Συμπεριλαμβανομένου Σε-Εξέλιξη (3πλής Επιλογής)

Η διευθέτηση γίνεται με τις αποδόσεις που εμφανίζονται για το πραγματικό σκορ με την προσθήκη του χάντικαπ.

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου, Συμπεριλαμβανομένου Σε-Εξέλιξη

Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Ακριβές Σκορ Ημιχρόνου

Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Ημίχρονο με τα Περισσότερα Γκολ

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας, τα στοιχήματα ακυρώνονται εκτός κι αν η διευθέτηση των στοπιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

Γκολ Πρώτου Ημιχρόνου

Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας διακόπτεται πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ημίχρονο με τα Περισσότερα Γκολ από μία ομάδα

Πρόβλεψη σε ποιο ημίχρονο ενός αγώνα θα επιτευχθούν τα περισσότερα γκολ από μία συγκεκριμένη ομάδα. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

Κόρνερ 1ου Ημιχρόνου, Συμπεριλαμβανομένου Σε-Εξέλιξη

Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν ο αγώνας διακόπτεται πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

Κόρνερ Σε-Εξέλιξη (2πλης Επιλογής)

Διευθετούνται στο συνολικό αριθμό κόρνερ του αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

Περισσότερα Κόρνερ Σε-Εξέλιξη

Διευθετούνται με βάση την ομάδα που θα έχει τα περσσότερα κόρνερ στον αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

Πρώτη Ομάδα Στα Χ Κόρνερ Σε-Εξέλιξη

Διευθετούνται στην ομάδα που θα φτάσει πρώτη τον αναφερόμενο αριθμό κόρνερ. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

Αποτέλεσμα Στα 10/20/30/40 κτλ Λεπτά Σε-Εξέλιξη

Διευθετείται στο αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του αγώνα, π.χ. το αποτέλεσμα 10 λεπτών διευθετείται με βάση το αποτέλεσμα του αγώνα μετά από 10:00 λετπά παιχνιδιού. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

Ημίχρονο - Τελικό Διπλό Αποτέλεσμα

Αν ο αγώνας διακοπεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται. Δεν μετρούν παράταση ή διαδικασία των πέναλτι.

Μυθικοι Αγώνες

Πρόκειται για μη πραγματικούς αγώνες, με σύγκριση δύο ομάδων σε ένα γύρο για στοιχηματικούς λόγους. Η ομάδα που πετυχαίνει τα περισσότερα γκολ στο δικό της παιχνίδι, θεωρείται νικήτρια. Αν οι δύο ομάδες πετύχουν τον ίδιο αριθμό γκολ, το αποτέλεσμα του μυθικού αγώνα είναι ισοπαλία. Αν κάποιος από τους δύο αγώνες δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Ειδικά Στοιχήματα Αγώνα

Σε περίπτωση που ο παίκτης δεν πάρει μέρος στον αγώνα, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν οριστεί διαφορετικά.

Τα στοιχήματα ισχύουν για το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας. Δεν υπολογίζονται παράταση, χρυσά γκολ ή διαδικασία των πέναλτι, εκτός αν οριστεί διαφορετικά.

Όταν περιλαμβάνονται περισσότεροι από ένα συμμετέχοντα σε ένα ειδικό στοίχημα και κάποιοι είναι μη συμμετέχοντες, το στοίχημα ισχύει για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες αν είναι υπάρχει διαθέσιμη αγορά.

Να Πετύχει το Νικητήριο Γκολ της Ομάδας - Πρέπει η ομάδα του παίκτη να κερδίσει με ακριβώς ένα γκολ διαφορά και ο συγκεκριμένος παίκτης να έχει πετύχει το τελευταίο γκολ.

Να Κερδίσει Και Τα Δύο Ημίχρονα - Πρέπει η συγκεκριμένη ομάδα να πετύχει περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο σε κάθε ημίχρονο.

Η Ομάδα Να Χάνει Και Να Κερδίσει - Πρέπει η ομάδα να χάνει σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα και στη συνέχεια να κερδίσει (σε 90 λεπτά). Για το στοίχημα «ομάδα να σκοράρει / να μην σκοράρει σε πέναλτι», τα στοιχήματα είναι για 90 λεπτά μόνο.

Η Ομάδα Να Σκοράρει /Να Χάσει ένα Πέναλτι - Τα στοιχήματα είναι για 90 λεπτά μόνο.

Παίκτης του Αγώνα

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα που ανακοινώνεται από τη διοργανώτρια αρχή. Αν δεν υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα της διοργανώτριας αρχής, τότε το στοίχημα βασίζεται στον παίκτη που επιλέγεται από το Sky TV. Αν το παιχνίδι δεν καλύπτεται τηλεοπτικά από το Sky, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τον παίκτη που παρουσιάζεται με το βραβείο από την αναλογική Τηλεόραση του Ην. Βασιλείου (ή άλλο αναμετάδοτη). Αν δεν υπάρχει ζωντανή κάλυψη, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, ανεξάρτητα από το αν οποιοσδήποτε παίκτης οριστεί ως παίκτης του αγώνα από τον παρουσιαστή του προγράμματος.

Παίκτες που έχουν πάρει μέρος στο παιχνίδι, υπολογίζονται ως συμμετέχοντες. Στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν παίξει, είναι άκυρα. Σε περίπτωση που ο τίτλος αποδοθεί σε περισσότερους παίκτες απο έναν, τότε ισχύουν κανόνες Dead-Heat.

Για παίκτες που δεν αναγράφονται, μπορούν να προσφερθούν αποδόσεις κατόπιν αιτήματος. Σε περίπτωση που κερδίσει τον τίτλο παίκτης που δεν είχε προσφερθεί, μετρά ως νικητής.

Διπλή Ευκαιρία

Προσφέρονται οι ακόλουθες επιλογές:

1 ή Χ - Κερδίζει αν το αποτέλεσμα είναι νίκη της γηπεδούχου ή ισοπαλία.

Χ ή 2 - Κερδίζει αν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία ή νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας.

1 ή 2 - Κερδίζει αν οποιαδήποτε ομάδα νικήσει.

Αν ο αγώνας είναι σε ουδέτερη έδρα, τότε η ομάδα που αναφέρεται πρώτη, υπολογίζεται σαν γηπεδούχος για το στοίχημα.

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΑΝΤΙΚΑΠ

Παρακαλούμε δείτε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Χάντικαπ 0 Γκολ

Αν νικήσει μια ομάδα με οποιαδήποτε διαφορά, τότε η ομάδα αυτή είναι η επιλογή που κερδίζει. Σε περίπτωση ισοπαλίας, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Χάντικαπ 0,0.5 Γκολ

Ομάδα με μειονέκτημα 0,0.5 γκολ:

Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα

Ισοπαλία - Το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται. Και το άλλο μισό είναι χαμένο.

Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Ομάδα με πλεονέκτημα 0,0.5 γκολ:

Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα

Ισοπαλία - Το μισό ποντάρισμα διευθετείται με την επιλεγμένη απόδοση. Το άλλο μισό επιστρέφεται.

Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Χάντικαπ 0.5 Γκολ

Ομάδα με μειονέκτημα 0.5 γκολ:

Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα

Ισοπαλία - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Ομάδα με πλεονέκτημα 0.5 γκολ:

Νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα

Ισοπαλία - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα.

Ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Χάντικαπ 0.5,1 Γκολ

Ομάδα με μειονέκτημα 0.5,1 γκολ:

Νίκη με 2 ή περισσότερα γκολ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα. H220

Νίκη με 1 γκολ. Το μισό ποντάρισα διευθετείται με την επιλεγμένη απόδοση. Το άλλο μισό επιστρέφεται.

Ισοπαλία ή ήττα με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Ομάδα με πλεονέκτημα 0.5,1 γκολ:

Ισοπαλία ή νίκη με οποιοδήποτε σκορ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα .

Ήττα με 1 γκολ - Το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται. Το άλλο μισό είναι χαμένο.

Ήττα με 2 γκολ ή περισσότερα - Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Χάντικαπ 1 Γκολ

Ομάδα με μειονέκτημα 1 γκολ:

Νίκη με 2 ή περισσότερα γκολ - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα.

Νίκη με 1 γκολ - Όλα τα πονταρίσματα επιστρέφονται.

Ισοπαλία ή ήττα - Όλα τα πονταρίσματα είναι χαμένα.

Ομάδα με πλεονέκτημα 1 γκολ:

Νίκη με οποιοδήποτε σκορ ή ισοπαλία - Όλα τα στοιχήματα είναι κερδισμένα

Ήττα με 1 γκολ - Όλα τα πονταρίσματα επιστρέφονται.

Ήττα με 2 γκολ ή περισσότερα. Όλα τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Ασιατικό Χάντικαπ Σε-Εξέλιξη (Συμπεριλαμβανομένων Στοιχημάτων 1ου / 2ου Ημιχρόνου)

Όλα τα στοιχήματα στην αγορά Ασιατικού Χάντικαπ σε εξέλιξη, διευθετούνται με βάση το σκορ για το υπόλοιπο του αγώνα ή του ημιχρόνου, από τη στιγμή που καταχωρήθηκε το στοίχημα και μετά. Αυτό σημαίνει ότι όποια γκολ υπήρχαν πριν από την καταχώρηση του στοιχήματος, αγνοούνται στη διευθέτηση.

Ασιατικό Χάντικαπ Κόρνερ

Χάντικαπ ολόκληρου κόρνερ ή μισού κόρνερ - Στο τέλος του αγώνα, το χάντικαπ εφαρμόζεται στον αριθμό κόρνερ του αγώνα και η ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ συμπεριλαμβανομένου του χάντικαπ θεωρείται νικήτρια για το στοίχημα. Αν ανακύψει ισοπαλία μετά το χάντικαπ, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Χάντικαπ τετάρτων του κόρνερ. Για παράδειγμα το 0.5, 1 είναι χάντικαπ 3/4 κόρνερ, με το ποντάρισμα σας να μοιράζεται στα ίσα μεταξύ του μισού και ολόκληρου του κόρνερ.

Παράδειγμα:

Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γ., με ασιατικό χάντικαπ κόρνερ 0.5, 1 με φαβορί την Άρσεναλ:

Στοιχηματίζετε στην Άρσεναλ. Κερδίζετε αν η Άρσεναλ έχει 2 ή περισσότερα κόρνερ από τη Μάντσεστερ. Αν η Άρσεναλ έχει ακριβώς 1 περισσότερο κόρνερ, το μισό σας ποντάρισμα κερδίζει και το άλλο επιστρέφεται. Διαφορετικά, όλο το ποντάρισμα σας χάνεται.

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακόπτεται πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση.

Σε περίπτωση που επανεκτελεστεί ένα κόρνερ, τότε μετράει μόνο ένα κόρνερ. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

Ασιατικά Χάντικαπ 1ου/2ου Ημιχρόνου

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το συγκεκριμένο ημίχρονο μόνο.

Ασιατικό Χάντικαπ Παράτασης Σε-Εξέλιξη

Εφαρμόζονται οι κανόνες του ασιατικού χάντικαπ σε εξέληξη, όμως υπολογίζονται μόνο τα γκολ της παράτασης. Στο ξεκίνημα της παράτασης, θεωρείται ότι το σκορ είναι 0-0.

Ασιατικό Σύνολο Καρτών

Πρόβλεψη του συνολικού αριθμού καρτών σε ένα αγώνα. Το χάντικαπ θα είναι ένα τέταρτο, μισή ή ολόκληρη κάρτα, με τη διευθέτηση ως εξής:

Στοίχημα 4.5 κάρτες - Αν στοιχηματίσετε πάνω από 4.5, το στοίχημα κερδίζει αν υπάρχουν πάνω από 4 κάρτες στον αγώνα. Διαφορετικά το στοίχημα είναι χαμένο. Αν στοιχηματίσετε κάτω από 4.5, κερδίζετε αν οι κάρτες είναι κάτω από 5. Διαφορετικά το στοίχημα είναι χαμένο.

Με χάντικαπ ολόκληρου αριθμού, αν το σύνολο των καρτών σε ένα αγώνα είναι το ίδιο με τον αριθμό του στοιχήματος, το ποντάρισμα επιστρέφεται.

Στοίχημα 5.5, 6 κάρτες - Αν στοιχηματίσετε over, το ποντάρισμα σας μοιράζεται στα δύο μεταξύ πάνω από 5.5 και πάνω από 6 κάρτες. Το στοίχημα κερδίζει αν οι κάρτες είναι πάνω από 6. Αν είναι ακριβώς 6, τότε το μισό στοίχημα κερδίζει και το άλλο μισό ποντάρισμα επιστρέφεται. Αν οι κάρτες είναι 5 ή λιγότερες, τότε και τα δύο στοιχήματα είναι χαμένα. Αν στοιχηματίσετε under, κερδίζετε και τα δύο στοιχήματα αν οι κάρτες είναι λιγότερες από 6. Αν είναι ακριβώς 6, το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται, ενώ το άλλο μισό είναι χαμένο. Αν οι κάρτες είναι περισσότερες απο 6, και τα δύο στοιχήματα είναι χαμένα.

Η κίτρινη κάρτα μετρά ως 1, η κόκκινη μετρά ως 2. Τυχόν δεύτερη κίτρινη αγνοείται και υπολογίζεται η κόκκινη. Ο μέγιστος αριθμός για κάθε παίκτη είναι 3.

Η διευθέτηση θα γίνεται με αναφορά σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για κάρτες που έχουν σημειωθεί κατά το 90λεπτο. Οποιαδήποτε κάρτα σημειωθεί μετά το σφύριγμα της λήξης της κανονικής διάρκειας, αγνοείται.

Κάρτες σε μη παίκτες, ή σε παίκτες που δεν είναι στο παιχνίδι εκείνη τη στιγμή, δεν υπολογίζονται στο σύνολο.

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακόπτεται πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

Ασιατικό Σύνολο Κόρνερ

Πρόβλεψη του συνολικού αριθμού κόρνερ σε ένα αγώνα. Τα στοιχήματα είναι με τέταρτα, μισά ή ολόκληρα κόρνερ, με τη διευθέτηση ως εξής:

Στοίχημα 8.5 κόρνερ. Αν στοιχηματίσετε over, το στοίχημα σας κερδίζει αν υπάρχουν περισσότερα από 8 κόρνερ στο παιχνίδι. Διαφορετικά το στοίχημα χάνεται.

Σε στοίχημα με ακέραιους αριθμούς (8 κόρνερ), σε περίπτωση που ο αριθμός των κόρνερ είναι ίσος με τον αριθμό στο στοίχημα, τα πονταρίσματα επιστρέφονται.

Στοίχημα 8, 8.5 κόρνερ - Αν στοιχηματίσετε over, το στοίχημα σας μοιράζεται στα ίσα μεταξύ 8 και 8.5 κόρνερ. Το στοίχημα σας κερδίζει αν υπάρχουν περισσότερα από 8 κόρνερ στο παιχνίδι. Αν είναι ακριβώς 8, το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται και το άλλο μισό είναι χαμένο. Αν είναι λιγότερα από 8, τότε και τα δύο στοιχήματα είναι χαμένα.

Σε περίπτωση που ο αγώνας διακοπεί πριν συμπληρωθούν 90 λεπτά, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

Σε περίπτωση που επαναληφθεί η εκτέλεση ενός κόρνερ, τότε υπολογίζεται μόνο ένα κόρνερ. Τα κόρνερ που δίνονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται.

Κόρνερ Ασιατικού Χάντικαπ Σε-Εξέλιξη

Διευθετούνται όπως και τα κόρνερ Ασιατικού Χάντικαπ πριν τον αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

Κόρνερ Ασιατικού Χάντικαπ 1ου Ημιχρόνου Σε-Εξέλιξη

Διευθετούνται όπως και τα κόρνερ Ασιατικού Χάντικαπ πριν τον αγώνα, πλην του ότι το αποτέλεσμα διευθετείται για τα κόρνερ στο ημίχρονο. Σε περίπτωση διακοπής πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΧΑΝΤΙΚΑΠ

Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά, τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί. Παρακαλούμε δείτε τα σχετικά παραδείγματα:

Γκολ Παράτασης Σε-Εξέλιξη

Υπολογίζονται μόνο τα γκολ στην παράταση. Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωση της παράτασης, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός από αυτά που η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0 ή 1. Αν υπάρχουν 2 γκολ, τα στοιχήματα επιστρέφονται. Αν τα γκολ είναι 3 ή περισσότερα, τότε τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν υπάρχουν 3 ή περισσότερα γκολ σε ένα αγώνα. Αν τα γκολ είναι 2, το ποντάρισμα επιστρέφεται. Με 1 ή κανένα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2,2.5

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2,2.5

Το στοίχημα κερδίζει αν τα γκολ του αγώνα είναι 0 ή 1. Αν υπάρχουν 2 γκολ, το μισό στοίχημα κερδίζει και το άλλο μισό επιστρέφεται. Αν τα γκολ είναι 3 ή περισσότερα, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2,2.5

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν υπάρχουν 3 ή περισσότερα γκολ. Αν υπάρχουν 2 γκολ, τότε το μισό στοίχημα επιστρέφεται και το άλλο μισό είναι χαμένο. Με 1 ή κανένα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2.5

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2.5

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2. Αν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2.5

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 3 γκολ ή περισσότερα σε ένα παιχνίδι. Αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 2.5,3

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 2.5,3

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2. Αν σημειωθούν 3 γκολ, το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται και το άλλο μισό χάνει. Αν σημειωθούν 4 ή περισσότερα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 2.5,3

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 4 γκολ ή περισσότερα σε ένα παιχνίδι. Στα 3 γκολ, το μισό ποντάρισμα κερδίζει και το άλλο μισό ποντάρισμα επιστρέφεται. Αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ 3

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ under 3

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2. Αν σημειωθούν 3 γκολ, τα πονταρίσματα ακυρώνονται. Με 4 ή περισσότερα γκολ, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Στοίχημα γκολ με ασιατικό χάντικαπ over 3

Τα στοιχήματα κερδίζουν αν σημειωθούν 4 γκολ ή περισσότερα σε ένα παιχνίδι. Στα 3 γκολ, τα πονταρίσματα ακυρώνονται. Αν τα γκολ του αγώνα είναι 0, 1 ή 2, τα στοιχήματα είναι χαμένα.

Στοίχημα Γκολ με Ασιατικό Χάντικαπ Σε-Εξέλιξη

Υπολογίζονται όλα τα γκολ, ανεξάρτητα αν έχουν σημειωθεί πριν ή μετά την καταχώρηση του στοιχήματος.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Πρώτος Σκόρερ Ομάδας

Υπολογίζονται γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά και παράταση. Δεν υπολογίζονται γκολ σε διαδικασία των πέναλτι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Το όνομα της ομάδας είναι ενδεικτικό μόνο.

Πρώτος Σκόρερ Συλλόγου

Υπολογίζονται γκολ στα 90 λεπτά και στην παράταση. Δεν υπολογίζονται γκολ σε διαδικασία των πέναλτι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Αν δεν σκοράρει κανένας για την ομάδα, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Πρώτος Σκόρερ

Υπολογίζονται γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά και παράταση. Δεν υπολογίζονται γκολ σε διαδικασία των πέναλτι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat (παρά ο παίκτης που λαμβάνει το Χρυσό παπούτσι κλπ). Το όνομα της ομάδας είναι ενδεικτικό μόνο.

Για το FA Cup, υπολογίζονται τα γκολ από τον 1ο γύρο και μετά.

Συνολικά Διοργάνωσης

Συνολικές Κάρτες Διοργάνωσης - Το μέγιστο για κάθε παίκτη είναι μια κίτρινη και μια κόκκινη. Σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης, η δεύτερη κίτρινη αγνοείται και υπολογίζεται η κόκκινη. Δεν υπολογίζονται οι κάρτες στην παράταση. Υπολογίζονται μόνο οι παίκτες που συμμετέχουν στον αγώνα. Επομένως, κάρτες σε προπονητές, παίκτες που είναι στον πάγκο, ή άλλους, αγνοούνται.

Συνολικά Γκολ Διοργάνωσης, Συνολικά Γκολ Ομάδας, Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ - Για αγορές που ισχύουν στη συνολική διοργάνωση, γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά ή παράταση υπολογίζονται. Για αγορές που αναφέρονται σ'ένα συγκεριμένο σετ αγώνων σε μία δεδομένη ημερομηνία(ες). μόνο τα γκολ που έχουν επιτευχθεί σε 90 λεπτά υπολογίζονται. Γκολ που έχουν επιτευχθεί στη διαδικασία των πέναλτι δεν μετράνε.

Εάν ένας αγώνας αναβληθεί, τα Συνολικά Γκολ (για ένα γκρουπ αγώνων σε δεδομένη ημερομηνία (ες)) θα ακυρωθούν. Η Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ χρειάζεται το 50% των παιχνιδιών να παιχτούν προκειμένου τα στοιχήματα να ισχύουν, και ο Κανόνας 4 (Παρακρατήσεις) μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις αναβληθέντων αγώνων.

Εύστοχα/Χαμένα Πέναλτι Διοργάνωσης - Υπολογίζονται τα πέναλτι που εκτελούνται στα 90 λεπτά, στην παράταση και στη διαδικασία των πέναλτι. Αν η εκτέλεση ενός πέναλτι επαναληφθεί, υπολογίζεται μόνο η τελευταία εκτέλεση.

Κόρνερ Διοργάνωσης – Υπολογίζονται μόνο τα κόρνερ στα 90 λεπτά.

Ομάδα Που Πηγαίνει Αήττητη - Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει τη διοργάνωση χωρίς να χάσει κανένα παιχνίδι ή οποιαδήποτε από τα δύο παιχνίδια εντός και εκτός έδρας. Μία ήττα μέσω γκολ εκτός έδρας, παράτασης ή διαδικασία των πέναλτι διευθετείται ως Όχι.

Νικητής Διοργάνωσης και Πρώτος Σκόρερ (Δυάδα)

Μια ειδική τιμή θα εφαρμόζεται για την πρόβλεψη του Νικητή Διοργάνωσης και του Πρώτου Σκόρερ. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (dead-heat).

Χρυσή Μπάλα

Αυτή η αγορά διευθετείται στον νικητή της Χρυσής Μπάλας (τον καλύτερο παίκτη του τουρνουά όπως δηλώνεται από την FIFA).

Χρυσό Γάντι

Αυτή η αγορά διευθετείται στον νικητή του Χρυσού Γαντιού (τον καλύτερο τερματοφύλακα του τουρνουά όπως δηλώνεται από την FIFA).

Head 2 Ηead Σκόρερ Ομάδας

Και οι δύο παίκτες πρέπει να συμμετέχουν στο τουρνουά για να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση ισοπαλίας,όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται. Τα γκολ στην παράταση υπολογίζονται. Τα γκολ στα πέναλτι δεν υπολογίζονται.

Ομάδα Που Θα Προχωρήσει Περισσότερο

Στοίχημα για το γύρο στον οποίο θα αποκλειστεί η κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από παράταση, επαναλήψεις αγώνων κλπ. Η ομάδα που έχει κερδίσει στον τελικό, θεωρείται ότι έχει προχωρήσει περισσότερο από όλες. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Ισχύει ανεξαρτήτου συμμετοχής.

Head 2 Ηead Πρόκρισης

Αν μια ομάδα αποβληθεί από τη διοργάνωση πριν από το παιχνίδι και η αντίπαλος προκριθεί χωρίς αγώνα, τότε τα στοιχήματα προκριματικών θα είναι άκυρα για αυτή την αναμέτρηση.

Καλύτερη Ομάδα Ηπείρου

Η διευθέτηση βασίζεται στη φάση που η ομάδα θα αποκλειστεί, ανεξάρτητα από παράταση. Αν μια ομάδα κερδίσει το τρόπαιο, θα λαμβάνεται ως Καλύτερη Ομάδα. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ

Ειδικά Στοιχήματα Σεζόν

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την τελική θέση στη βαθμολογία και τους βαθμούς της ομάδας στη σεζόν. Βαθμοί στα πλέι οφ δεν υπολογίζονται, εκτός αν αναφέρονται συγκεκριμένα στο στοίχημα.

Ειδικά Στοιχήματα Σκόρερ - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον αριθμό των γκολ που έχουν σκοράρει για την ομάδα και στο πρωτάθλημα που αναφέρονται στον τίτλο της αγοράς.

Να Φθάσουν Στα Πλέι Οφ

Οι 4 ομάδες που τερματίζουν στις πρώτες θέσεις και προχωρούν στα πλέι οφ, είναι οι ομάδες που κερδίζουν σε αυτή την αγορά. πχ oμάδες που εξασφαλίζουν αυτόματη άνοδο ή που τερματίζουν κάτω από τις 4 θέσεις των πλέι οφ, θεωρούνται χαμένες.

Να Τερματίσει στο Πρώτο/Δεύτερο Μισό

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τις επίσημες θέσεις κατάταξης στο τέλος της σεζόν.

Στοίχημα Υποβιβασμού

Αν μια ομάδα αποβληθεί από το πρωτάθλημα πριν από την έναρξη της χρονιάς, τότε όλα τα στοιχήματα αυτής της αγοράς θα ακυρωθούν και θα ανοίξει νέα αγορά για τον υποβιβασμό.

Ειδικά Μεταγραφών

Ο σύλλογος του παίκτη αναφέρεται στην ομάδα με την οποία ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Οι δανεισμοί δεν υπολογίζονται.

Νικητής Σεζόν με Χάντικαπ

Η διευθέτηση καθορίζεται μετά την πρόσθεση χάντικαπ πόντων στους τελικούς βαθμούς όλων των ομάδων της λίγκας. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας ''dead-heat'' (η διαφορά τερμάτων δεν υπολογίζεται).

Στοίχημα Κατηγορίας

Για σκοπούς διευθέτησης, στο στοίχημα κατηγορίας, οι θέσεις κατάταξης των ομάδων μετά την ολοκλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος, θα καθορίζουν τις θέσεις (κανόνες dead-heat θα ισχύουν στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμήσουν - σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς της διοργάνωσης) χωρίς να υπολογίζονται πλέι οφ ή μετέπειτα αλλαγές και ενστάσεις από τις αντίστοιχες λίγκες. Τα ισχύουν και για τις ομάδες που δεν έχουν ολοκληρώσει όλους τους αγώνες.

Η μόνη εξαίρεση είναι για τα πρωταθλήματα της Νοτίου Αμερικής, όπου ένας αγώνας πλέι-όφ παίζεται για να καθοριστεί ο πρωταθλητής, όταν ομάδες ισοβαθμούν στην πρώτη θέση. Σ' αυτή την περίπτωση, θα λαμβάνουμε ως πρωταθλητή, τον νικητή του επόμενου πλέι-όφ.

Πρώτος σκόρερ

Υπολογίζονται μόνο τα γκολ που έχουν επιτευχθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία, ανεξάρτητα από την ομάδα. Η ομάδα που αναφέρεται δίπλα από το όνομα του ποδοσφαιριστή είναι απλά ενδεικτική. Μετρούν μόνο τα γκολ στο πρωτάθλημα, χωρίς πλέι οφ. Δεν υπολογίζονται αυτογκόλ. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.

Head 2 Ηead Σεζόν / Σύνολο Βαθμών Ομάδας

Αν κάποια ομάδα δεν ολοκληρώσει το αγωνιστικό πρόγραμμα, τότε όλα τα στοιχήματα και head 2 head και βαθμών ομάδας που αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα, ακυρώνονται.

Επόμενος Μόνιμος Προπονητής

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τον επόμενο προπονητή που ανακοινώνεται από το σωματείο. Υπηρεσιακοί προπονητές δεν υπολογίζονται σε αυτή την αγορά. Σε περίπτωση που κάποιος προσλαμβάνεται αλλά δεν ονομάζεται προπονητής, τότε η διευθέτηση θα γίνει με βάση το ποιός επιλέγει τη σύνθεση της πρώτης ομάδας.

Προπονητές να Χάσουν τη Θέση τους μέχρι το Τέλος της Σεζόν

Το τέλος της χρονιάς καθορίζεται από το αγωνιστικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αγώνων πλέι οφ.

Επόμενος Προπονητής που Θα Χάσει τη Θέση Του (Sack Race)

Αν κανένας προπονητής δεν φύγει από τη θέση του μέχρι το τέλος του αγωνιστικού προγράμματος της χρονιάς (περιλαμβανομένων τυχόν πλέι οφ), τότε κερδίζει η επιλογή «κανένας προπονητής». Ο προπονητής θεωρείται ότι έχασε τη θέση του, είτε απολυθεί, είτε παραιτηθεί ο ίδιος.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Γκολ Ομάδος

Ο αριθμός των γκολ που θα πετύχει μια ομάδα. Υπολογίζονται τα γκολ στα 90 λεπτά μόνο, όχι στην παράταση και τα πέναλτι.

Σύνολο Γκολ Παίκτη

Πρέπει ο παίκτης να έχει συμμετοχή στη διοργάνωση για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Υπολογίζονται γκολ στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Δεν υπολογίζονται γκολ στη διαδικασία των πέναλτι.

Πρώτο Γκολ Ομάδας Με Κεφαλιά

Αν δεν υπάρχει γκολ με κεφαλιά, τότε όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται.

Συνολικά Κόρνερ, Κόρνερ στο Δεύτερο Ημίχρονο

Δεν υπολογίζονται τα κόρνερ που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό ισχύει για όλες τις αγορές κόρνερ.

Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα πριν συμπληρωθούν 90 λεπτά, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει κριθεί η διευθέτηση τους.

Σε περίπτωση επανάληψης της εκτέλεσης ενός κόρνερ (πχ φάουλ στην περιοχή), υπολογίζεται μόνο μια εκτέλεση.

Κόρνερ Παράτασης Σε-Εξέλιξη

Υπολογίζονται μόνο τα κόρνερ της παράτασης. Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωση της παράτασης, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός από αυτά που η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

Πολλαπλά Κόρνερ

Το αποτέλεσμα των πολλαπλών κόρνερ υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των κόρνερ που έχουν εκτελεστεί στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα επί τον αριθμό των κόρνερ που έχουν εκτελεστεί στο δεύτερο ημίχρονο.

Χάντικαπ Κόρνερ

Τα κόρνερ που καταλογίζονται αλλά δεν εκτελούνται, δεν υπολογίζονται. Το χάντικαπ εφαρμόζεται στον τελικό αριθμό κόρνερ για κάθε ομάδα για να κριθεί ο νικητής. Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί.

Εναλλακτικά Κόρνερ

Η διευθέτηση για την αγορά Εναλλακτικά Κόρνερ βασίζεται στα συνολικά κόρνερ στο τέλος του αγώνα.

Σύνολο Γκολ / Αριθμός Γκολ στον Αγώνα / Εναλλακτικό Σύνολο Γκολ Σε-Εξέλιξη

Αν ο αγώνας διακοπεί πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

Στοίχημα Γκολ Παράτασης Σε-Εξέλιξη με Ασιατικό Χάντικαπ:

Ισχύουν οι κανονισμοί για γκολ σε εξέλιξη, όμως υπολογίζονται μόνο τα γκολ της παράτασης. Θεωρείται ότι στο ξεκίνημα της παράτασης το σκορ είναι 0-0.

Γεγονότα 10 Λεπτών Σε-Εξέλιξη

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση των αριθμό γεγονότων που έχουν σημειωθεί στο συγκεκριμένο δεκάλεπτο. Τα δεκάλεπτα 41-50 και 81-90 περιλαμβάνουν και τους χρόνους καθυστερήσεων. Μετρά το λεπτό που έχουν εκτελεστεί τα γεγονότα και όχι το λεπτό που έχουν καταλογιστεί. Σε περίπτωση διακοπής, τα στοιχήματα σε μη ολοκληρωμένα δεκάλεπτα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί. Για την αγορά φάουλ δεκαλέπτου, το πέναλτι δεν υπολογίζεται ως φάουλ. Σε περίπτωση επανάληψης κόρνερ, πλαγίων, φάουλ, ελευθέρων κτυπημάτων, μετρά μόνο μια εκτέλεση. Αν δοθεί αλλαγή στο πλάγιο, δεν υπολογίζεται αυτό που δεν εκτελέστηκε σωστά.

Γκολ Μονά/Ζυγά

Αν το σκορ είναι 0-0, υπολογίζεται ως ζυγός αριθμός. Για τις αγορές Ομάδας Μονά/Ζυγά, αν η συγκεκριμένη ομάδα δεν σκοράρει, τότε θα διευθετήσουμε σ'έναν ζυγό αριθμό γκολ. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Και οι Δύο Ομάδες να Σκοράρουν

Στην περίπτωση που ένας αγώνας διακοπεί αφότου έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, τα στοιχήματα στην επιλογή "Ναι" θα διευθετούνται ως κερδισμένα και αυτά για την επιλογή "'Όχι" ως χαμένα. Διαφορετικά, αν ο αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί δίχως να έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Και οι Δύο Ομάδες να Σκοράρουν στο 1ο και/ή στο 2ο Ημίχρονο

Πρόβλεψη για το εάν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο 1ο ημίχρονο και εάν και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν στο 2ο ημίχρονο του αγώνα. Σε περίπτωση διακοπής τα στοιχήματα ακυρώνονται εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

Γπεδούχος/Φιλοξενούμενη Ομάδα να Σκοράρει στο 1ο/2ο Ημίχρονο

Προβλέπετε αν μία ομάδα θα σκοράρει στο 1ο Ημίχρονο ή 2ο Ημίχρονο του αγώνα. Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας αναβληθεί εκτός και αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Αν ένας αγώνας παιχτεί σε ένα ουδέτερο γήπεδο, η ομάδα που αναφέρεται ως πρώτη θα θεωρηθεί ως η γηπεδούχος ομάδα για στοιχηματικούς λόγους.  

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Να Σκοράρουν Και Οι Δύο Ομάδες

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου του αγώνα ΚΑΙ αν οι δύο ομάδες θα σκοράρουν στο 1ο ημίχρονο. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

Αποτέλεσμα Ημιχρόνου / Συνολικά Γκολ

Προβλέψτε το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου του αγώνα ΚΑΙ τον αριθμό των γκολ του 1ου ημιχρόνου. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο αγώνας διακοπεί, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

Γκολ Κατηγορίας

Πρέπει να ολοκληρωθούν τουλάχιστον 4 αγώνες για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Διακοπέντες ή αναβληθέντες αγώνες, υπολογίζονται με 2.5 γκολ.

Γρηγορότερο Γκολ

Πρόβλεψη για την ομάδα που θα πετύχει το πιο γρήγορο γκολ, σε σχέση με την έναρξη του αγώνα. Ισχύουν κανόνες Dead-Heat και o Κανόνας 4 (Παρακρατήσεις). Η διευθέτηση κρίνεται από το λεπτό στο οποίο θα επιτευχθεί το πρώτο γκολ. Αγώνες με καθυστέρηση στην έναρξη, υπολογίζονται, με την προϋπόθεση ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί την ίδια μέρα.

Γκολ Over/Under

Πρόβλεψη για το αν θα σημειωθούν περισσότερα ή λιγότερα από 2.5 γκολ. Σε περίπτωση που ο αγώνας διακοπεί πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

Σύνολο Λεπτών Γκολ

Πρόβλεψη για το σύνολο λεπτών επίτευξης των γκολ σε ένα παιχνίδι. Για παράδειγμα αν σημειωθούν γκολ στο 24', 51' και 59', το σύνολο είναι 134 λεπτά. Τα γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου μετρούν ως 45. Tα γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα μετρούν ως 90. Σε περίπτωση αμφιβολίας για το λεπτό επίτευξης του γκολ, λαμβάνεται υπόψη η επίσημη πληροφόρηση από τη διοργανώτρια αρχή.

Αν ο αγώνας διακοπεί, τότε ακυρώνονται τα στοιχήματα, εκτός από εκείνα που έχουν κριθεί σύμφωνα με τα γκολ που έχουν ήδη επιτευχθεί. (π.χ. γκολ στα λεπτά 40, 45 και 60 και διακοπή στο 65ο λεπτό - τα στοιχήματα για σύνολο over 140 θα πληρωθούν ως κερδισμένα, ενώ τα στοιχήματα για under θα είναι χαμένα).

Αριθμός Καρτών στον Αγώνα

Η κίτρινη κάρτα μετράει ως 1 και η κόκκινη ως 2. Οι δεύτερες κίτρινες κάρτες αγνοούνται (o μέγιστος αριθμός για κάθε παίκτη είναι 3).

Η διευθέτηση θα γίνεται με αναφορά στα διαθέσιμα στοιχεία καρτών που έχει δείξει ο διαιτητής κατά την κανονική διάρκεια του αγώνα. Κάρτες μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας δεν υπολογίζονται.

Κάρτες σε μη παίκτες (πχ προπονητές ή αναπληρωματικούς που δεν έχουν ρόλο στο παιχνίδι μετά), δεν υπολογίζονται στο σύνολο.

Σε περίπτωση που ένας αγώνας διακόπτεται πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

Χρέωση Πρώτης Κάρτας / Πρώτη Κάρτα Σε Παίκτη

Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες δεχθούν μια κάρτα για το ίδιο συμβάν, ο παίκτης στον οποίο δείχνει πρώτα την κάρτα ο διαιτητής, θα θεωρείται ως νικητής για σκοπούς διευθέτησης. Εξίσου οι κίτρινες και κόκκινες κάρτες μετρούν για αυτές τις αγορές.

Χρόνος Πρώτης Κάρτας

Υπολογίζονται και κίτρινες και κόκκινες σε αυτή την αγορά.

Πρώτη Κάρτα Ομάδας/Στοίχημα Επόμενης Κάρτας

Μετρούν μόνο οι παίκτες που είναι στο παιχνίδι.

Σε περίπτωση που δύο οι περισσότεροι παίκτες δεχθούν κάρτα στο ίδιο συμβάν, τότε ο παίκτης που έχει αντικρύσει την κάρτα πρώτος από το διαιτητή, θεωρείται ότι έχει δεχθεί πρώτος κάρτα.

Η κόκκινη κάρτα υπολογίζεται ως δύο κάρτες. Για παράδειγμα, μετά από 2 κίτρινες και 1 κόκκινη κάρτα, η επόμενη είναι η 5η κάρτα.

Μέθοδος Επίτευξης Επόμενου Γκολ

Φάουλ: Το γκολ πρέπει να σημειωθεί απ' ευθείας με εκτέλεση φάουλ. Σε περίπτωση που η μπάλα κτυπήσει αλλού, το γκολ θα ισχύσει αν αποδοθεί στον παίκτη που εκτέλεσε το φάουλ. Περιλαμβάνει επίσης γκολ που σκοράρονται απευθείας από χτύπημα κόρνερ.

Πέναλτι: Το γκολ πρέπει να σημειωθεί απ' ευθείας με την εκτέλεση πέναλτι, με τον εκτελεστή του πέναλτι να ονομάζεται σκόρερ.

Αυτογκόλ: Αν το γκολ κατακυρωθεί ως αυτογκόλ.

Κεφαλιά: Η τελευταία επαφή του σκόρερ πρέπει να είναι με το κεφάλι.

Σούτ: Όλοι οι άλλοι τρόποι που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω περιγραφές.

Κανένα Γκολ

Σύνολο Αριθμών Φανέλας Σκόρερ

Αν κάποιο γκολ είναι αυτογκόλ, τότε ο θα μετρήσει ο αριθμός φανέλας του παίκτη που έχει σημειώσει το αυτογκόλ, για λογαριασμό της ομάδας που έχει υπέρ της το γκολ. Αυτό είναι διαφορετικό από τον κανονισμό για τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει.

Για σκοπούς διευθέτησης στοιχήματος για κάθε ποδοσφαιριστή ισχύει ο αριθμός που είχε στη φανέλα του όταν μπήκε στο παιχνίδι (ή στην περίπτωση αλλαγής, όταν μπαίνει στο γήπεδο).

Για κάθε παίκτη που δεν φέρει αριθμό φανέλας, θα υπολογίζεται ο αριθμός 12.

Αν ο αγώνας διακοπεί πριν συμπληρωθούν 90 λεπτά, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση τους έχει ήδη κριθεί.

Υπεροχή

Όπου προσφέρεται αγορά Υπεροχή γκολ σε μια ομάδα αγώνων (πχ γκολ γηπεδούχου ενάντια στα γκολ φιλοξενούμενης), αν ένας ή περισσότεροι αγώνες αναβληθούν, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Η Ομάδα να Σκοράρει το Πρώτο/ Δεύτερο/ Επόμενο Γκολ

Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για την ομάδα που έχει υπέρ της το γκολ.

Ομάδα να Σκοράρει Τελευταία

Αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Αγωνιστική Απόδοση Ομάδας

Τα στοιχήματα αφορούν μόνο την κανονική διάρκεια. Οι βαθμοί προστίθενται ή αφαιρούνται ως εξής:

Νίκη του αγώνα = 25 πόντοι

Ισοπαλία = 10 πόντοι

Κάθε γκολ υπέρ = 15 πόντοι

Κάθε κόρνερ που έχει εκτελέσει η ομάδα = 3 πόντοι

Μηδέν παθητικό γκολ = 10 πόντοι

Επίτευξη γκολ στα πρώτα 20 λεπτά = 10 πόντοι (μέγιστο 10 βαθμοί ανά ομάδα)

Κάθε κίτρινη ή κόκκινη κάρτα = Αφαιρούνται 5 και 10 πόντοι αντίστοιχα (μέγιστο 20 βαθμοί κάθε παίκτη)

Αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Τελευταίο Πέναλτι Εύστοχο/Χαμένο

Προβλέψτε εάν το τελευταίο πέναλτι θα είναι εύστοχο ή χαμένο - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Η Διαδικασία των Πέναλτι να Οδηγηθεί στο Sudden Death

Προβλέψτε έαν η διαδικασία θα οδηγηθεί στο sudden death ή όχι (π.χ. 11 ή περισσότερα πέναλτι). - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Επόμενο Πέναλτι Ομάδας

Προβλέψτε εαν το επόμενο πέναλτι για μια ομάδα θα είναι εύστοχο ή χαμένο - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στα πέναλτι η εάν η ομάδα δεν χτυπήσει κανένα πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Εύστοχα Πέναλτι Ομάδας

Προβλέψτε το συνολικό αριθμό των εύστοχων πέναλτι για μια ομάδα στην διαδικασία των πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στα πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Ομάδα Που Θα Χτυπήσει Το Τελευταίο Πέναλτι

Προβλέψτε ποια ομάδα θα χτυπήσει το τελευταίο πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Συνολικά Εύστοχα Πέναλτι (Στοίχημα Γκολ)

Προοβλέψτε το συνολικό αριθμό των πέναλτι που θα μπούν κατα την διασικασία των πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Διαδικασία Πέναλτι - Ασιατικό Χάντικαπ

Όλα τα στοιχήματα στης αγορές Ασιατικού Χάτνικαπ στα Πέναλτι Σε-Εξέλιξη διευθετούνται σύμφωνα με το score-line για το υπόλοιπο της διαδικασίας των πέναλτι μετά απο την τοποθέτηση του στοιχήματος π.χ πέναλτι που έχουν γίνει πριν την τοποθέτηση του στοιχήματος αγνοούνται για λόγους στοιχηματικούς. Εαν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Συνολικά Εύστοχα Πέναλτι (Over/Under)

Προβλέψτε το συνολικό αριθμό των πέναλτι που θα μπούν κατα την διαδικασία των πέναλτι - εάν ο αγώνας δεν οδηγηθεί στην διαδικασία των πέναλτι όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Τένις

Σε όλες τις ακόλουθες περιστάσεις, τα στοιχήματα θα ισχύουν:

Αλλαγή προγράμματος ή/και ημέρας διεξαγωγής του αγώνα

Αλλαγή γηπέδου

Αλλαγή από κλειστό σε ανοικτή γήπεδο ή αντίστροφα

Αλλαγή τερέν (πριν ή κατά τη διάρκεια του αγώνα)

Μακροπρόθεσμο Στοίχημα Νικητή / Στοίχημα Χωρίς Φαβορί / Στοίχημα Τετάρτου/ Στοίχημα Μισού
Για Μη-συμμετέχοντες δεν υπάρχει στοίχημα. Οι αγορές μπορεί να υπόκεινται στον Κανόνα 4 (Παρακρατήσεις).

Νικητήριο Τέταρτο/ Νικητήριο Μισό
Βρείτε από ποιο Τέταρτο θα προέρχεται ο Νικητής (1ο / 2ο / 3ο / 4ο - Οι παίκτες είναι χωρισμένοι σε 4 Γκρουπ). Βρείτε από ποιο Μισό θα προέρχεται ο Νικητής (Πάνω/Κάτω - Οι παίκτες είναι χωρισμένοι σε 2 Γκρουπ).

Το συγκεκριμένο τουρνουά πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να ισχύσουν τα στοιχήματα.

Βρείτε τους Φιναλίστ / Πρόβλεψη Τελικού / Να Φτάσει τον Τελικό
Μη συμμετέχων - όχι στοίχημα. Το συγκεκριμένο τουρνουά πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να ισχύσουν τα στοιχήματα.

Στοίχημα Αγώνα, Περιλαμβανομένου Σε-Εξέλιξη
Σε περίπτωση που ένας αγώνας αρχίσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν στη διάρκεια έχει αποβληθεί παίκτης. Σε τέτοια περίπτωση, ο παίκτης ή η ομάδα που κερδίζει τον αγώνα ή προκρίνεται, θεωρείται νικητής για το στοίχημα.

Στοίχημα Ηead 2 Ηead Διοργάνωσης
Πρέπει και οι δύο παίκτες να παίξουν τουλάχιστον 1 πόντο στη διοργάνωση για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Αν οι δύο παίκτες φθάσουν μέχρι τον ίδιο γύρο της διοργάνωσης, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Στοίχημα Σετ
Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δεν ολοκληρωθεί ο συγκεκριμένος αριθμός σετ, ή αν αλλάξει ο αριθμός των σετ.

Πρώτος στα 3 Γκέιμς (Στοίχημα Πριν τον Αγώνα)
Ένας παίκτης πρέπει να κερδίσει 3 γκέιμς για να μετρήσει το στοίχημα.

Νικητής Πρώτου Σετ
Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το πρώτο σετ, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Τάι-Μπρέικ στο Πρώτο Σετ
Στην περίπτωση που το πρώτο σετ δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν το σκορ έχει φτάσει στο 6-6, οπότε η αγορά θα διευθετείται ως 'Ναι'.

Τάι-Μπρέικ στον Αγώνα
Σε περίπτωση που ένας αγώνας αρχίζει αλλά δεν ολοκληρώνεται, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν η διευθέτηση έχει ήδη κριθεί, ή είναι αδύνατο για ένα τάι-μπρέικ να συμβεί π.χ. κατά τη διάρκεια του τελευταίου σετ ενός αγώνα του Γουίμπλεντον.

Διπλό Αποτέλεσμα
Προσφέρονται τιμές σε συγκεκριμένο παίκτη για να κερδίσει ή να χάσει το πρώτο σετ και μετά να κερδίσει ή να χάσει το παιχνίδι. Σε περίπτωση που ο αγώνας αρχίσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Συνολικά Σετ
Εξίσου αγορές 2πλής και 3πλής επιλογής μπορεί να προσφέρονται. Η 3πλή επιλογή έχει το ''ακριβώς'' σαν μια επιλογή. Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν δεν ολοκληρωθεί ο δηλωμένος αριθμός σετ, ή αν αλλάξει.

Περισσότεροι Άσσοι
Στην περίτπωση αποκλεισμού ή αποχώρησης, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός και να η διευθέτηση του στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί. Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα στατιστικά του τουρνουά.

1ο Σέρβις του Γκέιμ
Αγορά διπλής επιλογής προσφέρεται για έναν παίκτη να κρατήσει το σέρβις του ή να δεχθεί μπρέικ στο 1ο Σερβίς του Γκέιμ στον αγώνα. Το 1ο Σέρβις του Γκέιμ πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

1ο Μπρέικ
Βρείτε τον παίκτη που θα κάνει πρώτος μπρέικ στον αγώνα. Αν δεν υπάρχει κανένα μπρέικ του σερβίς στον αγώνα, τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονάδα.

Αριθμός Σετ (Συμπεριλαμβανομένων Σε-Εξέλιξη)

Σε περίπτωση αποβολής ή αποχώρησης παίκτη, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει αρχίσει το τελευταίο σετ, έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση του στοιχήματος ή δεν υπάρχει πιθανός τρόπος το σετ και/ή ο αγώνας να παιχτεί με βάση την φυσική του κατάληξη χωρίς άνευ όρων να έχει καθοριστεί το τελικό αποτέλεσμα της αγοράς.

Π.χ. Στο Καλύτερο ενός αγώνα 5 Σετ, αν ο παίκτης αποσυρθεί στο 4ο Σετ, τα στοιχήματα πριν τον αγώνα σε Over/Under 3.5 Σετ διευθετούνται ως νικητήρια/χαμένα αντίστοιχα, καθώς οποιαδήποτε φυσική του κατάληξη του αγώνα θα κατέληγε στο να έχουν παιχτεί 4 σετ. Τα στοιχήματα Σε-Εξέλιξη στα 3, 4 και 5 Σετ αντίστοιχα ακυρώνονται καθώς το αποτέλεσμα της αγοράς δεν μπορεί να καθοριστεί άνευ όρων.

Αγορές Βασισμένες στα Συνολικά Γκέιμς / Χάντικαπ για Γκέιμς, Συμπεριλαμβανομένων των Σε-Εξέλιξη
Αυτοί οι γενικοί κανόνες εφαρμόζονται για Γκέιμς σε μεμονωμένα σετ, Γκέιμς σε αγώνα, Γκέιμς Παίκτη, και Στοίχημα με Χάντικαπ (με βάση τα κερδισμένα γκέιμς). Σε περίπτωση πόντων/γκέιμς που έχουν αφαιρεθεί, αυτοί θα μετράνε για την τελική διευθέτηση.

Για τους σκοπούς όλων αυτών των αγορών, ένα τάι-μπρέικ ή Match Tie-Break υπολογίζεται σαν ένα γκέιμ.

Σε περίπτωση αποχώρησης, ακύρωσης ή αλλαγής τερέν στο μέσο του αγώνα, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν δεν υπάρχει κανένας κατανοητός τρόπος το σετ και/ή ο αγώνας να μπορούσε να διεξαχθεί στη φυσική του κατάληξη, δίχως να καθοριστεί το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς, έξω από συνθήκες.

π.χ. (1) Ένα σετ διακόπτεται στο 4-4: τα στοιχήματα για Over/Under 9.5 γκέιμς ή λιγότερα στο σετ, διευθετούνται σαν επιτυχή/χαμένα ανάλογα, από τη στιγμή που οποιαδήποτε φυσική κατάληξη για το σετ, θα είχε το λιγότερο 10 γκέιμς. Στοιχήματα για Over/Under 10 γκέιμς ή περισσότερα, θα είναι άκυρα.

π.χ. (2) Ένας αγώνας διάρκειας έως 3 σετ διακόπτεται στο 6-4 2-6: τα στοιχήματα για Over/Under 23.5 γκέιμς ή λιγότερα στον αγώνα θα διευθετούνται σαν επιτυχή/lχαμένα ανάλογα, από τη στιγμή που οποιαδήποτε φυσική κατάληξη για το σετ, θα είχε το λιγότερο 24 γκέιμς. Στοιχήματα για Over/Under 24.5 γκέιμς ή περισσότερα, θα είναι άκυρα.

π.χ. (3) Ένας αγώνας διάρκειας έως 3 σετ διακόπτεται στο 6-4 4-6 5-5: στοιχήματα σε κάθε παίκτη με ένα χάντικαπ +2.5 ή μεγαλύτερο θα διευθετούνται σαν επιτυχή, στοιχήματα σε κάθε παίκτη με ένα χάντικαπ -2.5 ή λιγότερο θα διευθετούνται σαν χαμένα, και στοιχήματα στην ισοπαλία με ένα χάντικαπ +/- 3 ή περισσότερο θα διευθετούνται επίσης σαν χαμένα. Όλα τα στοιχήματα σε χάντικαπ από -2 έως +2 θα είναι άκυρα.

Οι αγορές Χάντικαπ, Συνολικών Γκέιμς στον Αγώνα και Γκέιμς Παίκτη βασίζονται σε ένα ορισμένο αριθμό σετ (δείτε σχετικό στοίχημα για σετ). Στην περίπτωση που ο καθορισμένος αριθμός των σετ αλλάξει ή διαφοροποιηθεί από τον προσφερόμενο για σκοπούς στοιχηματισμού, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Στο τέλος του αγώνα, όλα τα γκέιμς που κάθε παίκτης κερδίζει, αθροίζονται και εφαρμόζεται το χάντικαπ για να καθοριστεί ο νικητής με χάντικαπ.

Εθνικότητα Νικητή
Η εθνικότητα όπως αναφέρεται από τη διοργανώτρια αρχή. Τα στοιχήματα ισχύουν, ανεξάρτητα από αποχωρήσεις.

Ταχύτερο Σέρβις Τουρνουά
Ο παίκτης πρέπει να κάνει ένα σέρβις για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα στοιχεία της διοργάνωσης.

Αριθμός Άσων/Διπλών Σφαλμάτων
Στην περίπτωση μιας ακύρωσης ή αποχώρησης, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα επίσημα στατιστικά της διοργάνωσης.

Πόσα Σετ Θα Χάσει Ο Παίκτης Σε Όλη Τη Διοργάνωση
Στην περίπτωση της αποχώρησης ενός παίκτη από τον αγώνα ή της μη συμμετοχής του από την αρχή, αυτό θα λαμβάνεται ως ήττα με 2-0 σετ για αγώνες που διαρκούν έως 3 σετ, ή για ήττα με 3-0 για αγώνες που διαρκούν έως 5 σετ.

Φάση Αποκλεισμού
Ο παίκτης πρέπει να παίξει τουλάχιστον ένα πόντο στη διοργάνωση για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

Κατάταξη Νικητή
Πρόβλεψη για το αν ο νικητής θα έχει μονό ή ζυγό αριθμό κατάταξης. Αν ο νικητής είναι μη καταταγμένος, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Match Tie Breaks
Σε μερικές διοργανώσεις (π.χ. Seniors' Tour, μη-Grand Slam διπλά), αγώνες που φθάνουν στο 1-1 σετ, καθορίζονται από ένα "Match Tie-Break".

Αν ο αγώνας καθοριστεί από ένα Match Tie-break, τότε το Match Tie-break θα λαμβάνεται σαν το τρίτο σετ. Ο Στοιχηματισμός Σετ θα διευθετηθεί ως 2-1 για το νικητή του Match Tie-break.

Οποιαδήποτε στοιχήματα λαμβάνονται κατά λάθος σε Ακριβές Σκορ ή αριθμό των Γκέιμς στο 3ο σετ, θα είναι άκυρα.

Διεθνής Premier Τένις Λιγκ

Στοιχηματισμός στον παίκτη(-ες) που θα νικήσει - Η διευθέτηση θα βασίζεται στο επίσημο αποτέλεσμα.

Στοιχηματισμός σε Μονό-Σετ Αγώνα - Συγκεκριμένα για το τελικό μονό σετ του αγώνα ενός στοιχηματισμού παίκτη(-ων) που θα νικήσει, η διευθέτηση των αγορών θα βασίζεται στον πρώτο παίκτη (-ες) που φτάνει στα 6 γκέιμς (και το σκορ σε εκείνον τον πόντο) και θα αγνοούνται οποιαδήποτε ‘επιπρόσθετα’ γκέιμς που παίζονται στο σετ.

Σε-Εξέλιξη Αγορές Γκέιμ (Τρέχον και Επόμενο)
Ο παίκτης που σερβίρει στο σχετικό γκέιμ σημειώνεται με (Svr).

Αν ο λάθος παίκτης υποδεικνύεται ως Σέρβερ (Svr),, τότε όλα τα στοιχήματα που έχουν ληφθεί στο Τρέχον ή Επόμενο Γκέιμ, Σκορ Τρέχοντος ή Επόμενου Γκέιμ, Τρέχον ή Επόμενο Γκέιμ να Φτάσει σε Ισοπαλία, Στοίχημα Πόντου ή Πρώτο Πόντο Επόμενου Γκέιμ, θα είναι άκυρα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση που το επόμενο προγραμματισμένο γκέιμ είναι ένα τάι-μπρέικ ή Match tie break, όλα τα στοιχήματα σε αυτό θα είναι άκυρα, με την εξάιρεση του Πρώτου Πόντου στο Επόμενο Γκέιμ.

Στοιχήματα στο Γκέιμ Να Φτάσει Σε Ισοπαλία θα διευθετούνται ως ΝΑΙ αν το σκορ φθάσει στο 40-40 σε οποιαδήποτε φάση.

Αν οποιοδήποτε γκέιμ περιλαμβάνει πόντο(ους) ποινής από τον επόπτη, όλα τα στοιχήματα για αυτό το γκέιμ θα ισχύουν. Αν ο επόπτης δώσει ένα γκέιμ ποινής, ή στην περίπτωση που ένα γκέιμ δεν ολοκληρωθεί εξαιτίας τραυματισμού παίκτη, όλα τα στοιχήματα σε αυτό το γκέιμ θα είναι άκυρα, με την εξαίρεση του Γκέιμ Να Έρθει Ισοπαλία, αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Σε περίπτωση πόντων/γκέιμς που έχουν αφαιρεθεί, αυτοί θα μετράνε για την τελική διευθέτηση.

Σε-Εξέλιξη Αγορές ''Πρώτος/η Σε''
Τα στοιχήματα διευθετούνται στον πρώτο παίκτη που θα φτάσει τον αναφερόμενο αριθμό γκέιμς στο σχετικό σετ. Στην περίπτωση που κανένας παίκτης δεν το επιτύχει αυτό (εξαιτίας διακοπής), τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα.Σε περίπτωση πόντων/γκέιμς που έχουν αφαιρεθεί, αυτοί θα μετράνε για την τελική διευθέτηση.

Αν το συγκεκριμένο σετ δεν παιχθεί, τότε όλες οι σχετικές αγορές για αυτό το σετ θα είναι άκυρες.

Σε-Εξέλιξη, στοιχηματισμός σετ
Πρέπει να ολοκληρωθεί ο αγώνας για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση αποβολής ή αποχώρησης παίκτη, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Νικητής Σετ Σε-Εξέλιξη (Τρέχον και Επόμενο)
Στην περίπτωση που ένα σετ ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

3ο/4ο/5ο Σετ Σε-Εξέλιξη - Ναι/Όχι
Στην περίτπωση που ένα σετ ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν εφόσον έχει παιχθεί ένας πόντος στο συγκεκριμένο σετ.

Σκορ Σετ Σε-Εξέλιξη (Τρέχον και Επόμενο)
Αν δε διεξαχθεί επόμενο σετ, τότε τα στοιχήματα για αυτό το σετ θα είναι άκυρα. Το συγκεκριμένο σετ θα πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα. Σε περίπτωση πόντων/γκέιμς που έχουν αφαιρεθεί, αυτοί θα μετράνε για την τελική διευθέτηση.

Σε μερικές διοργανώσεις (π.χ. Seniors' Tour, Grand Slam διπλά), αγώνες που φτάνουν στο ένα σετ, καθορίζονται όλοι από ένα ''Match Tie-Break".

Αν ένας αγώνας καθορίζεται από ένα Match tie-break, τότε το Match tie-break θα θεωρείται ότι είναι το τρίτο σετ. Το Στοίχημα σε Σετ θα διευθετείται σαν 2-1 για το νικητή του Match tie-break, και ο νικητής του 3ου σετ θα διευθετείται επίσης αναλόγως. Οποιαδήποτε στοιχήματα που έχουν ληφθεί για τον Νικητή του Επόμενου Γκέιμ ή το Σκορ του Επόμενου Γκέιμ, θα είναι άκυρα αν το επόμενο γκέιμ είναι ένα Match tie-break. Ωστόσο οποιαδήποτε στοιχήματα για τον Πρώτο Πόντο του Επόμενου Γκέιμ, θα ισχύουν. Οποιαδήποτε στοιχήματα έχουν ληφθεί κατά λάθος για το Ακριβές Σκορ ή των Αριθμό των Γκέιμς στο 3rο σετ, θα είναι άκυρα.

Σε-Εξέλιξη, Συνολικά Γκέιμς στο Επόμενο Σετ
Αν δεν υπάρξει επόμενο σετ, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται. Δείτε επίσης τους γενικούς κανονισμούς για αγορές των Συνολικών Γκέιμς.

Σε-Εξέλιξη Στοίχημα Πόντου
Τα στοιχήματα προσφέρονται για ένα παίκτη να κερδίσει ένα συγκεκριμένο πόντο. Στην περίπτωση που ο πόντος δεν παιχθεί, εξαιτίας της λήξης του γκέιμ ή του αγώνα, όλα τα στοιχήματα για αυτόν τον πόντο θα είναι άκυρα. Σε περίπτωση πόντων/γκέιμς που έχουν αφαιρεθεί, αυτοί θα μετράνε για την τελική διευθέτηση.

Αν ο συγκεκριμένος πόντος δοθεί σαν πόντος ποινής, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τον αν ο πόντος θα παιχθεί στο τάι-μπρέικ ή όχι.

Σε-Εξέλιξη Αγορές Τάι-Μπρέικ (Συμπεριλαμβανομένων των Match Tie-Breaks)
Αν ένα τάι-μπρέικ δεν παιχθεί στο αναφερόμενο σετ, όλα τα στοιχήματα σε αυτές τις αγορές είναι άκυρα. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν ή όχι το τάι-μπρέικ περιλαμβάνει το βαθμό ποινής που έχει δοθεί.

Αν ο επόπτης δώσει το τάι-μπρέικ σαν ένα γκέιμ ποινής πριν αυτό αρχίσει, όλα τα στοιχήματα στο τάι-μπρέικ θα είναι άκυρα.

Αν το τάι-μπρέικ δοθεί σαν ένα γκέιμ ποινής ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, τα στοιχήματα για το νικητή τάι-μπρέικ θα ισχύουν, αλλά εκείνα για το σκορ του τάι-μπρέικ θα είναι άκυρα (εκτός κι αν ο μόνος τρόπος για να κερδηθεί το τάι-μπρέικ θα ήταν ''Οποιοδήποτε Άλλο''.) Τα στοιχήματα για τους σύνολο πόντων του τάι-μπρέικ θα διευθετούνται μόνο αν το τάι-μπρέικ έχει ήδη ξεπεράσει τη σχετική γραμμή ή θα πρέπει να ξεπεράσει τη γραμμή ώστε να φθάσει σε ένα φυσικό αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση που το τάι-μπρέικ δεν ολοκληρωθεί εξαιτίας αποκελεισμού ή αποχώρησης, όλα τα στοιχήματα στο τάι-μπρέικ θα είναι άκυρα, με την εξαίρεση του συνόλου πόντων τάι-μπρέικ όπως αναφέρεται παραπάνω.

Αν το επίσημο αποτέλεσμα ενός τάι-μπρέικ δεν έχει καθοριστεί (π.χ. είτε κατοχυρώθηκε σαν ένα γκέιμ ποινής ή μέσω ακύρωσης) τότε όλα τα στοιχήματα στο τάι-μπρέικ θα είναι άκυρα, με την εξαίρεση των συνολικών πόντων του τάι-μπρέικ όπως αναλύεται παραπάνω.

Σε-Εξέλιξη - O Παίκτης να Δεχθεί Μπρέικ στον Αγώνα
Στην περίπτωση ακύρωσης ή αποχώρησης παίκτη, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ο παίκτης δεν έχει ακόμα δεχθεί μπρέικ (εκτός αν δεν υπάρχει καμιά ευκαιρία γι' αυτόν να σερβίρει ξανά - στην οποία περίπτωση τα στοιχήματα θα διευθετούνται σ' αυτόν).

Σε-Εξέλιξη - Λάθος Σέρβερ
Αν ο λάθος παίκτης υποδεικνύεται ως Σέρβερ (Svr),, τότε όλα τα στοιχήματα που έχουν ληφθεί στο Τρέχον ή Επόμενο Γκέιμ, Σκορ Τρέχοντος ή Επόμενου Γκέιμ, Στοίχημα Πόντου ή Πρώτο Πόντο Επόμενου Γκέιμ, θα είναι άκυρα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Διευθέτηση Στοιχημάτων
Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου μια επίσημη ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανέξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

Βόλεϊ

Πριν τον Aγώνα

Οι ακόλουθες αγορές θα είναι άκυρες αν δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί:
Νικητής Αγώνα,Συνολικά Αγώνα Μονά/Ζυγά,Σετ - Ακριβές Σκορ,Διπλό Αποτέλεσμα (Αποτέλεσμα 1ου Σετ και Αγώνα),Χάντικαπ Αγώνα - Σετ
Χάντικαπ Αγώνα – Πόντοι,Συνολικοί Πόντοι,Συνολικοί Πόντοι Ομάδας.

Για ξεχωριστές αγορές σετ, στην περίπτωση που το σετ δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί:
Πρώτο Σετ - Νικητής
Πρώτο Σετ - Συνολικά Μονά/Ζυγά
Πρώτο Σετ - Χάντικαπ
Πρώτο Σετ - Συνολικοί Πόντοι
Πρώτο Σετ - Διαφορά Νίκης
Πρώτο Σετ - Ακριβές Σκορ
Πρώτο Σετ - Να Οδηγηθεί σε Έξτρα Πόντους
Σκορ Μετά Από 2/3 Σετ

Στην περίπτωση που ένας διαιτητής δώσει μειώσεις πόντων, τα επίσημα αποτελέσματα θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς διευθέτησης, σε όλες τις αγορές.

Αν το γήπεδο ενός αγώνα αλλάξει τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη μπεί θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος θα παραμείνει. Αν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αγώνα παίξουν στο γήπεδο της φιλοξενούμενης, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί επίσημα να αναφέρεται ως γηπεδούχος. Διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Για διοργανώσεις όπου ισοπαλίες μετά από διπλούς αγώνες έχουν ένα «χρυσό σετ» για να καθορίσει ποια ομάδα θα προκριθεί (στην περίπτωση όπου υπάρχει ισοπαλία στoυς κερδισμένους αγώνες), τότε το «χρυσό σετ» δεν υπολογίζεται για σκοπούς διευθέτησης.

Η αγορά "Να Προκριθεί" θα διευθετείται στην ομάδα που θα προκρίνεται στον επόμενο γύρο της συγκεκριμένης διοργάνωσης, και θα σπεριλαμβάνει το αποτέλεσμα ενός Χρυσού Σετ αν αυτό παιχθεί.

Αγώνας που δε διεξάγεται ή αναβάλλεται, θα λαμβάνεται ως 'Μη- Συμμετέχων' για σκοπούς διευθέτησης, εκτός κι αν διεξαχθεί εντός 48 ωρών από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του.

Σε-Εξέλιξη

Οι ακόλουθες αγορές θα είναι άκυρες αν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί:

Να Νικήσει τον Αγώνα/Στοίχημα Σετ/Συνολικοί Πόντοι Αγώνα/Συνολικοί Πόντοι Ομάδας/Χάντικαπ Σετ

Για ξεχωριστές αγορές σετ, στην περίπτωση που το σετ δεν ολοκληρώθηκε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αγοράς είναι ήδη καθορισμένο.

Για στοιχήματα πόντου σε-εξέλιξη, αυτά προσφέρονται για μία ομάδα να κερδίσει τον οριζόμενο πόντο. Σε περίπτωση που αυτός ο πόντος δεν παιχτεί, λόγο τερματισμού του σετ ή του αγώνα, όλα τα στοιχήματα στο συγκεκριμένο αυτό πόντο θα είναι άκυρα.

Τρέχον/Επόμενο Σετ - Μπροστά Στο Σκορ Μετά Από: Αν ο οριζόμενος αριθμός π΄όντων δεν επιτευχθεί στο συγκεκριμένο σετ, η ομάδα που κερδίζει το σετ θα διευθετείται ως νικήτρια.

Στην περίπτωση που διαιτητής επιβάλει αφαίρεση πόντων, για την διευθέτηση των στοιχημάτων θα χρησιμοποιηθούν τα επίσημα αποτελέσματα, με εξαίρεση τις αγορές "Πρώτη Ομάδα σε" και "Στοίχημα Πόντου" που έχουν ήδη καθοριστεί.

Για διοργανώσεις όπου ισοπαλίες μετά από διπλούς αγώνες έχουν ένα «χρυσό σετ» για να καθορίσει ποια ομάδα θα προκριθεί (στην περίπτωση όπου υπάρχει ισοπαλία στoυς κερδισμένους αγώνες), τότε το «χρυσό σετ» δεν υπολογίζεται για σκοπούς διευθέτησης, με την εξαίρεση των ακόλουθων αγορών:-

Νικητής Ισοπαλίας (Το Χρυσό Σετ μετρά μόνο αν παιχθεί) / Χρυσό Σετ - Σύνολο Πόντων / Χρυσό Σετ - Χάντικαπ / Χρυσό Σετ - Μονά/Ζυγά / Χρυσό Σετ - Έξτρα Πόντοι / Χρυσό Σετ Αγώνα στα 5/10 / Χρυσό Σετ - Πρωτοπόρος Μετά Από 10/20 Πόντους / Χρυσό Σετ Διαφορά Νίκης / Χρυσό Σετ - Ακριβές Σκορ

Διευθέτηση Στοιχημάτων

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανέξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο

Περιλαμβάνει NFL, NCAA Κολλεγιακό Ποδόσφαιρο, WLAF, CFL, UFL και Arena Football.

Αγώνες που έχουν διακοπεί ή αναβληθεί ακυρώνονται, εκτός αν γίνεται διακανονισμός και διεξάγονται εντός του ίδιου NFL εβδομαδιαίου προγράματος (Πέμπτη - Τετάρτη τοπική ώρα σταδίου) εκτός από αυτά τα στοιχήματα τα οποία έχουν ήδη κριθεί τη στιγμή της διακοπής ή της αναβολής.

Αν αλλάξει η έδρα διεξαγωγής ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί θα ισχύσουν, με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα παραμένει γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενος, τότε όλα τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί, θα είνα άκυρα.

Σε αγορές 2πλής επιλογής, ισχύουν κανόνες ισοπαλίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Τα πονταρίσματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται και στα πολλαπλά/παρολί η επιλογή αντιμετωπίζεται ως μη-συμμετέχουσα.

Εβδομαδιαία Υποθετικά Στοιχήματα - Σύνολο Πόντων, Σύνολο Πόντων στην Περιφέρεια, Θα Υπάρχει ένα Shutout, θα συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των παιχνιδιών όπως καθορίζονται στην ιστοσελίδα για κάθε συγκεκριμένη εβδομάδα. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα συγκεκριμένα παιχνίδια διακοπούν/αναβληθούν οι αγορές ακυρώνονται εκτός και αν αναπρογραμματιστούν και παιχθούν εντός του ίδιου NFL εβδομαδιαίου προγράμματος (Πέμπτη - Τετάρτη τοπική ώρα σταδίου) ή το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Εβδομαδιαίες Αγορές - Ομάδα με το Υψηλότερο/Χαμηλότερο Σκοράρισμα και Αγορές Παίκτη Yardage, υπολογίζονται μόνο οι αναφερόμενοι συμμετέχοντες. Όποια ομάδα ή παίκτης είναι σε αγώνα που Διακόπηκε ή Αναβλήθηκε θα αντιμετωπίζονται ως μη συμμετέχοντες και οι άλλοι συμμετέχοντες που υπόκεινται στις στον Κανόνα 4 (Παρακρατήσεις), εκτός κι αν ο αγώνας αναπρογραμματιστεί και παιχθεί εντός του ίδιου NFL εβδομαδιαίου προγράμματος (Πέμπτη - Τετάρτη τοπική ώρα σταδίου).

Στοιχήματα Πριν τον Αγώνα (Τα Στοιχήματα Γραμμής συμπεριλαμβανομένων των Στοιχημάτων 2ου Hμιχρόνου/4ης Περιόδου) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ παράταση, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά

Πρέπει να μένουν 5 λεπτά ή λιγότερα από τον προγραμματισμένο χρόνο για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα, εκτός και αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί, ή εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. Όλες οι NFL αγορές και τα προϋποθετικά στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τα στατιστικά αγώνα που δημοσιεύονται στο www.NFL.com την ημέρα του αγώνα. Επακόλουθες τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τη διευθέτηση.

Ημίχρονο/Τελικό - Προβλέψτε το αποτέλεσμα στο ημίχρονο και στο τέλος την κανονικής διάρκειας του αγώνα. Το παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα. Αυτή η αγορά ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ παράταση για σκοπούς διευθέτησης.

Αποτέλεσμα 1ης Περιόδου/Αγώνα - Προβλέψτε το αποτέλεσμα στο τέλος της 1ης Περιόδου και της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Το παιχνίδι πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα. Αυτή η αγορά ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ παράταση για σκοπούς διευθέτησης.

Ομάδα με το Χαμηλότερο/Υψηλότερο Σκοράρισμα - Μετρούν μόνο οι αναγραφόμενες ομάδες. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (Dead-heat).

Για προϋποθετικά αγώνα πριν την έναρξή του, ο αγώνας πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

Συνολικά Ομάδας, Μονά ή Ζυγά - Το μηδέν σκορ από μια ομάδα θα υπολογίζεται ως Ζυγό για σκοπούς διευθέτησης.

Η Ομάδα που θα Καλέσει το 1ο Τάιμ Άουτ - Πρόβλεψη για την ομάδα που θα καλέσει πρώτη τάιμ άουτ. Δεν υπολογίζονται τάιμ άουτ που χάνονται με άλλους τρόπους όπως ενστάσεις προπονητών, τραυματισμούς κλπ.

Θα Σκοράρει μια Ομάδα 3 Φορές Χωρίς Απάντηση - Πρόβλεψη για το αν οποιαδήποτε ομάδα θα σκοράρει τρεις συνεχόμενες φορές χωρίς απάντηση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν υπολογίζεται ως σκοράρισμα οποιοδήποτε PAT (πόντος μετά από touchdown) ή conversions 2 πόντων.

Πρώτη Επιθετική Φάση του Αγώνα - Αυτή η αγορά κρίνεται από την πρώτη επιθετική φάση του αγώνα (εκτός από Πέναλτι). Σε περίπτωση που το kick off επιστρέφεται για touchdown, τότε τα στοιχήματα ισχύουν για το επόμενο kick off. Ατελείς ή παρεμποδισμένες πάσες και QB Sack ή Fumble ισχύουν ως φάσεις πάσας. Ένα fumble σε ανταλλαγή με τον RB θα ισχύει ως φάση 'Run'.

Συνολικές Επιθετικές Γιάρδες - Η διευθέτηση βασίζεται στις Καθαρές Γιάρδες και για τις δύο ομάδες (περιλαμβάνει τη χαμένη sack yardage).

Η Ομάδα να Κερδίσει τις Περισσότερες Γιάρδες Πάσας - Η διευθέτηση βασίζεται στις περισσότερες μικτές γιάρδες.

Η Ομάδα να Κερδίσει τις Περισσότερες Rushing - Η διευθέτηση βασίζεται στις περισσότερες Συνολικές Rushing γιάρδες που κερδίζονται (περιλαμβάνει την αρνητική yardage).

Πέναλτι - Όλες οι αγορές Πέναλτι βασίζονται στην αποδοχή του Πέναλτι. Πέναλτι που δεν γίνονται αποδεκτά, δεν υπολογίζονται.

Προϋποθετικά Παικτών/Στοιχήματα Αγωνιστικής Απόδοσης - Τα στοιχήματα ισχύουν αν ο παίκτης συμμετάσχει σε ένα Down. Τα Head 2 Head παικτών ισχύουν αν και οι δύο παίκτες συμμετάσχουν σε ένα Down. Κανόνες ισοπαλίας ισχύουν.

Για τις ακόλουθες αγορές, ο παίκτης πρέπει να ντυθεί/να είναι ενεργός για να ισχύουν τα στοιχήματα (σύμφωνα με το επίσημο NFL Βιβλίο Αγώνα):-

Πρώτος/Τελευταίος και Οποιαδήποτε Στιγμή Touchdown Σκόρερ - Πρόβλεψη του ονόματος του πρώτου/τελευταίου/οποιαδήποτε στιγμή touchdown σκόρερ, ή αν δεν θα επιτευχθεί κανένα touchdown. To 'Field' παραπέμπει σε οποιοδήποτε παίκτη δεν αναφέρεται συγκεκριμένα.

Αριθμοί Φανέλας Παικτών με Touchdown - Αν δεν επιτευχθεί κανένα touchdown τότε δεν ισχύουν τα στοιχήματα.

Scorecast - Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα. Αν το παιχνίδι διακοπεί με περισσότερα από 5 λεπτά προγραμματισμένου χρόνου να απομένουν, αφότου έχει επιτευχθεί ένα touchdown, όλα τα στοιχήματα στον επιλεγμένο παίκτη θα διευθετούνται ως μονά και στις αντίστοιχες αποδόσεις για τον Πρώτο παίκτη που θα σκοράρει ένα touchdown.

Scorecast Οποιαδήποτε Στιγμή - Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα. Αν το παιχνίδι διακοπεί με περισσότερα από 5 λεπτά προγραμματισμένου χρόνου να απομένουν, αφότου έχει επιτευχθεί ένα touchdown, όλα τα στοιχήματα στον επιλεγμένο παίκτη θα διευθετούνται ως μονά και στις αντίστοιχες αποδόσεις για τον παίκτη να σκοράρει Οποτεδήποτε ένα touchdown.

Wincast - Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα. Αν το παιχνίδι διακοπεί με περισσότερα από 5 λεπτά προγραμματισμένου χρόνου να απομένουν, αφότου έχει επιτευχθεί ένα touchdown, όλα τα στοιχήματα στον επιλεγμένο παίκτη θα διευθετούνται ως μονά και στις αντίστοιχες αποδόσεις για τον Πρώτο παίκτη που θα σκοράρει ένα touchdown.

Wincast Ομάδας - Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στον αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα. Αν το παιχνίδι διακοπεί με περισσότερα από 5 λεπτά προγραμματισμένου χρόνου να απομένουν, αφότου έχει επιτευχθεί ένα touchdown, όλα τα στοιχήματα στον επιλεγμένο παίκτη θα διευθετούνται ως μονά και στις αντίστοιχες αποδόσεις για την αντίστοιχη Ομάδα να σκοράρει πρώτη ένα touchdown.

Scorecast Ημιχρόνου - Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στο πρώτο ημίχρονο, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα. Αν το παιχνίδι διακοπεί με περισσότερα από 5 λεπτά προγραμματισμένου χρόνου να απομένουν στο πρώτο ημίχρονο, αφότου έχει επιτευχθεί ένα touchdown, όλα τα στοιχήματα στον επιλεγμένο παίκτη θα διευθετούνται ως μονά και στις αντίστοιχες αποδόσεις για τον Πρώτο παίκτη που θα σκοράρει ένα touchdown.

Wincast 1ου Ημιχρόνου - Αν δεν επιτευχθεί κάποιο touchdown στο πρώτο ημίχρονο, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως χαμένα. Αν το παιχνίδι διακοπεί με περισσότερα από 5 λεπτά προγραμματισμένου χρόνου να απομένουν στο πρώτο ημίχρονο, αφότου έχει επιτευχθεί ένα touchdown, όλα τα στοιχήματα στον επιλεγμένο παίκτη θα διευθετούνται ως μονά και στις αντίστοιχες αποδόσεις για τον Πρώτο παίκτη που θα σκοράρει ένα touchdown.

Τα προϋποθετικά των Quarterback βασίζονται στις κερδιζόμενες Μικτές Passing Γιάρδες.

Υποθετικά Στοιχήματα Πριν τον Αγώνα που ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Παράταση

Πρέπει να ολοκληρωθεί το παιχνίδι για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

Ημίχρονο/Τελικό - πρόβλεψη αποτελέσματος ημιχρόνου και κανονικής διάρκειας.

Στοιχήματα Αγώνα Σε-Εξέλιξη/Στοιχήματα Ημιχρόνου Σε-Εξέλιξη/Στοιχήματα Περιόδου Σε-Εξέλιξη ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Παράταση, Εκτός Αν Ορίζεται Διαφορετικά

"Το παιχνίδι ή η αντίστοιχη περίοδος/ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να έχουν ισχύ τα στοιχήματα, εκτός από αυτά τα οποίων η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.
Για σκοπούς διευθέτησης:
Στοιχήματα Ημιχρόνου (το 2ο ημίχρονο θα περιλαμβάνει οποιουσδήποτε επιτευγμένους πόντους στην Παράταση αν παιχθεί, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά)
Στοιχήματα Περιόδου (η 4η περίοδος θα περιλαμβάνει οποιουσδήποτε επιτευγμένους πόντους στην Παράταση αν παιχθεί, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά)"

Ημίχρονο/Τελικό - Εξαιρείται τυχόν παράταση.

2 Aναπάντητα Σκοραρίσματα στην Περίοδο'/Ομάδα Να Επιτύχει το Επόμενο Σκοράρισμα/Χρόνος Επόμενου Σκοραρίσματος - Τα PATs δεν μετρούν ως σκοραρίσματα.

Αποτέλεσμα Τρέχοντος Drive - Δεν περιλαμβάνει την παράταση αν παιχτεί. Αν η Ομάδα Α έχει τη μπάλα και κάνει αδέξιο χειρισμό, οπότε αυτή κερδηθεί από την Ομάδα Β, η όποια με τον ίδιο τρόπο επιστρέψει τη μπάλα στην Ομάδα Α, το αποτέλεσμα θα διευθετείται ως ''Λάθος'', λόγω του ότι η κατοχή αλλάζει χέρια 2 φορές. Λάθος στα Downs (4η αποτυχημένη προσπάθεια Down) θα διευθετείται ως λάθος. Αν ένα punt γίνει fumbled από την υποδεχόμενη ομάδα και η ομάδα που κλωτσάει τη μπάλα ανακτήσει ξανά την κατοχή, τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως punt και μια νέα αγορά drive θα προσφέρεται. Τα στοιχήματα είναι άκυρα σε περίπτωση μη ολοκληρωμένου drive.

Να Πραγματοποιήσει το 1ο Down Στο Τρέχον Drive"- Η διευθέτηση για "Ναι" καθορίζεται από την επιτυχία ενός νεόυ σετ από downs, είτε με Run, Pass (ακόμα κι αν ένα TD επιτευχθεί σαν αποτέλεσμα) ή Αυτόματο 1ο Down Πέναλτι. Safety και Field Goal διευθετούνται σαν Όχι (ανεξάρτητα από το αν έχει επιτευχθεί το Field Goal ή όχι). Επαναλαμβανόμενα Downs λόγω μη Αυτόματων Πέναλτι, π.χ. οφσάιντ, καθυστέρηση του παιχνιδιού, αντικανονική αλλαγή, υπερβολικά τάιμ-άουτ, ηθελημένο πιάσιμο της μάσκας προσώπου, παραβίαση ουδέτερης ζώνης, τρέξιμο προς τον εκτελεστή και περισσότεροι από 11 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο κατά το snap, δεν υπολογίζονται, εκτός και αν έχουν γίνει με 5 ή λιγότερες γιάρδες να απομένουν.

Teasers

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε επιλογή καταλήξει σε ισοπαλία, η επιλογή θα αντιμετωπίζεται ως Push και το teaser θα μετατρέπεται σε παρολί για τις εναπομείνουσες επιλογές, πχ. ένα teaser με 6 ομάδες με 1 ισοπαλία θα μετατραπεί σε teaser με 5 ομάδες για τις 5 εναπομείνουσες επιλογές, ένα teaser με 4 ομάδες με 1 ισοπαλία θα μετατραπεί σε teaser με 3 ομάδες για τις 3 εναπομείνουσες επιλογές, σε κάθε περίπτωση στις αποδόσεις που ισχύουν την στιγμή του στοιχήματος. Όπου ένα 'Push'' (ισοπαλία) έχει ώς αποτέλεσμα ένα teaser (πολλαπλές επιλογές) να μετατραπεί σε μία επιλογή , το θα αντιμετωπίζεται ως απλό στοίχημα και θα πληρώνεται στις ανάλογες αποδόσεις.

Υποθετικά Σεζόν

Όλα τα υποθετικά για τη σεζόν βασίζονται μόνο στους αγώνες της κανονικής περιόδου. Τα στατιστικά των παικτών ισχύουν ανεξάρτητα από όποιες μεταγραφές κατά την κανονική περίοδο. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τον αριθμό των αγώνων.

Μελλοντικά/Στοιχήματα για Σεζόν

Στοιχήματα για Νικητή Super Bowl, Περιφέρειας και Υπο-Περιφέρειας ισχύουν ανεξάρτητα από την χρονική διάρκεια της σεζόν.

Στην κανονική περίοδο του NFL, νίκες και head 2 head βασίζονται στις ομάδες που έχουν συμπληρώσει και τα 16 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, και για το CFL και τα 18 παιχνίδια της σεζόν, εκτός αν τα υπολοιπόμενα παιχνίδια δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

Οι νικητές των AFC/NFC Conference κρίνονται από τις ομάδες που έχουν προχωρήσει στο Superbowl.

Οι νικητές NFL Περιφερειών καθορίζονται από τα κερδισμένα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της κανονικής σεζόν (ισχύουν κανόνες NFL για ισοβαθμίες).

Οι νικητές Conference Wildcard είναι οι δύο ομάδες που προκρίνονται για τα πλέι-οφ μέσω της επιλογής NFL's Wildcard.

Noύμερο Ένα της Περιφέρειας είναι η ομάδα που ορίζεται από το NFL ως η ομάδα που θα έχει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Οι νίκες και τα head 2 head στην κανονική περίοδο του NFL/NCAAF βασίζονται στις ομάδες που έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό αγώνων που έχει οριστεί.

CFL 'Nα φτάσει στο Grey Cup' - η ομάδα που θα προχωρήσει στον τελικό του Grey Cup θα θεωρείται νικήτρια της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Στοιχηματισμός Ομοσπονδιών/Κατηγοριών

Ομάδες που λαμβάνουν μέρος σε τουρνουά μπορεί να κατατάσσονται σε ομίλους ή κατηγορίες. Για παράδειγμα, στο NFL υπάρχουν 2 όμιλοι-ομοσπονδίες (American Football Conference και National Football Conference). Κάθε όμιλος αποτελείται από 4 κατηγορίες (Bόρεια, Ανατολική, Δυτική, και Νότια). Προσφέρονται αποδόσεις για κάθε ομάδα για να είναι η νικήτρια της κατηγορίας και της ομοσπονδίας. Για όλα τα χάντικαπ και τα συνολικά στοιχήματα, εφαρμόζονται κανόνες ισοπαλίας.

Για όλα τα στοιχήματα χάντικαπ και συνολικών αγώνα, ισχύουν κανόνες Ισοπαλίας.

Διευθέτηση Στοιχημάτων

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανέξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

Στοίχημα Aγώνα

Ο αγώνας πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 48 ώρες από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Αν ένας αγώνας δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγω (για παράδειγμα αν ένας παίκτης αποχωρήσει τραυματίας, όλα τα στοιχήματα πριν τον αγώνα ακυρώνονται και τα πονταρίσματα επιστρέφονται. Σε περίπτωση που ένας αγώνας αρχίσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τότε ο παίκτης που προχωρεί στον επόμενο γύρο θεωρείται νικητής.

Για τις ακόλουθες αγορές, τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο καθορισμένος αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθούν ή αλλάξουν. Στην περίπτωση που ένα σετ ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, οι ακόλουθες αγορές θα είναι άκυρες, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί:

Χάντικαπ Αγώνα

Συνολικοί Πόντοι (2πλής Επιλογής)

Συνολικά Σετ

Συνολικοί Πόντοι Μονά/Ζυγά

Συνολικοί Πόντοι Παίκτη (2πλής Επιλογής)

Mε εξαίρεση την Πρέμιερ Λιγκ του Bowls στην περίπτωση ισοπαλίας, τότε το αποτέλεσμα στο τέλος του τάι μπρέικ θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διευθέτησης. Στην Πρέμιερ Λιγκ του Bowls προσφέρεται τιμή ισοπαλίας.

Στοίχημα Σετ/Ακριβές Σκορ Σετ

Ακυρώνεται αν δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας.

Αγορές Στοιχηματισμού σε Σετ (Τρέχον και Επόμενο)

Στην περίπτωση που ένα σετ ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, οι ακόλουθες αγορές θα είναι άκυρες, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί:

Τρέχον Σετ - Νικητής (2πλής Επιλογής)

Τρέχον Σετ - Νικητής (3πλής Επιλογής)

Τρέχον Σετ - Συνολικοί Πόντοι (2πλής Επιλογής)

Τρέχον Σετ - Χάντικαπ

Τρέχον Σετ - Διαφορά Νίκης

Τρέχον Σετ - Ακριβές Σκορ

Τρέχον Σετ - Συνολικοί Πόντοι Μονά/Ζυγά

Τρέχον Σετ - Ακριβές Σκορ

Τρέχον Σετ - Πρώτος σε 4/6/8/10 Πόντους (Αγορά 3πλής Επιλογής, επιλογή για Κανένας διαθέσιμη)

Τρέχον Σετ - Μπροστά στο Σκορ Μετά Από 3/4/5/6 Ends (Αγορά 3πλής Επιλογής, επιλογή για Ισοπαλία διαθέσιμη)

Επόμενο Σετ - Νικητής (2πλής Επιλογής)

Επόμενο Σετ - Νικητής (3πλής Επιλογής)

Επόμενο Σετ - Συνολικοί Πόντοι (2πλής Επιλογής)

Επόμενο Σετ - Χάντικαπ

Επόμενο Σετ - Διαφορά Νίκης

Επόμενο Σετ - Ακριβές Σκορ

Επόμενο Σετ - Συνολικοί Πόντοι Μονά/Ζυγά

Επόμενο Σετ - Πρώτος σε 4/6/8/10 Πόντους (Αγορά 3πλής Επιλογής, επιλογή για Κανένας διαθέσιμη)

Επόμενο Σετ - Μπροστά στο Σκορ Μετά Από 3/4/5/6 Ends (Αγορά 3πλής Επιλογής, επιλογή για Ισοπαλία διαθέσιμη)

Αγορές Στοιχηματισμού σε End (Τρέχον και Επόμενο)

Στην περίπτωση που ένα end ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, οι ακόλουθες αγορές θα είναι άκυρες, εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί:

Τρέχον End - Νικητής (2πλής Επιλογής) - Στην περίτπωση που ένα end λήγει ισόπαλο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.

Επόμενο End - Νικητής (2πλής Επιλογής) - Στην περίτπωση που ένα end λήγει ισόπαλο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.

Επόμενο End - Ακριβές Σκορ - Στην περίτπωση που ένα end λήγει ισόπαλο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.

Επόμενο End - Συνολικοί Πόντοι (2πλής Επιλογής)

Εθνικότητα του Νικητή

Ο νικητής καθορίζεται από τη χώρα που αντιπροσωπεύει. Δείτε στοwww.worldbowlstour.com.

Διευθέτηση Στοιχημάτων

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανέξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά

Χάντμπολ

Στοίχημα Αγώνα

Εκτός αν οριστεί διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής περιόδου και δεν περιλαμβάνουν παράταση. Όλες οι αγορές στοιχηματισμού αγώνα βασίζονται στο αποτέλεσμα μετά το πέρας 60 λεπτών παιχνιδιού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αν τα προγραμματισμένα 60 λεπτά δεν παιχθούν, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα, με την εξαιρέση των υποθετικών στοιχημάτων όπου το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Ειδικά, για οποιαδήποτε διοργάνωση που χρησιμοποιεί έναν Κανόνα Οίκτου, στην περίπτωση εφαρμογής ένος τέτοιου Κανόνα σε έναν αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν για το σκορ τη στιγμή εκείνη.

Αν αλλάξει η έδρα διεξαγωγής του αγώνα, τότε ισχύουν τα στοιχήματα αν δεν αλλάζει ο γηπεδούχος. Αν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα για έναν αγώνα παίξουν στο γήπεδο της φιλοξενούμενης, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί επίσημα να αναφέρεται ως γηπεδούχος. Διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Αγώνες Που Αναβάλλονται ή Ακυρώνονται

Οποιοσδήποτε αγώνας που αναβάλλεται ή ακυρώνεται, θα θεωρείται ως μη γινόμενος ('Non-Runner') για σκοπούς διευθέτησης, εκτός αν ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του.

Αγωνιστική Απόδοση Ομάδας

Το στοίχημα αφορά ακριβώς σε ποιό στάδιο θα αποκλειστεί η ομάδα ή ακριβώς τι μετάλλιο θα κερδίσει.

Κορυφαίος Σκόρερ Ομάδας

Υπολογίζονται τα γκολ που έχουν επιτευχθεί στα 60 λεπτά και στην παράταση, όμως δεν υπολογίζεται η διαδικασία των πέναλτι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Αν ο παίκτης έχει λάβει μέρος στη διοργάνωση, τα στοιχήματα ισχύουν.

Υποθετικά Αγώνα

Όλα τα υποθετικά αγώνα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες αγορές, οι οποίες διευθετούνται με βάση την κανονική διάρκεια μόνο, χωρίς την παράταση:

Ομάδα με το Υψηλότερο Σκοράρισμα σε ένα Ημίχρονο/Ημίχρονο με το Υψηλότερο Σκοράρισμα/Συνολικά Αγώνα Μονά-Ζυγά/Συνολικά Ομάδας Μονά-Ζυγά/Διαφορά Νίκης/Ημίχρονο-Τελικό/Αγορές "Πρώτη Ομάδα Σε"

Πρώτος Σκόρερ Διοργάνωσης

Υπολογίζονται τα γκολ που έχουν επιτευχθεί στα 60 λεπτά και στην παράταση, όμως δεν υπολογίζεται η διαδικασία των πέναλτι. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat. Αν ο παίκτης έχει λάβει μέρος στη διοργάνωση, τα στοιχήματα ισχύουν.

Κορυφαία Μη Ευρωπαϊκή Ομάδα

Για να κριθεί η καλύτερη μη ευρωπαϊκή ομάδα, χρησιμοποιούνται τα εξής κριτήρια: Πρώτα η ομάδα με τη ψηλότερη θέση κατάταξης. Σε περίπτωση που δεν καταταγούν οι ομάδες, λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί στους ομίλους μετά η ομάδα με την καλύτερη διαφορά τερμάτων και μετά η ομάδα με τα περισσότερα γκολ. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.

Στοιχηματισμός Σε-Εξέλιξη

Ένας αγώνας πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί). Όλες οι αγόρες αγώνα Σε-Εξέλιξη δεν περιλαμβάνουν τυχόν παράταση, εκτός από τις ακόλουθες:

Να Προκριθεί
Να Σηκώσει το Τρόπαιο
Να Νικήσει τον Αγώνα (Περιλ. Παράταση/Πέναλτι) - Αν ο αγώνας καθοριστεί στην κανονική διάρκεια, αυτή η αγορά θα διευθετείται στο αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή.

Για στοίχημα ημιχρόνου Σε-Εξέλιξη, το αναφερόμενο ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί). Όλα τα στοιχήματα ημιχρόνου Σε-Εξέλιξη δεν περιλαμβάνουν τυχόν Παράταση.

Χάντικαπ/Σύνολο Γκολ/Αποτέλεσμα/Γκολ Ομάδας/Συνολικά Γκολ Μονά-Ζυγά/Διαφορά Νίκης/Πρώτο Γκολ Ημιχρόνου/Ισοπαλία 'Oχι Στοίχημα/Διπλή Ευκαιρία/Αγορές "Πρώτη Ομάδα Σε"

Για αγορές δεκαλέπτων Σε-Εξέλιξη, το αναφερόμενο 10λεπτο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί):

Χάντικαπ/Σύνολο Γκολ/Αποτέλεσμα/Γκολ Ομάδας/Συνολικά Γκολ Μονά-Ζυγά/Διαφορά Νίκης/Αγορές "Πρώτη Ομάδα Σε"

Διευθέτηση Στοιχημάτων

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανέξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

Κρίκετ

Ολοι οι Αγώνες

Αλλαγή Συνθηκών Διεξαγωγής Αγώνα

Αν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα αλλάξει, τότε τα στοιχήματα θα ισχύσουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να είναι γηπεδούχος. Αν αντιστραφούν γηπεδούχος και φιλοξενούμενος,τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Head 2 Head Batsman

Σημειώστε ότι στους αγώνες test και Πρωταθλημάτα Κομητειών μετράει μόνο το πρώτο innings. Τα στοιχήματα θα ισχύουν αφότου ο batsman έχει αντιμετωπίσει μία μπάλα ή έχει δοθεί εκτός προτού αντιμετωπίσει την πρώτη μπάλα. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες τελειώσουν με τον ίδιο αριθμό runs, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Batsman Runs Aγώνα

Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός overs πρέπει να προγραμματιστούν, και πρέπει να υπάρξει ένα επίσημο αποτέλεσμα (η μέθοδος Duckworth-Lewis υπολογίζεται), διαφοετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

Twenty20 Aγώνες - Ολοκληρωμένα 20 overs για κάθε ομάδα.

Aγώνες Mιας Hμέρας- Το λιγότερο 40 overs για κάθε ομάδα.

Aγώνες Test και Πρωταθλημάτων Κομητειών - Ολόκληρος ο αγώνας υπολογίζεται. Σε αγώνες με ισοπαλία πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 200 overs.

Batsman Ρuns (Σε-Eξέλιξη)

Στοιχήματα σε Over/under runs ισχύουν αφού ο batsman έχει αντιμετωπίσει μια μπάλα ή έχει δοθεί άουτ πριν αντιμετωπίσει την πρώτη μπάλα. Το σκορ μετρά αν ο batsman είναι not-out ακόμα και αν έχει δηλωθεί innings.

Αγώνες Test και Αγώνες First Class - Ισχύουν τα παραπάνω, όλα τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από τις καθυστερήσεις λόγω βροχής ή για άλλους λόγους.

Aγώνες Mιας Hμέρας - Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν από τη βροχή ή οποιοδήποτε άλλο λόγο οι καθυστερήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των overs κατά 5 ή περισσότερα από τον προγραμματισμένο αριθμό όταν είχε καταχωρηθεί το στοίχημα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση των στοιχημάτων.

Aγώνες Κυπέλλου Twenty20 - Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν από τη βροχή ή οποιοδήποτε άλλο λόγο οι καθυστερήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των overs κατά 3 ή περισσότερα από τον προγραμματισμένο αριθμό όταν είχε καταχωρηθεί το στοίχημα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση των στοιχημάτων.

Να Σκοράρει 50/100/150/200/250/300/350/400

Τα στοιχήματα θα ισχύουν εφόσον ο batsman έχει αντιμετωπίσει μια μπάλα ή έχει τεθεί εκτός πριν αυτό συμβεί. Το σκορ μετρά αν ο batsman δεν είναι εκτός, συμπεριλαμβανομένου του αν το innings έχει δηλωθεί.

Αγώνες Test και Αγώνες First Class - Όλα τα στοιχήματα που υπόκεινται στο παραπάνω θα ισχύουν ανεξάρτητα από καθυστερήσεις λόγω βροχής ή άλλων λόγων.

Αγώνες Μιας Ημέρας - Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται σε περίπτωση βροχής ή οποιων δήποτε άλλων καθυστερέσων που έχουν σαν αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμό των overs κατά 5 ή περισσότερα από τα αρχικά προγραμματισμένα, όταν τα στοιχήματα έγιναν αποδεκτά , εκτός αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

Αγώνες Κυπέλλου Twenty20 - Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται σε περίπτωση βροχής ή οποιων δήποτε άλλων καθυστερέσων που έχουν σαν αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμό των overs κατά 3 ή περισσότερα από τα αρχικά προγραμματισμένα, όταν τα στοιχήματα έγιναν αποδεκτά , εκτός αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

Να Σκοράρει τα Περισσότερα Runs - Γκρουπ

Οι αναφερόμενοι παίκτες πρέπει να φτάσουν στο crease ώστε να ισχύουν τα στοιχήματα. Η διευθέτηση βασίζεται στα επίσημα σκορ του συγκεκριμένου batsman.

Αγωνιστική Απόδοση Παίκτη

Αυτές οι αγορές βασίζονται στο σύστημα σκοραρίσματος για να κριθεί η εξέλιξη. Οι πόντοι έχουν ως ακολούθως:

1 πόντος κάθε run, 20 κάθε wicket, 10 κάθε catch, 25 κάθε stumping (Wk). Τα πονταρίσματα επιστρέφονται σε μη επιλεγμένους παίκτες.

Σε Αγώνες Μιας Ημέρας και οι δύο ομάδες πρέπει να φτάσουν τουλάχιστο 40 overs η καθεμιά, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση τους. Σε αγώνες Test και Πρωτάθληματα κομητείας, μετρά ολόκληρο το ματς. Όπου τέτοιοι αγώνες είναι ισόπαλοι, πρέπει τουλάχιστον 200 overs να έχουν γίνει bowled. Διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση τους. Οι αγώνες Twenty20, πρέπει να είναι προγραμματισμένοι και για τα 20 overs και πρέπει να υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση των στοιχημάτων. Σε αγώνες όπου ο αριθμός των overs έχει μειωθεί και το αποτέλεσμα δεν έχει ήδη καθοριστεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

1o Over - Συνολικά Runs

Οι αποδόσεις θα προσφέρονται για τα συνολικά runs που σκοράρονται στο 1ο innings του αγώνα. Τα Extras και τα πέναλτι runs θα συμπεριλαμβάνονται. Το over πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

Οι Batsman της Ομάδας να Σκοράρουν ένα Fifty στον Αγώνα

Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν, και πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο αποτέλεσμα (Duckworth - Lewis υπολογίζεται), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Για σκοπούς διευθέτησης, θα μετρά το σκοράρισμα των 50 ή μεγαλύτερο οποιουδήποτε batsman.

Twenty20 Αγώνες - Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα.

Αγώνες Μίας Ημέρας - Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα.

Αγώνες Test και Αγώνες First Class - Μετράει ολόκληρος ο αγώνας. Σε ισόπαλους αγώνες πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 200 overs που να έχουν γίνει bowled.

Ένα Hundred να Σκοραριστεί στον Αγώνα

Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν, και πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο αποτέλεσμα (Duckworth - Lewis υπολογίζεται), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

Twenty20 Αγώνες - Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα.

Αγώνες Μίας Ημέρας - Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα.

Αγώνες Test και Αγώνες First Class - Μετράει ολόκληρος ο αγώνας. Σε ισόπαλους αγώνες πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 200 overs που να έχουν γίνει bowled.

Οι Batsman της Ομάδας να Σκοράρουν ένα Hundred στον Αγώνα

Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν, και πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο αποτέλεσμα (Duckworth - Lewis υπολογίζεται), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

Twenty20 Αγώνες - Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα.

Αγώνες Μίας Ημέρας - Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα.

Αγώνες Test και Αγώνες First Class - Μετράει ολόκληρος ο αγώνας. Σε ισόπαλους αγώνες πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 200 overs που να έχουν γίνει bowled.

Μέθοδος 1ου Wicket

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:- Caught, Bowled, LBW, Run Out, Stumped και Άλλο. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται στην πτώση του 1ου wicket στον αγώνα. Αν δεν ριφθεί κανένα wicket κατά τη διάρκεια του αγώνα, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Runs στην Πτώση του 1ου Wicket

Τουλάχιστον ένα delivery πρέπει να γίνει bowled. Αν δεν ριφθεί κανένα wicket, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

Περισσότερα Run Outs 3πλής Επιλογής

Αποδόσεις προσφέρονται για το ποιά ομάδα δημιουργεί τα περισσότερα run-outs ενώ κάνει fielding. Αν ένας αγώνας διακοπεί λόγω εξωτερικού παράγοντα, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός και να η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Αν ένας αγώνας μειωθεί στα overs και ένα αποτέλεσμα αγώνα επιτευχθεί, τότε η ομάδα που έχει καταφέρει τα περισσότερα run-outs κάνοντας fielding, ανεξάρτητα από τον αριθμό των overs που έχουν γίνει bowled, τότε αυτή η ομάδα θα είναι η νικήτρια. Σε αγώνες που καθορίζονται από ένα Super-Over, οποιοδήποτε run out κατά τη διάρκεια του Super-Over δεν θα υπολογίζεται για σκοπούς διευθέτησης. Σε Αγώνες Test και Αγώνες First Class, όλα τα innings του αγώνα θα υπολογίζονται.

Σκορ 1ου Innings

Οι αποδόσεις θα προσφέρονται για τον αριθμό των runs που σκοράρονται στο 1ο innings του αγώνα, ανεξάρτητα από το ποια ομάδα κάνει bating πρώτη. Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν, διαφορετικά όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

Twenty20 Αγώνες - Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα.

Αγώνες Μίας Ημέρας - Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα.

Αγώνες Test και Αγώνες First Class - Οι δηλώσεις θα θεωρούνται ως τέλος ενός innings για σκοπούς διευθέτησης. Στην περίπτωση που το 1ο innings αναβληθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Στην περίπτωση που ένα innings δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικού παράγοντα ή λόγω καιρού, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

Παίκτης του Αγώνα

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την επίσημη ανακύρηξη παίκτη του αγώνα. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (Dead-heat).

Υψηλότερη Opening Partnership 1ου Innings

Τα στοιχήματα ισχύουν από τη στιγμή που μια μπάλα έχει γίνει bowled στα 1α innings κάθε ομάδας. Στην περίπτωση μιας Ισοπαλίας, όπου η προσφερόμενη αγορά είναι 2πλής επιλογής, ισχύουν κανόνες ισοπαλίας.

Περισσότερα Sixes Aγώνα

Αν ο αγώνας αναβληθεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες Test και County Πρωταθλήματος, μετρά ολόκληρος ο αγώνας. Σε κληρωθέντες αγώνες, τουλάχιστον 200 overs πρέπει να παιχθούν, αλλιώς τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθετησή τους έχει ήηδη καθοριστεί. Σε αγώνες Twenty20, ο αγώνας πρέπει να πορογραμματιστεί για τα 20 πλήρη overs και πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο αποτέλεσμα, εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες Μίας Ημέρας, όπου ο αριθμός των oversέχιε μειωθείκαι το αποτέλεσμα δεν έχει καθοριστεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Για σκοπούς διευθέτησης, αυτό έχει να κάνει με όλα τα deliveries από τα οποία ένας batsman πιστώνεται με ακριβώς έξι runs (συμπεριλαβάνονται All-run/Overthrows). Σε αγώνες που αποφασίζονται με "super-over", τα sixes που χτυπήθηκαν κατα τη διάρκεια του super-over δεν μετράνε για λόγους διευθέτησης.

Η εξωτερική παρέμβαση δεν συμπεριλαμβάνει καιρικά γεγονότα

Συνολικά Sixes Aγώνα

Αν ένας αγώνας διακοπεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

Σε αγώνες Μίας Ημέρας, οι ομάδες πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον 40 overs, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες Τεστ και Πρωτθλημάτων Κομητείας, υπολογίζεται ολόκληρος ο αγώνας. Σε παιχνίδια που λήγουν ισόπαλα, τουλάχιστον 200 overs πρέπει να γίνουν bowled, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες Twenty20, ο αγώνας πρέπει να προγραμματιστεί για πλήρη 20 overs και πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο αποτέλεσμα, εκτόε κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες Μίας Ημέρας όπου ο αριθμός των overs έχει μειωθεί και το αποτέλεσμα δεν έχει ήδη καθοριστεί, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Για σκοπούς διευθέτησης, αυτό έχει να κάνει με όλα τα deliveries από τα οποία ένας batsman πιστώνεται με ακριβώς έξι runs (συμπεριλαβάνονται All-run/Overthrows). Σε αγώνες που αποφασίζονται με "super-over", τα sixes που χτυπήθηκαν κατα τη διάρκεια του super-over δεν μετράνε για λόγους διευθέτησης.

Ομάδα που θα πετύχει το Υψηλότερο Σκορ στα Πρώτα 6/10/15 Overs

Αν και οι δύο ομάδες δεν ολοκληρώσουν τον καθορισμένο αριθμό των overs λόγω εξωτερικών παραγόντων ή καιρού, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Στην περίτπωση μιας ισοπαλίας, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Επόμενος Παίκτης Εκτός/Επόμενος Batsman Εκτός

Αν οποιοσδήποτε batsman αποχωρήσει τραυματίας, ή αν ο batsman στο crease είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί στους δύο batsmen ακυρώνονται και τα πονταρίσματα επιστρέφονται. Σε περίπτωση που δεν χαθούν άλλα wickets, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Μέθοδος Αποβολής (6πλής επιλογής) / Μέθοδος Επόμενου Batsman Εκτός (6πλής επιλογής)

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: caught, bowled, LBW, run out, stumped ή οποιαδήποτε άλλη. Αν δεν πέσουν άλλα wickets, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Μέθοδος Αποβολής (2πλής Eπιλoγής)

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Caught και Not Caught. Αν δεν πέσουν άλλα wickets, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Θα Κερδίσει Ομάδα Με Ένα Innings

Τα στοιχήματα διεθετούνται στο επίσημο αποτέλεσμα. Τουλέχιστον 200 overs πρέπει να γίνουν παιχθούν στον αγώνα εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Τρέχον/Επόμενο Innings - Runs Μονά/Ζυγά

Runs στο Επόμενο Over/Runs στο Επόμενο Over Μονά/Ζυγά

Runs Επόμενου Over / Runs Επόμενου Over - Μονά/Ζυγά

Επιπλέον runs και runs πένταλτυ περιλαμβάνονται. Το over πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύσουν τα στοιχήματα, εκτός αν το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί. Αν ένα innings τελειώσει κατά τη διάρκεια ενός over, τότε αυτό το over θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, εκτός αν το innings έχει τερματιστεί λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών. Σε τέτοια περίπτωση, τα στοιχήματα είναι άκυρα. Το Μηδέν θα λαμβάνεται ως ζυγός αριθμός.

Wickets στο Eπόμενο Over

Το over πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί. Αν ένα innings τελειώσει κατά τη διάρκεια ενός over, τότε αυτό το over θα λαμβάνεται ως ολοκληρωμένο, εκτός κι αν το innings τελειώσει λόγω καιρού, στην οποία περίπτωση όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Να Σκοράρει Περισσότερα Runs

Και οι δύο παίκτες πρέπει να φτάσουν την περιοχή batting για να ισχύουν τα στοιχήματα. Η διευθέτηση βασίζεται στο επίσημο σκορ του συγκεκριμένου batsman.

Runs στο Session

Extras και πέναλτι runs περιλαμβάνονται. Πρέπει να ολοκληρωθούν 20 overs για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

Runs Χάντικαπ 1oυ Innings

Πρέπει να συμπληρωθούν τα 1α Innings και των δύο ομάδων (συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων) για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

Χαμένα Wickets

Μια μπάλα πρέπει να γίνει bowled για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Παίκτης της Σειράς

Οποιοσδήποτε αναφερόμενος παίκτης, ο οποίος δεν συμμετέχει στη συγκεκριμένη σειρά, θα ακυρώνεται (η αγορά μπορεί να υπόκειται σε μια Παρακράτηση Κανόνα 4. Ο νικητής θα δηλώνεται από την ICC. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (Dead-heat).

Ακριβές Σκορ Σειράς

Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν ο καθορισμένος αριθμός των αγώνων δεν ολοκληρωθεί.

Καλύτερος Batsman/Bowler στη Σειρά

Οποιοσδήποτε παίκτης, ο οποίος δε συμμετέχει στη συγκεκριμένα σειρά, θα ακυρώνεται (η αγορά μπορεί να υπόκειται στον Κανόνα 4 (Παρακράτηση)). Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες τελειώσουν με τον ίδιο αριθμό wickets, τότε ο bowler με το μικρότερο αριθμό runs, λαμβάνεται ως νικητής. Dead-heat κανόνες ισχύουν.

Head 2 Head Bowler (Σειράς)

Σε περίπτωση που και οι δύο bowlers έχουν ίσο αριθμό wickets, τότε ο bowler που θα δεχθεί τα λιγότερα runs θα θεωρείται νικητής.

Head 2 Head Batsman (Σειράς)

Στα Test series, τα runs που επιτυγχάνονται και στα δύο innings υπολογίζονται. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες τελειώσουν με τον ίδιο αριθμό runs, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Περισσότερα Sixes (Σειράς)

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες τελειώσουν με τον ίδιο αριθμό runs, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Καλύτερος Spinner της Ομάδας (Σειράς)

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι spinners παίρνουν ίσο αριθμό wickets, τότε ο spinner που έχει δεχθεί τα λιγότερα runs, θεωρείται νικητής.

Αγώνες Μιας Ημέρας/Twenty20

Στοίχημα Αγώνα

Στα ματς που επηρεάζονται από κακές καιρικές συνθήκες, τα στοιχήματα θα κρίνονται από τους επίσημους κανονισμούς της διοργάνωσης με την ακόλουθη εξαίρεση: Αν ένα ματς κρίνεται είτε από ένα bowl out είτε με το στρίψιμο νομίσματος, τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Όπου δεν προσφέρεται κάποια απόδοση για την ισοπαλία και επίσημοι κανόνες διοργάνωσης καθορίζουν έναν νικητή/προκρινόμενο, τα στοιχήματα θα διευθετούνται στο επίσημο αποτέλεσμα.

Αν δεν έχει προσφερθεί απόδοση για ισοπαλία (tie) και με τους επίσημους κανονισμούς της διοργάνωσης δεν υπάρχει νικητής, τότε εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat, σε παιχνίδια όπου ο νικητής καθορίζεται από bowl out ή στρίψιμο νομίσματος τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα.

Το αποτέλεσμα ενός αγώνα είναι ισοπαλία (tie) όταν τα σκορ είναι ίσα κατά την κατάληξη του παιχνιδιού, αλλά μόνο αν η πλευρά που κάνει batting τελευταία έχει ολοκληρώσει τα innings της (δηλ. όλα τα innings ολοκληρωθούν, ή, σε κρίκετ περιορισμένων overs, ο καθορισμένος αριθμός των overs έχουν παιχθεί ή το παιχνίδι έχει τελειωτικά σταματήσει λόγω καιρού ή κακού φωτισμού).

Αν ένας αγώνας διακοπεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει αναδειχθεί νικητής με βάση τους επίσημους κανόνες της διοργάνωσης. Σε περίπτωση αλλαγής του αντιπάλου σε σχέση με αυτόν που είχε ανακοινωθεί, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Η εξωτερική παρέμβαση δεν συμπεριλαμβάνει καιρικά γεγονότα

Αν ένα ματς ακυρωθεί, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται, αν δεν έχει ολοκληρωθεί το ματς μέσα σε 36 ώρες από την προγραμματισμένη ώρα έναρξής του.

Στοίχημα Σειράς

Τα στοιχήματα ακυρώνονται εάν ο καθορισμένος αριθμός παιχνιδιών αλλάζει, εκτός αν το αποτέλεσμα των στοιχημάτων έχει καθοριστεί ήδη. Αν μια σειρά έρθει ισοπαλία και δεν προσφέρεται επιλογή για ισοπαλία, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Πρώτη Ομάδα στα 10 Runs

Τα στοιχήματα ισχύουν, εκτός αν ένας από τους αναγραφόμενους παίκτες δεν ανοίξει το batting, οπότε σε τέτοια περίπτωση ακυρώνονται τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα από το ποιός από τους αναγραφόμενους παίκτες αντιμετωπίζει το πρώτο ball. Αν κανένας παίκτης δεν φθάσει στα 10 runs, τότε η επιλογή «κανένας» κερδίζει το στοίχημα.

Σε παιχνίδια που επηρεάζονται από τον καιρό, αν κανένας από τους batsmen δεν φθάσει στα 10 runs και κανένας δεν δεν είναι έξω τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται. Αν κανένας από τους batsmen δεν φθάσει τα 10 runs και είναι και οι δύο είναι έξω, τότε η επιλογή «κανένας» κερδίζει το στοίχημα.

Χάντικαπ Αγώνα

Το χάντικαπ προστίθεται στο τέλος του ματς. Αν η ομάδα που κάνει πρώτη batting κερδίσει ή αν υπάρχει ισοπαλία (tie), τότε το το χάντικαπ του Runs θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διευθέτησης.

Το αποτέλεσμα ενός αγώνα είναι ισοπαλία (tie) όταν τα σκορ είναι ίσα κατά την κατάληξη του παιχνιδιού, αλλά μόνο αν η πλευρά που κάνει batting τελευταία έχει ολοκληρώσει τα innings της (δηλ. όλα τα innings ολοκληρωθούν, ή, σε κρίκετ περιορισμένων overs, ο καθορισμένος αριθμός των overs έχουν παιχθεί ή το παιχνίδι έχει τελειωτικά σταματήσει λόγω καιρού ή κακού φωτισμού).

Αν η ομάδα που κάνει δεύτερη batting κερδίσει το ματς, τότε το Wickets Handicap θα χρησιμοποιηθεί για διευθέτηση. Αν ο αγώνας αναβληθεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται. Αν ο αγώνας επηρεαστεί από καιρικές συνθήκες ή άλλου είδους καθυστέρηση και τα overs μειωθούν σε οποιαδήποτε innings, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Η εξωτερική παρέμβαση δεν συμπεριλαμβάνει καιρικά γεγονότα

Καλύτερος Batsman/Bowler

Στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε ένα παίκτη που δεν περιλαμβάνεται στους πρώτους 11, ή έχει οριστεί ως αναπληρωματικός 12ος παίκτης, ακυρώνονται. Στοιχήματα σε παίκτες που έχουν επιλεγεί αλλά δεν κάνουν bat ή δεν κάνουν field, διευθετούνται ως χαμένα. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.

Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός overs πρέπει να είναι bowled, εκτός All Out ή εκτός αν το ματς έχει ολοκληρωθεί. Διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται.

- Διεθνή Μιας Ημέρας - 20 overs
- Όλες οι Εγχώριες 40 Over Διοργανώσεις - 10 overs
- Όλες οι Εγχώριες 50 Over Διοργανώσεις - 20 overs
- Όλα τα Twenty20 Cup - 6 overs

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες καταλήγουν σε ίσο αριθμό wickets, τότε ο bowler με τον τελευταίο αριθμό παραχωρημένων runs θα θεωρηθεί νικητής. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.

Innings Runs (Sυμπεριλαμβανομένων Eναλλακτικών) /Innings Sixes

Στους Αγώνες Μιας Ημέρας Over/under innings runs και Innings Sixes, τα στοιχήματα ακυρώνονται αν η βροχή ή οποιαδήποτε άλλη πρόκληση καθυστέρησης, έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των overs κατά 5 ή περισσότερα από τον προγραμματισμένο αριθμό, όταν καταχωρήθηκε το στοίχημα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση του στοιχήματος.

Σε αγώνες Twenty20 Cup ισχύει το ίδιο αν τα overs έχουν μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα. Σε αγώνες των 10 overs ή λιγότερων, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν ολοκληρωθεί το innings, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

Για Innings Sixes συγκεκριμένα και αναφορικά με σκοπούς διευθέτησης, το αποτέλεσμα βασίζεται σε όλα τα deliveries από τα οποία ένας batsman πιστώνεται με ακριβώς έξι runs (συμπεριλαβάνονται All-run/Overthrows).

Για αυτή την αγορά, παρακαλούμε σημειώστε ότι όσα penalty runs προστίθενται στο ομαδικό σύνολο του slow over rate από τηv ομάδα bowling δεν θα υπολογίζονται για τις ανάγκες διευθέτησης του στοιχήματος.

Ομάδα με το Χαμηλότερο Σκορ σε Ιnnings

Πρόβλεψη για την ομάδα που θα έχει το χαμηλότερο σκορ. Η ομάδα πρέπει να είναι all out ή να συμπληρώσει 50 overs για να μετρήσει το σκορ.

Runs κατά την Πτώση του Επόμενου Wicket

Τα συνολικά innings runs που έχουν επιτευχθεί από μια ομάδα πριν την πτώση του συγκεκριμένου wicket, καθορίζουν το αποτέλεσμα της αγοράς. Αν μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, το συνολικό συγκεντρωμένο θα είναι το αποτέλεσμα της αγοράς. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν υπάρχει παιχνίδι μετά τη διακοπή λόγω βροχής, ή οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση, καθώς η δυνατότητα για προηγούμενα προσφερόμενες τιμές θα έχει διαγραφεί. Αν η διευθέτηση των στοιχημάτων μπορεί να καθοριστεί, αυτά θα διευθετούνται αυτόματα. Π.χ. Αν μια ομάδα αποχωρήσει λόγω διακοπής με ένα συνολικό σκορ 135, τότε προηγούμενες τιμές ίσες ή μικρότερες από αυτό το συνολικό σκορ, θα διευθετούνται. Εντούτοις, τιμές υψηλότερες από αυτό θα είναι άκυρες.

Over κατά την Πτώση του Επόμενου Wicket

Ο αριθμός over στον οποίο συμβαίνει η πτώση του συγκεκριμένου wicket, καθορίζει το αποτέλεσμα της αγοράς. Αν μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, τότε ο αριθμός over κατά τη σιτγμή αυτή θα είναι το αποτέλεσμα της αγοράς. Για παράδειγμα αν ένα wicket πέσει μετά από 46.2 overs, διευθετούμε στο 47th over.

Προσφέρουμε τιμές χρησιμοποιοώντας Under/Over 'Mισό' Overs π.χ. 10.5, με το .5 να αντιπροσωπεύει το μισό, έναντι στις συγκεκριμένες μπαλιές που έχουν γίνει bowled σε ένα over.

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν υπάρχει παιχνίδι μετά τη διακοπή λόγω βροχής, ή οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση, καθώς η δυνατότητα για προηγούμενα προσφερόμενες τιμές θα έχει διαγραφεί. Αν η διευθέτηση των στοιχημάτων μπορεί να καθοριστεί, αυτά θα διευθετούνται αυτόματα. Π.χ. Αν μια ομάδα αποχωρήσει λόγω διακοπής με ένα συνολικό σκορ 135, τότε προηγούμενες τιμές ίσες ή μικρότερες από αυτό το συνολικό σκορ, θα διευθετούνται. Εντούτοις, τιμές υψηλότερες από αυτό θα είναι άκυρες.

Runs off Ρίψης (Συμπεριλαμβανομένων Εναλλακτικών Τιμών)

Για σκοπούς διευθέτησης όλα τα extras υπολογίζονται ως ρίψεις μπάλας. Για παράδειγμα, αν ένα over ξεκινήσει: Wide - No Ball - Four, τότε το 'Four' λαμβάνεται ως η τρίτη μπαλιά του over. Τα extras και τα πέναλτι runs θα συμπεριλαμβάνονται.

Runs Off Επόμενης Μπάλας

Για σκοπούς διευθέτησης μόνο οι legal ρίψεις μπάλας υπολογίζονται, διαφορετικά τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως άκυρα. Αν δεν επιτευχθεί κανένα run από τη συγκεκριμένη μπάλα, η αγορά θα διευθετείται ως άκυρη. Τα byes, leg byes και τα πέναλτι runs θα συμπεριλαμβάνονται, δεδομένου ότι σκοράρονται από μία legal ρίψη μπάλας.

Σε-Εξέλιξη Runs στα Πρώτα 'Χ' Οvers (συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών)

Αν ο επιλεγμένος αριθμός των overs δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

Αν η φυσική διάρκεια του innings είναι μικρότερη από τον επιλεγμένο αριθμό των overs (π.χ. μια ομάδα είναι όλη εκτός σε λιγότερα από τα επιλεγμένα overs ή φτάσει το στόχο της) τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν.

Wickets Χαμένα σε 'Χ' Runs

Η διευθέτηση καθορίζεται από τον αριθμό των χαμένων wickets κατά τη στιγμή που ένα συγκεκριμένο σκορ έχει επιτευχθεί. Αν μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, τότε τα χαμένα wickets κατά τη στιγμή αυτή θα είναι το αποτέλεσμα της αγοράς.

Ένα Fifty Να Σκοραριστεί στον Αγώνα

Ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός των overs πρέπει να προγραμματιστούν, και πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο αποτέλεσμα (Duckworth - Lewis υπολογίζεται), διαφορετικά όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Για σκοπούς διευθέτησης, θα μετρά το σκοράρισμα των 50 ή μεγαλύτερο οποιουδήποτε batsman.

Twenty20 Αγώνες - Τα πλήρη 20 overs για κάθε ομάδα.

Αγώνες Μίας Ημέρας - Τουλάχιστον 40 overs για κάθε ομάδα.

Αγώνες Test

Στοίχημα Αγώνα/Ισοπαλία Όχι Στοίχημα/Διπλή Ευκαιρία

Τα στοιχήματα ισχύουν με βάση το επίσημο αποτέλεσμα, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα ball έχει γίνει bowled. Σε περίπτωση ισοπαλίας (tie) εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat και τα στοιχήματα στην ισοπαλία θα διευθετηθούν ως χαμένα.

Το αποτέλεσμα ενός αγώνα είναι ισοπαλία (tie) όταν τα σκορ είναι ίσα κατά την κατάληξη του παιχνιδιού, αλλά μόνο αν η πλευρά που κάνει batting τελευταία έχει ολοκληρώσει τα innings της (δηλ. όλα τα innings ολοκληρωθούν, ή, σε κρίκετ περιορισμένων overs, ο καθορισμένος αριθμός των overs έχουν παιχθεί ή το παιχνίδι έχει τελειωτικά σταματήσει λόγω καιρού ή κακού φωτισμού).

Αν ο αγώνας αναβληθεί λόγω εξωτερικής παρέμβασης, τότε τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Η εξωτερική παρέμβαση δεν συμπεριλαμβάνει καιρικά γεγονότα

Καλύτερος Batsman/Bowler

Μετρά μόνο το πρώτο innings.

Στοιχήματα τοποθετημένα σε παίκτη που δεν είναι στους αρχικούς 11, ακυρώνονται. Στοιχήματα σε παίκτες που έχουν επιλεγεί αλλά δεν κάνουν bat ή δεν κάνουν bowl, θεωρούνται χαμένα.

Τουλάχιστον 50 overs πρέπει να είναι bowled εκτός All Out. Διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες καταλήγουν σε ίσο αριθμό wickets, τότε ο bowler με τον τελευταίο αριθμό παραχωρημένων runs θα θεωρηθεί νικητής.

Ένα Fifty Να Σκοραριστεί στο 1ο Innings

Τα στοιχήματα παίζονται στο 1ο innings του αγώνα, του οποίου η διευθέτηση καθορίζεται από το ποιά ομάδα κάνει batting 1η (εν αντιθέσει και με τις δύο ομάδες). Το innings πρέπει να ολοκληρωθεί (οι δηλώσεις μετρούν), διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Για σκοπούς διευθέτησης, θα μετρά το σκοράρισμα των 50 ή μεγαλύτερο οποιουδήποτε batsman.

Ένα Hundred Να Σκοραριστεί στο 1ο Innings

Τα στοιχήματα παίζονται στο 1ο innings του αγώνα, του οποίου η διευθέτηση καθορίζεται από το ποιά ομάδα κάνει batting 1η (εν αντιθέσει και με τις δύο ομάδες). Το innings πρέπει να ολοκληρωθεί (οι δηλώσεις μετρούν), διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

Οι Batsman της Ομάδας να Σκοράρουν ένα Fifty στο 1ο Innings

Οι δηλώσεις θα θεωρούνται ως το τέλος ενός innings για σκοπούς διευθέτησης. Στην περίπτωση που το 1ο innings αναβληθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Στην περίπτωση που ένα innings δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικού παράγοντα ή λόγω καιρού, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί. Για σκοπούς διευθέτησης, θα μετρά το σκοράρισμα των 50 ή μεγαλύτερο οποιουδήποτε batsman.

Οι Batsman της Ομάδας να Σκοράρουν ένα Hundred στο 1ο Innings

Οι δηλώσεις θα θεωρούνται ως το τέλος ενός innings για σκοπούς διευθέτησης. Στην περίπτωση που το 1ο innings αναβληθεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Στην περίπτωση που ένα innings δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικού παράγοντα ή λόγω καιρού, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί.

Wickets Παίκτη Στον Αγώνα

Ισχύουν τα στοιχήματα αν ο παίκτης κάνει bowl 1 μπάλα. Διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται. Υπολογίζονται και τα δύο innings.

Innings Runs(Συμπεριλαμβανομένων Εναλλακτικών) /Innings Sixes

Τουλάχιστον 50 overs πρέπει να είναι bowled, εκτός All Out ή δήλωση ομάδας. Διαφορετικά, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση τους.

Για Innings Sixes συγκεκριμένα και αναφορικά με σκοπούς διευθέτησης, το αποτέλεσμα βασίζεται σε όλα τα deliveries από τα οποία ένας batsman πιστώνεται με ακριβώς έξι runs (συμπεριλαβάνονται All-run/Overthrows).

Σε-Εξέλιξη Runs στα Πρώτα 'Χ' Οvers (συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών)

Αν ο επιλεγμένος αριθμός των overs δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

Αν η φυσική διάρκεια του innings είναι μικρότερη από τον επιλεγμένο αριθμό των overs (π.χ. μια ομάδα είναι όλη εκτός σε λιγότερα από τα επιλεγμένα overs ή φτάσει το στόχο της) τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν.

Προβάδισμα Πρώτου Ιnnings

Και οι δύο ομάδες πρέπει να ολοκληρώσουν το πρώτο τους innings, για να ισχύουν τα στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων). Κανόνες Dead-Heat εφαρμόζονται.

Στοίχημα Σειράς

Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν δε συμπληρωθεί ο οριζόμενιος αριθμός αγώνων. Γι α τα συνολικά runs batsman σειράς και για τα head 2 head παικτλων, runs που έχουν επιτευχθεί και στα δύο innings όλων των αγώνων της σειράς, θα υπολογίζονται. Για την Αγωνιστική Απόδοση Παίκτη, θα υπολογίζονται τα επιτευγμένα runs , wickets, catches και stumpings που έχουν γίνει και στα δύοinnings για όλους τους αγώνες της σειράς.

Ποιός Παίκτης Θα Σκοράρει το Πιο Γρήγορο 50άρι στη Σειρά;

Αυτό θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις μπάλες που θα χρειαστούν μέχρι το 50άρι. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (dead-heat).

Ποιός Παίκτης Θα Σκοράρει το Πιο Γρήγορο 100 στη Σειρά;

Αυτό θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις μπάλες που θα χρειαστούν μέχρι το 100άρι. Ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (dead-heat).

Runs στο 1ο Over (2πλής επιλογής)

Extras και penalty runs θα συμπεριλαμβάνονται. Tο over πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός κι αν το αποτέλεσμα έχει ήδη καθοριστεί.

Να Κάνει ένα Century (Ναι/Όχι)

Τα στοιχήματα αυτά είναι για όλο τον αγώνα. Στοιχήματα σε οποιοδήποτε παίκτη πλην των αρχικών 11, είναι άκυρα. Στοιχήματα σε παίκτες που έχουν επιλεχθεί αλλά δεν κάνουν bat, θα διευθετούνται ως χαμένα.

Κορυφαίος Batsman / Bowler (Και οι δύο Ομάδες)

Τα στοιχήματα αυτά είναι για όλο τον αγώνα. Στοιχήματα σε οποιοδήποτε παίκτη πλην των αρχικών 11, είναι άκυρα. Στοιχήματα σε παίκτες που έχουν επιλεχθεί αλλά δεν κάνουν bat / bowl, θα διευθετούνται ως χαμένα. Ισχύουν κανόνες Dead-heat.

Συνολικά Ομαδάς Αγώνα Τεστ (2πλής επιλογής)

Για Αγώνες Τεστ Test , τα σύνολα διευθετούνται μόνο για το 1ο innings. Τουλάχιστον 50 overs πρέπει να γίνουν bowled, εκτός κι αν υπάρχει All Out ή ομάδα δηλώσει. Διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθετησή τους έχει καθοριστεί.

Πτώση 1ου Wicket σε Over/Under Runs Aγώνα

Τα συνολικά runs στο innings που έχουν επιτευχθεί από μια ομάδα πριν την πτώση του 1ου wicket, καθορίζουν το αποτέλεσμα της αγοράς. Αν μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, το συνολικό συγκεντρωμένο θα είναι το αποτέλεσμα της αγοράς.

Θα Eπιτευχθεί ένα Run με την 1η Μπάλα στον Αγώνα

Extras και penalty runs θα συμπεριλαμβάνονται. Στην περίπτωση μη παιχνιδιού, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Opening Partnership Over/Under Innings Runs

Τα στοιχήματα ισχύουν όταν 1 μπάλα έχει γίνει bowled στο 1ο innings κάθε ομάδας. Τα στοιχήματα είναι άκυρα αν το innings απωλεσθεί.

Να Κάνει ένα 50 - Ναι/Όχι σε Όποιο Ιnnings

Τα στοιχήματα αυτά είναι για όλο τον αγώνα. Τα στοιχήματα θα ισχύουν αφότου ένας batsman έχει αντιμετωπίσει μια μπάλα ή έχει βγει εκτός προτού η πρώτη μπάλα αντιμετωπιστεί. Το σκορ μετρά αν ο batsman δεν είναι εκτός, συμπεριλαμβανομένου του innings που δηλώνεται. Όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν ανεξάρτητα από καθυστερήσεις λόγω βροχής ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Αγώνες Πρωταθλημάτων Επαρχιών

Στοίχημα Αγώνα

Τα στοιχήματα ισχύουν με βάση το επίσημο αποτέλεσμα, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα ball έχει γίνει bowled. Σε περίπτωση ισοπαλίας εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat και τα στοιχήματα στην ισοπαλία (tie) θα διευθετηθούν ως χαμένα.

Η εξωτερική παρέμβαση δεν συμπεριλαμβάνει καιρικά γεγονότα

Το αποτέλεσμα ενός αγώνα είναι ισοπαλία (tie) όταν τα σκορ είναι ίσα κατά την κατάληξη του παιχνιδιού, αλλά μόνο αν η πλευρά που κάνει batting τελευταία έχει ολοκληρώσει τα innings της (δηλ. όλα τα innings ολοκληρωθούν, ή, σε κρίκετ περιορισμένων overs, ο καθορισμένος αριθμός των overs έχουν παιχθεί ή το παιχνίδι έχει τελειωτικά σταματήσει λόγω καιρού ή κακού φωτισμού).

Innings Runs

Τουλάχιστον 50 overs πρέπει να είναι bowled, εκτός All Out ή δήλωση ομάδας. Διαφορετικά, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση τους.

Καλύτερος Batsman Ομάδας/ Bowler Ομάδας

Στοιχήματα για Καλύτερο batsman/bowler είναι μόνο για τα πρώτα innings.

Στοιχήματα τοποθετημένα σε παίκτη που δεν είναι στους αρχικούς 11, ακυρώνονται. Στοιχήματα σε παίκτες που έχουν επιλεγεί αλλά δεν κάνουν bat ή δεν κάνουν bowl, θεωρούνται χαμένα.

Τουλάχιστον 50 overs πρέπει να είναι bowled εκτός All Out. Διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες τελειώσουν με ίδιο αριθμό wickets, τότε ο bowler που έχει δεχθεί τα λιγότερα runs, θα θεωρείται ως νικητής.

Προβάδισμα Πρώτου Ιnnings

Και οι δύο ομάδες πρέπει να ολοκληρώσουν το πρώτο τους innings, για να ισχύουν τα στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων). Κανόνες Dead-Heat εφαρμόζονται.

Runs κατά την Πτώση του Επόμενου Wicket

Τα συνολικά innings runs που έχουν επιτευχθεί από μια ομάδα πριν την πτώση του συγκεκριμένου wicket, καθορίζουν το αποτέλεσμα της αγοράς. Αν μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, το συνολικό συγκεντρωμένο θα είναι το αποτέλεσμα της αγοράς. Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν υπάρχει παιχνίδι μετά τη διακοπή λόγω βροχής, ή οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση, καθώς η δυνατότητα για προηγούμενα προσφερόμενες τιμές θα έχει διαγραφεί. Αν η διευθέτηση των στοιχημάτων μπορεί να καθοριστεί, αυτά θα διευθετούνται αυτόματα. Π.χ. Αν μια ομάδα αποχωρήσει λόγω διακοπής με ένα συνολικό σκορ 135, τότε προηγούμενες τιμές ίσες ή μικρότερες από αυτό το συνολικό σκορ, θα διευθετούνται. Εντούτοις, τιμές υψηλότερες από αυτό θα είναι άκυρες.

Over κατά την Πτώση του Επόμενου Wicket

Ο αριθμός over στον οποίο συμβαίνει η πτώση του συγκεκριμένου wicket, καθορίζει το αποτέλεσμα της αγοράς. Αν μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, τότε ο αριθμός over κατά τη σιτγμή αυτή θα είναι το αποτέλεσμα της αγοράς. Για παράδειγμα αν ένα wicket πέσει μετά από 46.2 overs, διευθετούμε στο 47th over.

Προσφέρουμε τιμές χρησιμοποιοώντας Under/Over 'Mισό' Overs π.χ. 10.5, με το .5 να αντιπροσωπεύει το μισό, έναντι στις συγκεκριμένες μπαλιές που έχουν γίνει bowled σε ένα over.

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν υπάρχει παιχνίδι μετά τη διακοπή λόγω βροχής, ή οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση, καθώς η δυνατότητα για προηγούμενα προσφερόμενες τιμές θα έχει διαγραφεί. Αν η διευθέτηση των στοιχημάτων μπορεί να καθοριστεί, αυτά θα διευθετούνται αυτόματα. Π.χ. Αν μια ομάδα αποχωρήσει λόγω διακοπής με ένα συνολικό σκορ 135, τότε προηγούμενες τιμές ίσες ή μικρότερες από αυτό το συνολικό σκορ, θα διευθετούνται. Εντούτοις, τιμές υψηλότερες από αυτό θα είναι άκυρες.

Runs off - Επόμενη Μπάλα (Συμπεριλαμβανομένων Εναλλακτικών Τιμών)

Για σκοπούς διευθέτησης όλα τα extras υπολογίζονται ως ρίψεις μπάλας. Για παράδειγμα, αν ένα over ξεκινήσει: Wide - No Ball - Four, τότε το 'Four' λαμβάνεται ως η τρίτη μπαλιά του over.

Σε-Εξέλιξη Runs στα Πρώτα 'Χ' Οvers (συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών)

Αν ο επιλεγμένος αριθμός των overs δεν ολοκληρωθεί λόγω εξωτερικών παραγόντων, τότε τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

Αν η φυσική διάρκεια του innings είναι μικρότερη από τον επιλεγμένο αριθμό των overs (π.χ. μια ομάδα είναι όλη εκτός σε λιγότερα από τα επιλεγμένα overs ή φτάσει το στόχο της) τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν.

Wickets Χαμένα σε 'Χ' Runs

Η διευθέτηση καθορίζεται από τον αριθμό των χαμένων wickets κατά τη στιγμή που ένα συγκεκριμένο σκορ έχει επιτευχθεί. Αν μια ομάδα δηλώσει ή φτάσει το στόχο της, τότε τα χαμένα wickets κατά τη στιγμή αυτή θα είναι το αποτέλεσμα της αγοράς.

Αριθμός 4's Batsman

Για σκοπούς διευθέτησης είναι όλα τα deliveries από τα οποία ένας batsman πιστώνεται με ακριβώς τέσσερα runs (συμπεριλαμβανομένων των All-run/Overthrows).

Τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν η παρεμβολή βροχής ή οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των overs να μειωθεί κατά 5 ή περισσότερα από τα προγραμματισμένα κατά τη στιγμή της τοποθέτησης των στοιχημάτων, εκτός κι αν η διευθέτηση τους έχει ήδη καθοριστεί. Στοιχήματα σε αγώνες Twenty20 Κυπέλλου θα είναι άκυρα αν ο αριθμός των overs μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα από τα προγραμματισμένα κατά τη στιγμή της τοποθέτησης των στοιχημάτων, εκτός κι αν η διευθέτηση τους έχει ήδη καθοριστεί. Σε αγώνες των 10 overs ή λιγότερων, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν ολόκληρο το innings δεν ολοκληρωθεί, εκτός εκτός κι αν η διευθέτηση των στοιχημάτων έχει ήδη καθοριστεί.

Αριθμός 6's Batsman

Για σκοπούς διευθέτησης είναι όλα τα deliveries από τα οποία ένας batsman πιστώνεται με ακριβώς Έξι runs (συμπεριλαμβανομένων των All-run/Overthrows).

Τα στοιχήματα ακυρώνονται αν από τη βροχή ή οποιοδήποτε άλλο λόγο οι καθυστερήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των overs κατά 5 ή περισσότερα από τον προγραμματισμένο αριθμό όταν είχε καταχωρηθεί το στοίχημα, εκτός αν έχει ήδη κριθεί η διευθέτηση των στοιχημάτων. Σε αγώνες Twenty20 Cup ισχύει το ίδιο αν τα overs έχουν μειωθεί κατά 3 ή περισσότερα. Σε αγώνες των 10 overs ή λιγότερων, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα αν δεν ολοκληρωθεί το innings, εκτός κι αν η διευθέτησή τους έχει ήδη καθοριστεί.

Runs Ομάδας - Χάντικαπ

Και οι δύο ομάδες πρέπει να ολοκληρώσουν τα σχετικά innings (περιλαμβάνει και τις δηλώσεις) εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί, διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Wickets Ομάδας - Χάντικαπ

Και οι δύο ομάδες πρέπει να ολοκληρώσουν τα σχετικά innings (περιλαμβάνει και τις δηλώσεις) εκτός κι αν η διευθέτηση έχει ήδη καθοριστεί, διαφορετικά τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Παγκόσμιο Κύπελλο Κρίκετ

Συνολικά Runs Διοργάνωσης / Συνολικά Wickets Διοργάνωσης

Για οποιοδήποτε παιχνίδι το οποίο διακόπτεται ή μειώνεται σε διάρκεια μέσω του Duckworth Lewis, μόνο ο συνολικός αριθμός των runs και wickets που έχουν καταμετρηθεί, λαμβάνεται υπόψη.

Συνολικά Wides Διοργάνωσης

Αν ένας bowler ρίξει ένα wide, όλα τα έξτρα runs από αυτό το wide delivery μετρούν. Π.χ. αν πάει για 4 και σκοραριστεί ως 5 wides, γιασκοπούς διευθέτησης, το delivery θα μετρά ως 5 αντί για 1 wide deliveries που έχουν ριχθεί.

Συνολικά Run Outs Διοργάνωσης / Συνολικά Stumpings Διοργάνωσης

Για σκοπούς διευθέτησης, το επίσημο σύνολο θα ισχύει ανεξάρτητα από αγώνες που έχουν διακοπεί ή για τους οποίους έχουν μειωθεί τα overs.

Ομάδα που θα Σκοράρει τα Περισσότερα Sixes /Παίκτης που θα Χτυπήσει τα Περισσότερα Sixes / Συνολικά Sixes Διοργάνωσης

Για σκοπούς διευθέτησης, αυτό περιλαμβάνει όλα τα deliveries από τα οποία ένας batsman πιστώνεται με ακριβώς έξι runs (συμπεριλαμβανομένων των All-run/Overthrows). Για σκοπούς διευθέτησης, το επίσημο σύνολο θα ισχύει ανεξάρτητα από αγώνες που διακόπτονται ή για τους οποίους έχουν μειωθεί τα overs. Dead-heat κανόνες ισχύουν.

Για την αγορά Παίκτη συγκεκριμένα, οι batsmen πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον ένα delivery, διαφορετικά τα στοιχήματα είναι άκυρα.

Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ σε Innings / Ομάδα με το Χαμηλότερο Σκορ σε Innings

Dead-heat κανόνες ισχύουν.

Ομάδα με το Υψηλότερο Opening Partnership/ Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ στα Πρώτα 10 Overs

Dead-heat κανόνες ισχύουν.

Πρώτο Century Ομάδας

Αν δύο παίκτες σκοράρουν ένα century στον ίδιο αγώνα, για σκοπούς διευθέτησης, νικητής θα θεωρείται εκείνος που έφτασε στο century του πρώτος χρονικά. Αν δεν σκοράρει κανένας παίκτης ένα century, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται για οποιονδήποτε παίκτη δεν συμμετέχει στη διοργάνωση.

Πρώτο 5 Wicket Haul Ομάδας

Αν δύο παίκτες πάρουν πέντε wickets στον ίδιο αγώνα, για σκοπούς διευθέτησης, νικητής θα θεωρείται εκείνος που έχει πάρει το πέμπτο του wicket πρώτος χρονικά. Αν δεν πάρει κανένας παίκτης πέντε wickets, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται για οποιονδήποτε παίκτη δεν συμμετέχει στη διοργάνωση.

Το πιο γρήγορο 100 που θα επιτευχθεί

Αυτό θα μετριέται με βάση τον αριθμό των μπαλών που αντιμετωπίζονται για να φτάσει σε 100. Dead-heat κανόνες ισχύουν.

Χατ Τρικ Διοργάνωσης

Τα στοιχήματα διευθετούνται ως "Ναι", αν ένα χατ-τρικ (θεωρείται όταν ένας bowler βγάλει εκτός τρεις batsmen με συνεχόμενα deliveries στον ίδιο αγώνα) καταγραφεί επίσημα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Παίκτης της Διοργάνωσης

Τα στοιχήματα θα διευθετούνται στον επίσημα ανακοινωθέντα Παίκτη της Διοργάνωσης. Dead-heat κανόνες ισχύουν.

Διευθέτηση Στοιχημάτων

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανέξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.

Ράγκμπι

Εκτός αν οριστεί διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα ράγκμπι διευθετούνται με βάση τα 80 λεπτά. Ο όρος 80 λεπτά περιλαμβάνει και τις καθυστερήσεις.

Εκτός και να ορίζεται διαφορετικά, τα στοιχήματα αγώνα Ράγκμπι Λιγκ nines διευθετούνται στην κανονική διάρκεια των αγώνων του συγκεκριμένου τουρνουά και δεν περιλαμβάνουν τυχόν παράταση.

Αν μια έδρα διεξαγωγής αλλάξει σε σχέση με αυτή που είχε ανακοινωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Σε περίπτωση αλλαγής αντιπάλου σε σχέση με αυτόv που είχε ανακοινωθεί, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Αγώνες Που Διακόπτονται

Όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα εκτός από αγορές που το αποτέλεσμα έχει ήδη κριθεί.

Αγώνες Που Αναβάλλονται

Τα στοιχήματα ακυρώνονται εκτός αν ο αγώνας ολοκληρωθεί εντός της ίδιας εβδομάδας (Δευτέρα - Κυριακή σύμφωνα με την ώρα Ηνωμένου Βασιλείου).

Στοίχημα Νικητή

Το μακροπρόθεσμο στοίχημα ισχύει για την κανονική σεζόν μόνο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Η τελική θέση κατάταξης των ομάδων κατά τη λήξη των προγραμματισμένων αγώνων θα καθορίζει τις θέσεις χωρίς δικαίωμα σε πλέι-οφς ή επακόλουθες ενστάσεις (και πιθανές αφαιρέσεις πόντων) από τις αντίστοιχες λίγκες.

Να Τερματίσει Τελευταία - Θα διευθετείται στην ομάδα που τερματίζει ουραγός στη βαθμολογία για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Να Υποβιβαστεί - Όπου προσφέρεται αγορά, η διευθέτηση βασίζεται στους κανόνες της συγκερκιμένης λίγκας. Δηλαδή, για σκοπούς υποβιβασμού από τη Σούπερ Λιγκ, μια ομάδα υποβιβάζεται μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Στοίχημα Αγώνα

Στοίχημα Χάντικαπ / Στοίχημα Εναλλακτικού Χάντικαπ (Περιλαμβανομένου Σε-Εξέλιξη). Σε αγορές 2πλης Επιλογής τα στοιχήματα ακυρώνονται σε περίπτωση ισοπαλίας.

Σύνολο Πόντων 2πλης Επιλογής / Εναλλακτικό Σύνολο Πόντων 2πλής Επιλογής / Σύνολο Πόντων Ομάδας 2πλής Επιλογής - Όταν το σκορ είναι ισόπαλο, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Συνολικά Ομάδας και Αγώνα/Εναλλακτικά Συνολικά (περιλαμβάνονται τα Σε-Εξέλιξη) - Σε αγορές 2πλής Επιλογής, όπου τα σκορ είναι ίδια με τους συνολικούς πόντους που έχουν ληφθεί, τα στοίχηματα θα είναι άκυρα.

Ισοπαλία-Όχι-Στοίχημα: Αν ο αγώνας λήξει ισόπαλος, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονάδα.

1ο/2ο Ημίχρονο - Ισοπαλία-Όχι-Στοίχημα: Αν το 1ο/2ο ημίχρονο του συγκεκριμένου αγώνα λήξει ισόπαλο, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονάδα.

Επόμενο Τry 2πλής Επιλογής - Όπου δεν επιτευχθεί επόμενο try scored τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Συνολικά Τries/Συνολικά Τries Ομάδας/ Περισσότερα Tries (περιλαμβάνονται τα εναλλακτικά) - Σε αγορές 2πλής Επιλογής, όπου τα σκορ είναι ίδια με τη γραμμή που έχει ληφθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Για αυτές τις αγορές ως try λαμβάνεται και το penalty try.

Φάση Πρώτου Σκοραρίσματος / Ομάδα Που Θα Σκοράρει Πρώτη / Να Σκοράρει Πρώτη (2ο Ημίχρονο) / Φάση Πρώτου Σκοραρίσματος 2ου Ημιχρόνου / Τελευταία Φάση Σκοραρίσματος Πρώτου Ημιχρόνου / Τελευταία Φάση Σκοραρίσματος Αγώνα / Ομάδα Που Θα Σκοράρει Τελευταία - Όλες οι αγορές try περιλαμβάνουν τα penalty try. Για όλες τις αγορές φάσης σκοραρίσματος, δεν μετρούν τα conversions.

Η Ομάδα Που Θα Σκοράρει Πρώτη Κερδίζει Τον Αγώνα - Περιλαμβάνει τυχόν παράταση.

Να Σκοράρει 1ο Try / Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου - Προβλέψτε την Ομάδα που θα σκοράρει το 1ο try, συνδυαζόμενο με το Αποτέλεσμα του 1ου Ημιχρόνου. Μια τιμή προσφέρεται για Κανένα Try Σκόρερ. Για αυτή την αγορά το try περιλαμβάνει και το penalty try.

Να Σκοράρει 1ο Try / Αποτέλεσμα Αγώνα - Προβλέψτε την Ομάδα που θα σκοράρει το 1ο try, συνδυαζόμενο με το Τελικό Αποτέλεσμα. Μια τιμή προσφέρεται για Κανένα Try Σκόρερ. Για αυτή την αγορά το try περιλαμβάνει και το penalty try.

Πρώτο Σκοράρισμα και Τελικό Αποτέλεσμα/ Πρώτο Σκοράρισμα Try και Αποτέλεσμα - Προβλέψτε την Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη ή το πρώτο try, συνδυαζόμενο με το τελικό αποτέλεσμα. Η παράταση εξαιρείται αν παιχθεί.

Διαφορά Νίκης για Ημίχρονο/Τελικό - Προβλέψτε την ομάδα και τη διαφορά νίκης για ημίχρονο και τελικό, χωρίς να περιλαμβάνεται τυχόν παράταση. Στην περίπτωση που υπάρχει Ισοπαλία στο ημίχρονο ή στη λήξη του αγώνα, τα στοιχήματα θα διευθετούνται στην επιλογή Άλλο.

Πρώτο Σκοράρισμα, Πρωτοπορία στο Ημίχρονο και Νίκη στον Αγώνα - Προβλέψτε την εξέλιξη για τα τρία σκέλη. Στην περίτπωση που δεν προσφέρεται ο συνδυασμός τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται στην επιλογή Άλλο.

Ημίχρονο με το Υψηλότερο Σκορ/Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ Ημιχρόνου - Τα συνολικά δευτέρου ημιχρόνου δεν περιλαμβάνουν την παράταση αν παιχθεί.

Ημίχρονο/Τελικό - Προβλέπετε το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένο αγώνα για ημίχρονο και τελικό.

Διαφορά Νίκης Συμπεριλαμβανομένης της Ακριβούς και Εναλλακτικής - Για σκοπούς διευθέτησης λαμβάνεται η διαφορά στο τέλος του αγώνα (Η επιλογή της ισοπαλίας είναι διαθέσιμη).

'Πρώτος Σε'' αγορές - Προβλέψτε την ομάδα που θα φτάσει πρώτη σε ένα συγκεκριμένο σύνολο πόντων (Η επιλογή 'Καμία' είναι διαθέσιμη).

Στοίχημα Ημιχρόνου - Οι αγορές 1ου ημιχρόνου διευθετούνται στο τέλος του 1ου ημιχρόνου. Οι αγορές 2ου ημιχρόνου διευθετούνται στο τέλος της κανονικής διάρκειας και δεν περιλαμβάνουν τυχόν παράταση.

Lance Todd Trophy - Αναφέρεται στοv Τελικό Rugby League Challenge Cup. Ο Παίκτης του Αγώνα αποφασίζεται στο τέλος του αγώνα και του αποδίδεται το Lance Todd Trophy. Προσφέρονται αποδόσεις για κάθε παίκτη που παίρνει μέρος στο ματς.

Έκβαση Αγώνα (4πλής Επιλογής)/Νίκη στην Παράταση/Να Σηκώσει Το Τρόπαιο/Να Προκριθεί/Θα Οδηγηθεί ο Αγώνας σε Χρυσό Πόντο/Θα Οδηγηθεί ο Αγώνας στην Παράταση - η διευθέτηση θα περιλαμβάνει τυχόν παράταση.

Tribet - Αν ο αγώνας λήξει ισόπαλος, τα στοιχήματα θα διευθετούνται στην επιλογή Άλλο Αποτέλεσμα.

Στοίχημα 2πλής Επιλογής Σε-Εξέλιξη Συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου/Παράτασης

Όπου προσφέρεται, όλες οι αγορές οι οποίες αναφέρουν Χρυσό Πόντο ή Παράταση στον τίτλο τους, θα διευθετούνται συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περιόδους της Παράτασης αν παιχθεί, για σκοπούς διευθέτησης. Αυτές οι αγορές είναι:

Στοίχημα Αγώνα συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου και Παράτασης / Χάντικαπ 2πλής Επιλογής συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου και Παράτασης (περιλαμβάνει εναλλακτικά) / Συνολικοί Πόντοι 2πλής Επιλογής συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου και Παράτασης (περιλαμβάνει εναλλακτικά) / Συνολικοί Πόντοι Ομάδας συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου και Παράτασης / Συνολικά Tries συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου και Παράτασης (περιλαμβάνει εναλλακτικά) / Συνολικά Tries Ομάδας συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου και Παράτασης (περιλαμβάνει εναλλακτικά) / Νικητής 2ου Ημιχρόνου συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου και Παράτασης

Να Νικήσει στην Παράταση / Να Προκριθεί / Να Σηκώσει το Τρόπαιο Σε-Εξέλιξη

Όπου προσφέρεται, όλες οι αγορές θα διευθετούνται συμπεριλαμβανομένων των περιόδων τυχόν Παράτασης.

Στοίχημα Ημιχρόνου Σε-Εξέλιξη

Για στοίχημα ημιχρόνου Σε-Εξέλιξη, το αναφερόμενο ημίχρονο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί). Τα στοιχήματα ημιχρόνου Σε-Εξέλιξη δεν περιλαμβάνουν τυχόν παράταση, και στην περίπτωση των αγορών ημιχρόνου 2πλής επιλογής όπου υπάρχει ισοπαλία, τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονάδα, με την εξαίρεση οποιωνδήποτε αγορών ημιχρόνου που αναφέρονται στον παραπάνω τομέα για Στοίχημα 2πλής Επιλογής Σε-Εξέλιξη Συμπεριλαμβανομένου Χρυσού Πόντου/Παράτασης.

Στοίχημα 10λέπτου Σε-Εξέλιξη

Για στοίχημα 10λέπτου Σε-Εξέλιξη, το αναφερόμενο 10λεπτο πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα (εκτός κι αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αγοράς έχει ήδη καθοριστεί). Τα συμβάντα πρέπει να λάβουν χώρα μεταξύ 0:00 και 9:59 για να καταμετρηθούν εντός του 10λέπτου, π.χ. στα πρώτα 10 λεπτά.

Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει Τry (περιλαμβάνει αγορές Σκόρερ Γηπεδούχου και Φιλοξενούμενης ομάδας)/Τελευταίος Παίκτης Που Θα Σκοράρει Τry (περιλαμβάνει αγορές Σκόρερ Γηπεδούχου και Φιλοξενούμενης ομάδας)/2ο Ημίχρονο - Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει Τry

Στοιχήματα σε παίκτες που δεν λαμβάνουν μέρος στον αγώνα, ακυρώνονται. Αν ο παίκτης που έχετε επιλέξει, περάσει στο παιχνίδι αφού έχει ήδη επιτευχθεί ένα try, τότε το στοίχημα για τον πρώτο σκόρερ try ακυρώνεται. Αν έχει περάσει στον αγώνα πριν επιτευχθεί το πρώτο try, το στοίχημα ισχύει. Για την αγορά Πρώτου Παίκτη Που Θα Σκοράρει Try στο 2ο Ημίχρονο, αν ο παίκτης που έχετε επιλέξει, περάσει στο παιχνίδι αφού έχει ήδη επιτευχθεί το πρώτο try στο 2ο ημίχρονο, τα στοιχήματα για αυτή την αγορά θα ακυρώνονται. Αν έχει περάσει στον αγώνα πριν επιτευχθεί το πρώτο try στο 2ο ημίχρονο, το στοίχημά σας ισχύει.

Στοιχήματα πλασέ (Each-Way) για try scorers που δεν έχουν πάρει μέρος στο παιχνίδι όταν έχει επιτευθεί το πρώτο try, είναι άκυρα, ανεξάρτητα αν ο παίκτης θα σκοράρει ή όχι αργότερα στο παιχνίδι. Αν επιτευχθούν λιγότερα tries από τον αριθμό θέσεων Each-Way που έχουν προσφερθεί, τότε τα στοιχήματα σε παίκτες που δεν έχουν σκοράρει διευθετούνται ως χαμένα. Δεν υπάρχουν επιπλέον πληρωμές αν ένας παίκτης σκοράρει περισσότερα από ένα από τα πρώτα τέσσερα tries.

Αν το try είναι penalty try, ο παίκτης στον οποίο έχει δοθεί το try θεωρείται ο νικητής για σκοπούς διευθέτησης.

Για παίκτες που έχουν πάρει μέρος οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, ισχύουν τα στοιχήματα για τον τελευταίο σκόρερ try.

Παίκτης να Σκοράρει ένα Τry Οποιαδήποτε Στιγμή

Τα στοιχήματα ισχύουν για παίκτες που έχουν πάρει μέρος στον αγώνα.

Στοιχήματα σε παίκτες σε παιχνίδι που δεν έχει ολοκληρωθεί, θα ακυρώνονται εκτός αν έχουν ήδη κριθεί.

Αριθμοί Φανέλας των Τryscorer

Ένα penalty try μετράει ως 6.

Χρόνος Πρώτου Τry Ομάδας-Αγώνα/ Πρώτο Τry 2ου Ημιχρόνου

Το try περιλαμβάνει penalty try. Αν δεν επιτευχθούν 1ο ή 2ο try, τότε τα στοιχήματα διευθετούνται ως «μετά».

Head 2 Ηead Παικτών

Πρόβλεψη για τον παίκτη που θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους. Πρέπει και οι δύο παίκτες να ξεκινήσουν στον αγώνα, διαφορετικά τα στοιχήματα ακυρώνονται. Σε περίπτωση ισοπαλίας, τα στοιχήματα ακυρώνονται. Τα στοιχήματα ισχύουν για την κανονική περίοδο μόνο.

Αγωνιστική Απόδοση / Πόντοι Παικτών

Πρέπει ο παίκτης να ξεκινήσει το ματς για να ισχύσει το στοίχημα. Τα στοιχήματα ισχύουν για την κανονική διάρκεια μόνο.

Θα Υπάρχει Sin-Binning/Drop Goal/40-20/Θα Μετρήσει το 1ο Try

Μετράει μόνο η κανονική διάρκεια. Για σκοπούς διευθέτησης το drop goal και το 40/20 πρέπει να είναι επιτυχή.

Αριθμός Τries - Ομαδικά Τries/Να Σκοράρει ένα Τry/Ομάδα που θα Σκοράρει το 1ο Try

Ισχύουν τα Penalty tries. Τα στοιχήματα ισχύουν για την κανονική διάρκεια μόνο.

Ομάδα με το Υψηλότερο Σκορ - Χάντικαπ

Όλοι οι προγραμματισμένοι αγώνες πρέπει να ολοκληρωθούν για να ισχύσουν τα στοιχήματα. Η διευθέτηση θα περιλαμβάνει το χάντικαπ. Εφαρμόζονται κανόνες dead-heat.

Συνολικά Τries Ομάδας

Yπολογίζονται Penalty tries υπολογίζονται. Τα στοιχήματα ισχύουν μόνο για την κανονική περίοδο.

Η Ομάδα να Κερδίσει και τα Δύο Ημίχρονα/Να Κερδίσει και τα Δύο Ημίχρονα/Η Ομάδα να Κερδίσει Ένα Από τα Ημίχρονα

Πρέπει να ολοκληρωθούν και τα δύο ημίχρονα για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Θα Σκοράρει Οποιαδήποτε Ομάδα 3 Αναπάντητα Τries;

Πρέπει οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες να σκοράρει 3 tries στο παιχνίδι χωρίς ενδιάμεσα η άλλη ομάδα να σκοράρει try. Τα penalty tries μετρούν.

Ομάδα Που Θα Βρίσκεται Πίσω Στο Σκορ στον Αγώνα

Προβλέψτε αν η συγκεκριμένη ομάδα θα υπολείπεται στους πόντους οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ορισμένης αναμέτρησης.

Ομάδα με τα Περισσότερα Tries που έχουν Μετρήσει

Στην περίπτωση που έχει επιτευχθεί κανένα try, η δεν έχει μετρήσει επιτυχώς κανένα try, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως Ισοπαλία.

Ομάδα Που Θα Σκοράρει Τελευταία

Περιλαμβάνει τυχόν παράταση.

Ομάδα με το Υψηλότερο/Χαμηλότερο Σκορ

Μετρούν μόνο οι επιλεγμένες ομάδες. Εφαρμόζονται κανόνες Dead-Heat.

Scorecast/Scorecast 1ου Ημιχρόνου

Όλα τα στοιχήματα είναι για 80 λεπτά μόνο (κανονική διάρκεια). Τα στοιχήματα δεν περιλαμβάνουν παράταση. Αν ο παίκτης που έχετε επιλέξει περάσει στο παιχνίδι αφού έχει επιτευχθεί ένα try, ή αν δεν συμμετάσχει στο παιχνίδι πριν επιτευχθεί ένα try, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν το παιχνίδι διακοπεί αφού έχει επιτευχθεί ένα try, όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως μονά στον πρώτο tryscorer στις πρέπουσες αποδόσεις. Αν δεν υπάρχει try σκόρερ στον αγώνα/ημίχρονο, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά στην αγορά Διαφορά Νίκης ή Διαφορά Νίκη 1ου Ημιχρόνου και στις αντίστοιχες αποδόσεις που αναφέρονταν πριν τη σέντρα του αγώνα.

Wincast/Wincast 1ου Ημιχρόνου

Τα στοιχήματα δεν περιλαμβάνουν παράταση. Αν ο παίκτης περάσει στον αγώνα αφού έχει επιτευχθεί ένα try, ή αν δεν έχει συμμετάσχει στο παιχνίδι μέχρι τη στιγμή επίτευξης του πρώτου try, τότε τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν ο αγώνας αναβληθεί μετά την επίτευξη ενός try, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν ως μονά για τον πρώτο tryscorer στις πρέπουσες αποδόσεις. Αν το πρώτο try του αγώνα είναι penalty try, τότε ο σκόρερ του δεύτερου try θα θεωρηθεί νικητής για τη διευθέτηση του στοιχήματος. Αν δεν υπάρχει try σκόρερ στον αγώνα/ημίχρονο, τότε όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται ως μονά στην αγορά Τελικό Αποτέλεσμα ή Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου και στις αντίστοιχες αποδόσεις που αναφέρονταν πριν τη σέντρα του αγώνα.

Παίκτης του Αγώνα

Για τις ακόλουθες διοργανώσεις ειδικά, νικητής θα θεωρηθεί ο παίκτης που δημοσίως θα έχει ανακηρυχθεί ο Παίκτης του Αγώνα, όπως θα έχει επιλεχθεί από το επιλεγμένο Πάνελ της Αυστραλιανής Επιτροπής Ράγκμπι Λιγκ (ARLC):-

·         NRL Μεγάλος Τελικός
·         Πολιτεία Καταγωγής
·         Τεστ Αυστραλιανών Αγώνων

Για όλες τις διοργανώσεις, νικητής θα θεωρηθεί ο παίκτης που θα λάβει το βραβείο Παίκτης του Αγώνα, το οποίο έχει επιλεγεί κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης ή από την επίσημη ιστοσελίδα του αναμεταδότη.

Εάν δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της ζωντανής αναμετάδοσης στο σχετικό κανάλι ή στην επίσημη ιστοσελίδα του αναμεταδότη εντός 24 ωρών από το αποτέλεσμα, τότε όλα τα στοιχήματα αυτής της αγοράς θα ακυρώνονται.

Wally Lewis Μετάλλιο

Η διευθέτηση θα βασίζεται στον νικητή μεταλλίου, όπως ανακοινώνεται κατά την συμπλήρωση του Παιχνιδιού 3, της Πολιτείας Προέλευσης της Σειράς. Ένας συγκεκριμένος παίκτης πρέπει να παίξει τουλάχιστον σε έναν από τους αγώνες της Πολιτείας Προέλευσης ώστε τα στοιχήματα να ισχύουν, διαφορετικά θα γίνονται άκυρα. Στην περίπτωση που το βραβείο παρουσιαστει σε περισσότερους από έναν παίκτες, τότε οι κανόνες dead-heat θα ισχύουν.

Super Coach Ειδικές Αγορές

Περισσότεροι Super Coach Πόντοι για την Αγωνιστική - Νικητής θεωρείται ο παίκτης με τους Περισσότερους Super Coach πόντους (από τη λίστα) για την Αγωνιστική. Τα αποτελέσματα είναι όπως δημοσιεύονται στο nrlfantasy.dailytelegraph.com.au Σε περίπτωση μη συμμετεχόντων, μπορεί να ισχύσει ένας Κανόνας 4.

Super Coach Περισσότεροι Πόντοι - Head 2 Head - Πληρώνει στον παίκτη με τους περισσότερους Super Coach πόντους. Και οι δύο πρέπει να είναι σε παιχνίδι 17. Τα αποτελέσματα είναι όπως δημοσιεύονται στο nrlfantasy.dailytelegraph.com.au

Super Coach - Συνολικοί Πόντοι Παίκτη - Η διευθέτηση καθορίζεται από τους πόντους των αναφερόμενων παικτών στο Super Coach για τον αγώνα. Ο παίκτης πρέπει να είναι σε παιχνίδι 17. Τα αποτελέσματα είναι όπως δημοσιεύονται στο nrlfantasy.dailytelegraph.com.au

Μυθικά Head 2 head

Η αγορά διευθετείται με τον υπολογισμό του μυθικού χάντικαπ στους συνολικούς πόντους των ομάδων από τα παιχνίδια της παρούσης εβδομάδος. Η ομάδα με τους περισσότερους πόντους θα θεωρείται νικήτρια. Πρέπει να ολοκληρωθούν και οι δύο αγώνες για να ισχύσουν τα στοιχήματα.

Στοίχημα Σεζόν

Κορυφαίος Τryscorer - Υπολογίζεται μόνο η κανονική περίοδος, χωρίς τα πλέι οφ.

Να Τερματίσει Στην Τελευταία Θέση - Αφορά την ομάδα που θα τερματίσει τελευταία (ανεξάρτητα από το αν θα υποβιβαστεί ή όχι).

Head 2 head Πόντων με Χάντικαπ για τη Σεζόν - Για τη διευθέτηση του στοιχήματος δεν υπολογίζονται αφαιρέσεις βαθμών.

Χάντικαπ Κανονικής Περιόδου - Για σκοπούς στοιχηματισμού στην αγορά αυτή, δεν υπολογίζονται αφαιρέσεις βαθμών.

Βαθμοί Ομάδας Στη Σεζόν - Για τη διευθέτηση του στοιχήματος δεν υπολογίζονται αφαιρέσεις βαθμών.

Περισσότερες Ήττες (Κανονική Σεζόν) NRL - Διευθετείται στην ομάδα που καταγράφει τις περισσότερες ήττες κατά την κανονική σεζόν. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες καταγράψουν τον ίδιο αριθμό ηττών, νικήτρια θα καθορίζεται ως η ομάδα με το χειρότερη διαφορά υπερ και κατά σκοραρίσματος. Η Κανονική Σεζόν πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.

Κορυφαία Ομάδα Νέας Νότιας Ουαλίας/Κορυφαία Ομάδα Μη Νέας Νότιας Ουαλίας - Η διευθέτηση θα βασίζεται στην ομάδα που τοποθετήθηκε υψηλότερα σύμφωνα με την επίσημη Εθνική Ράγκμπι Λιγκ (NRL) κατάταξη στο τέλος της κανονικής σεζόν. Σε περίπτωση ισοπαλίας, νικήτρια θα καθορίζεται η ομάδα με την καλύτερη διαφορά υπερ και κατά σκοραρίσματος.

Διευθέτηση Στοιχημάτων

Θα χρησιμοποιούνται στατιστικά από τον επίσημο πάροχο σκορ ή την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης διοργάνωσης ή γεγονότος για τη διευθέτηση των στοιχημάτων. Όπου τα στατιστικά από έναν επίσημο πάροχο σκορ ή μιας επίσημη ιστοσελίδας είναι μη διαθέσιμα ή υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ο επίσημος πάροχος σκορ ή η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι σωστή, θα χρησιμοποιούμε ανέξαρτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατή ανεξάρτητη πηγή στοιχείων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που αντιβαίνουν μεταξύ τους, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τα δικά μας στατιστικά.